Ekspert afviser DF-profils forklaring i strid om sygedagpenge

Fagforening vil trække Kim Christiansen i retten for 15.500 kroner. - Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at han kan nægte at udbetale sygedagpenge, fastslår ekspert i arbejdsret

Ekspert undsiger denne forklaring fra DF-politikeren. - I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for, spørger Kim Christiansen. Her i aktion på restaurant Á Porta i Mariager. Foto: René Schütze/Privatfoto
Ekspert undsiger denne forklaring fra DF-politikeren. - I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for, spørger Kim Christiansen. Her i aktion på restaurant Á Porta i Mariager. Foto: René Schütze/Privatfoto

Folketingsmedlem og restauratør Kim Christiansen (DF) har en dårlig sag, når han som afdækket i Ekstra Bladet nægter at udbetale sygedagpenge til sin tidligere ansatte Christinna Jereminsen.

Det vurderer adjunkt Christian Højer Schjøler, der forsker i arbejdsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han har gennemgået 23-årige Christinna Jereminsens ansættelseskontrakt med restaurant, Á Porta, i Mariager, som er ejet af ægteparret Kim Christiansen og Pia Adelsteen, der begge er medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti.

- Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at han kan slippe udenom den såkaldte ’arbejdsgiverperiode’ og nægte at udbetale sygedagpenge indtil hendes fratræden. Hun overholder tydeligvis beskæftigelseskravet i loven. Man kan muligvis diskutere, om hun har varierende arbejdstid, da hun på den ene side arbejder efter en løbende vagtplan - men på den anden side er ansat til gennemsnitligt 30 timer om ugen, forklarer han.

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet vil 3F nu stævne Kim Christiansen for 15.500 kroner i manglende sygedagpenge på vegne af Christinna Jereminsen.

23-årige Christinna: DF-politiker snyder mig for sygedagpenge

Den såkaldte ’arbejdsgiverperiode’ ved udbetaling af sygedagpenge er de første 30 kalenderdage, efter en medarbejder bliver syg. Christinna Jereminsen sygemeldte sig i august i cirka to uger, hvorefter hun stoppede efter aftale med Kim Christiansen. DF-politikeren mener dog ikke, at hun har krav på sygedagpenge, fordi hun blev fjernet fra vagtplanen, da hun sygemeldte sig med stress – og i øvrigt ikke var ansat på fuld tid.

- I det øjeblik hun melder sig syg, så er hun jo ikke med i en vagtplan længere. Vi lavede en anden vagtplan på det tidspunkt, hvor Christinna blev pillet ud. Hvilke timer skal jeg så betale sygedagpenge for, spørger Kim Christiansen.

Ifølge ansættelseskontrakten skulle hun arbejde cirka 30 timer om ugen med mulighed for merarbejde. I praksis arbejdede hun dog i perioden fra april til august langt mere, viser en opgørelse 3F har lavet på baggrund af hendes lønsedler.

Ifølge Christian Højer Schjøler holder Kim Christiansens argumenter dog ikke.

- Ved varierende arbejdstid beregner man sygedagpengene ud de seneste fire ugers gennemsnitlige antal arbejdstimer, og selv ifølge den opgørelse har hun krav på sygedagpenge for minimum 30 timer om ugen. Han kan ikke ’bare’ tage hende af vagtplanen pga. sygdom og derigennem påstå, at hun derfor ikke skulle have arbejdet i den periode for at slippe for sin forpligtelser efter sygedagpengeloven, siger eksperten i arbejdsret.

Netop ’arbejdsgiverperioden’ på 30 kalenderdage i forhold til sygedagpenge er et af kerneelementerne i den danske ’flexicurity-model’, hvor Danmark ofte udpeges som rollemodel.

Sygedagpengeloven er indrettet således, at en syg medarbejder - der ikke er berettiget til fuld løn under sygdom - enten skal have sygedagpenge (cirka 116 kroner i timen) for de timer vedkommende er vagtsat til – eller hvis der ikke foreligger en færdig vagtplan, så for et gennemsnit af den periode, som ligger før sygemeldingen.

(artiklen fortsætter under faktaboksen)

Fast eller løst arbejde hos Kim C.?

Ifølge Kim Christiansen var Christinna Jereminsen blot løst ansat. Men af ansættelseskontrakten - som kan læses i bunden af artiklen - fremgår det bl.a.:

At hun efter prøvetiden på tre måneder fik 30 dages opsigelsesvarsel og ikke måtte have bibeskæftigelse for andre, hverken lønnet eller ulønnet. 

At den sædvanlige arbejdstid udgør cirka 30 timer om ugen, med mulighed for fuld tid. Overarbejde må påregnes.

Der er ingen højeste arbejdstid. Arbejdet foregår i tidsrummet fra kl. 10 til 03.

Medarbejderen har pligt til at påtage sig overarbejde uden varsel. 

Der er ingen tillæg ved overarbejde eller for arbejde om natten, i weekenden eller på helligdage. Timelønnen var 138 kroner uanset tid på døgnet. 

Der er ingen pensionsindbetaling, ingen feriefridage – ingen løn under sygdom, børns første sygedag eller barsel.

Dansk Folkepartis ledelse vil ikke blande sig i tvisten mellem Kim Christiansen og 3F. Gruppeformand Peter Skaarup understreger, at det er Kim Christiansen og ikke Dansk Folkeparti, som ejer restaurant Á Porta.

- Men det er klart, at han må sørge for, at tingene er i orden. Kim Christiansen må følge loven om sygedagpenge lige som alle andre. Vi regner grundlæggende med, at han overholder lovgivningen omkring sygedagpenge. Er der så en tvist – og det kan der være om sådan nogle ting – så må Kim Christiansen og 3F få retten til at afgøre det. Det grundlæggende for os er, at han skal sørge for at de ting, der skal bringes i orden, bliver bragt i orden, siger Peter Skaarup.

Herunder kan du læse den ansættelseskontrakt, som Kim Christiansen og Christinna Jereminsen indgik med virkning fra 1. april 2018. I kontrakten fremgår, at der har været tre måneders prøvetid og opsigelsesvarslet er på 30 dage. Medarbejderen måtte eksempelvis ikke have bibeskæftigelse. Trods det mener Kim Christiansen ikke, at der er tale om en fastansættelse. Christinna Jereminsen og 3F er uenige.

 

 

Lov om sygedagpenge

§ 30. En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage forlænges ikke, selv om der i perioden forekommer søgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde udbetalingen af sygedagpenge.

Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er betinget af, at lønmodtageren på første fraværsdag

1) har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og

2) i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.