DI kritiserer besparelser på forskning og uddannelse

Dansk Industri advarer regeringen mod at skære i udgifterne til uddannelse og forskning

Regeringens finanslovsforslag er langt hen ad vejen behagelig læsning for Dansk Industris administrerende direktør, Karsten Dybvad.

Afskaffelsen af NOx-afgiften og lempelsen af skattereglerne i forbindelse med generationsskifter er godt nyt for dansk erhvervsliv, men på nogle punkter risikerer oplægget til statens husholdningsbudget at skade virksomhedernes vækstmuligheder.

For både på uddannelses- og forskningsområdet skal der findes besparelser, og det falder ikke i god jord i Dansk Industri.

- Vi skal være meget påpasselige med at rulle besparelser ud over hele uddannelsesområdet uden at skele til, hvor der er behov for at investere for at sikre ny vækst og flere job i Danmark, siger direktør Karsten Dybvad i en pressemeddelelse.

Han mener desuden, at det kan være farligt at spare 1,4 milliarder på næste års forskningsbudget.

- Forskning og udvikling er en helt central del af, hvad vi skal leve af i Danmark. Derfor vil vi advare imod, at vi investerer mindre i den forskning, som er relevant for det erhvervsliv, der skal trække vækst og arbejdspladser til Danmark, siger Karsten Dybvad.

I universiteternes fællesorganisation, Danske Universiteter, er man ikke overraskende af samme opfattelse.

- At regeringen vil skære så markant på viden - både på uddannelse og forskning - er meget overraskende.

- Ikke mindst med tanke på regeringsgrundlaget, hvor ambitiøs forskning står centralt. Vi ved, at viden er grundlaget for fremtidens vækst.

- Man risikerer simpelthen at spare fremtiden væk, siger Anders Bjarklev, der er rektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Forskningsbudgettet for næste år udgør 1,01 procent af BNP, svarende til 20,6 milliarder kroner. Det er 1,4 milliarder kroner færre end i år.