Efterlysning - Har du set Sass?

Efterlysning: Socialdemokratiets gruppeformand gemmer sig for pressen og dropper møder - efter løfte om at stramme op - mens han også yderst sjældent deltager i Folketingets officielle lovgivningsarbejde

Henrik Sass Larsen har stillet ét spørgsmål til en af regeringens ministre siden folketingsvalget i sommeren 2015. Ekstra Bladet har desuden to gange forsøgt at finde ham og få nogen svar. Foto/redigering: Folketinget tv, Mogens Flindt/Kristian Hansen

Har du set Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen?

Ekstra Bladet har to gange forsøgt at finde statsrevisor og Mette Frederiksens højre hånd til den forgangne uges møder i statsrevisor-regi. Men forgæves. Sass pjækker stadig.

Henrik Sass Larsen lovede ellers bod og bedring, da Ekstra Bladet tidligere på måneden afslørede hans tårnhøje fravær hos Statsrevisorerne.

'Jeg har derfor også fra nytår ændret i kalenderstyringen, sådan at jeg siger fra i øget omfang til diverse møder for at sikre deltagelse i de planlagte', lød det fra Sass Larsen i en sms.

Men Socialdemokratiets magtfulde gruppeformand har åbenbart stadig ikke tid til at passe sit hverv som én af landets seks statsrevisorer. En post til 330.000 kroner, der bringer ham op på en årsløn over en million kroner som folkevalgt.

Skrotter møder
Henrik Sass Larsen pjækkede nemlig to gange i ugens løb til møder i statsrevisor-regi.

Det kunne Ekstra Bladet konstatere ved selvsyn, da avisens udsendte mødte op til planlagte møder både torsdag og fredag i et forsøg på at få et interview med gruppeformanden om, hvad han egentlig går og laver.

Torsdag var han den eneste fraværende statsrevisor, da der var møde med transportudvalget om det forsinkede signalprogram på landets jernbaner.

Fredag var han heller intet sted at se, da statsrevisorerne afholdt den årlige evaluering med Rigsrevisionen.

Efter evalueringsdagen bad Ekstra Bladet om en kommentar fra statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF). Men formanden vil ikke forholde sig til, at Henrik Sass' fravær fortsætter ufortrødent.

- Hvad siger du som formand for statsrevisorerne til, at han undlader at komme?

- Det må du spørge ham om. Jeg har ikke nogen kommentar til det.

Adskillige henvendelser pr. mail og sms til Henrik Sass har heller ikke givet noget svar.

Og statsrevisor-arbejdet er langtfra det eneste, som Sass undlader at dukke op til.

1 mod 1104
Ekstra Bladet har også lavet en gennemgang af Henrik Sass Larsens parlamentariske arbejde via Folketingets hjemmeside, hvor politikernes aktiviteter registreres.

Her står det klart, at et åbent samrådsspørgsmål fra oktober 2016 er det eneste, Henrik Sass Larsen har stillet siden folketingsvalget i sommeren 2015. Folketingets forskellige spørgsmålstyper regnes ellers som en af oppositionens mest almindelige våben mod den siddende regering.

Til sammenligning har Henrik Sass Larsens gruppeformands-kollega Peter Skaarup (DF) stillet ikke mindre end 1104 spørgsmål til ministrene siden valget.

- Det er vores mulighed for at stille regeringen kritiske spørgsmål, fordi de har kontakten til myndighederne og embedsværket, eksempelvis hvis vi får en henvendelse fra en borger, siger Peter Skaarup, og tilføjer:

- Bare fordi jeg er gruppeformand, har jeg også et ansvar som medlem af Folketinget.

To dage med debat
Et kig på Henrik Sass Larsens bedrifter i Folketingssalen er heller ikke imponerende læsning.

Siden valget er det blot blevet til fire 'korte bemærkninger' og fire ordførertaler fra Henrik Sass Larsens side. Alle otte indspark fordelte sig på to dage. Senest 13. januar 2017, hvor han deltog i debatten om folketingspolitikeres løn i 22 minutter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Laver love om sig selv og vennerne

Kortlægningen af Henrik Sass Larsens Christiansborg-aktivitet viser også, at han har været med til at stille ni lov- eller beslutningsforslag siden valget i 2015.

Men det er langtfra landets svageste medborgere, gruppeformanden kæmper for. Nej, alle ni forslag omhandler politikeres ansættelsesvilkår såsom vederlag, pension og mulighed for orlov.

Til sammenligninger er gruppeformanden for DF, Peter Skaarup, noteret for 179 forslag siden valget.

Henrik Sass Larsen har bl.a. været med til at frede politikernes løn- og pensionudbetalinger.

En større reform af politikernes løn og pension foreslået af Vederlagskommissionen blev skrottet. Politikernes pensionsalder er dog blevet normaliseret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pjækker også fra udvalg

Henrik Sass Larsens omfattende fravær giver sig også udslag i Udvalget for Forretningsorden i Folketinget (UFO).

Her er han nemlig også en yderst sjælden gæst, fortæller andre af udvalgets medlemmer.

Et medlem kan simpelthen ikke huske at have set Henrik Sass Larsen i udvalget.

Andre medlemmer husker godt nok at have set den socialdemokratiske gruppeformand til et enkelt møde hist og her. Men gennemgående beskrives hans fremmøde som yderst sparsomt.

Medlemmerne fortæller om Henrik Sass Larsens fravær under løfte om anonymitet, da kodekset på Slotsholmen påbyder, at den slags taler man ikke om offentligt.

Der blev afholdt 18 møder i Udvalget for Forretningsorden i 2018.

Der føres ikke offentligt regnskab over medlemmers fremmøde til udvalgsmøder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Qvortrup: Mon han overhovedet gider mere?

En tur på Christiansborgs gange vækker hævede øjenbryn over Henrik Sass Larsens omfattende fravær.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup deler denne undren.

- Henrik Sass Larsen er blevet Socialdemokratiets mystiske mand. Spørgsmålet rejser sig, om han overhovedet gider at være politiker?

- Er han ved at miste lysten til politik? Eller synes han bare sådan nogle som dig og mig er latterlige, og er det grunden til, at han siger 'fuck jer'? Eller er det bare fordi, han har mistet gejsten? Jeg ved det ikke, siger han.

- Man kan undre sig over, at Socialdemokratiet lader ham køre den stil, og at han eksempelvis får lov at have et højt betalt virke i statsrevisorerne og bare blive væk, siger Henrik Qvortrup.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Henrik forsvarer Henrik

Socialdemokratiets pressefolk har sendt Ekstra Bladet dette forsvar for gruppeformanden. Afsender af det skriftlige citat er dog ikke Henrik Sass Larsen selv, men derimod Henrik Dam Kristensen, der har titel af gruppesekretær.

'Man kan ikke bruge Ekstra Bladets opgørelse til noget som helst. Vi har den klare arbejdsdeling i den socialdemokratiske folketingsgruppe, at vores mange dygtige ordførere på hver deres områder står for spørgsmål, samråd, udvalgsmøder samt beslutnings- og lovforslag. Vores politiske ordfører, vores gruppeformand – og jeg selv som gruppesekretær – varetager til gengæld andre opgaver i og for folketingsgruppen, og det er der intet nyt i,' skriver Henrik Dam Kristensen.

210 kommentarer
Vis kommentarer