Engell: Bykonges million-kup bør kulegraves

Det er en sag for ombudsmanden, af Frederiksbergs borgmester har tjent over 11 mio. kroner på tre år og ti måneder på at købe, opdele og sælge en herskabslejlighed

Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson
Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladets journalister har den seneste uge optrevlet en sag, der handler om, hvordan Frederiksbergs konservative borgmester, Simon Aggesen, er blevet mindst 11 millioner kroner rigere på en særdeles kreativ og vellykket ejendomshandel i sin egen kommune. Dagligt kommer der nye detaljer frem om sagen, som i alle henseender er opsigtsvækkende.

Frederiksberg Kommune er ingen bolsjebutik, men en offentlig virksomhed med over 100.000 indbyggere og en omsætning på et pænt stort milliardbeløb. Der er over 7000 ansatte i kommunen, og alene den centrale administration består af over 700 medarbejdere. Med andre ord har Aggesen mere end rigeligt at se til. Åbenbart også på den private front som aktiv på boligmarkedet.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell. Foto: Ole Steen
Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell. Foto: Ole Steen
 

Går man sagens forløb igennem, er der mange påfaldende omstændigheder, held, lykke, betydelig forretningssans og betydelig indsigt i, hvad man kan og ikke kan på det område. Ingen har påstået, at noget er ulovligt. Politiet er ikke involveret. Og alligevel står vi tilbage med en sag, som for almindelige covid-19-truede danskere må forekomme besynderlig og uigennemsigtig.

Foreløbig er det nærmest kun Ekstra Bladet, der graver i sagen, men spørgsmålet om, hvorvidt dette ikke er en klokkeren, oplagt sag for ombudsmanden, melder sig. Det ligner en sag, hvor alene en officiel, grundig, uvildig, juridisk skarp myndighed kan komme til bunds i detaljerne. Er forløbet i orden? Er love og regler blevet overholdt - og er disse regler i givet fald acceptable? Alt det kan ombudsmanden forholde sig til.

Når det gælder ombudsmandens kompetence, omfatter den nemlig også kommunerne. Man kan så indvende, at borgmester Aggesens flid og dygtighed på boligområdet ikke vedrører hans ansvar som borgmester. Det ændrer bare ikke på, at da købet af den herskabelige lejlighed på Frederiksberg Allé blev gennemført i 2016, var Aggesen allerede en særdeles central konservativ kommunalpolitiker på Frederiksberg Rådhus og af de fleste udset til ny borgmester efter Jørgen Glenthøj, der var ved at tabe kommunen efter 110 års konservativt styre.

Faktum er, at forvaltningen på Frederiksberg Rådhus under en eller anden form været involveret i behandlingen af sagen. Så det vil ligge helt inden for mandatet, hvis ombudsmand Niels Fenger af egen drift beslutter sig for at gå ind i denne sag og gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af hele forløbet.

En sådan undersøgelse vil formentlig tage tid, men kunne afsluttes inden kommunalvalget i november næste år. Dermed vil både Aggesen og Frederiksbergs borgere finde ud af, om forløbet om ejendomshandlen har været efter bogen. Om borgmesteren bare er dygtig og har forretningssans, eller om sagen juridisk (og politisk) er betænkelig.

Ombudsmanden kan efter loven gå ind i sagen af egen drift, men kan naturligvis også modtage klager udefra. Man skal nok ikke regne med, at Frederiksbergs Kommunalbestyrelse med 25 medlemmer foretager sig noget. Det må være en af de mest impotente og bukkende politiske forsamlinger i kongeriget.

Simon Aggesen er mere heldig end stort set alle andre borgmestre med en forsamling af så bovlamme folkevalgte

Der er 25 medlemmer af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, og det var med et enkelt mandats forspring, at konservative Jørgen Glenthøj sidste gang klarede at hale et flertal hjem. Glenthøj overlod meget fornuftigt i 2019 posten til Simon Aggesen, som sidder på 11 konservative mandater. Men hvor er de andre partier? Ingen steder.

Det dejlige for Frederiksbergs borgmester er ikke alene, han kan køre hele butikken med et budgetforlig som omfatter samtlige otte partier i kommunalbestyrelsen. Han kan også styre det hele så enevældigt, at stort set ingen politikere på Frederiksberg Rådhus har nogen mening om boligsagen og de 11 millioner i borgmesterens lommer.

Simon Aggesen er mere heldig end stort set alle andre borgmestre med en forsamling af så bovlamme folkevalgte. Selv partier, som man må formode befinder sig i en eller anden form for opposition til det blå styre, ligger fladt på gulvet.

Det må være en af de mest impotente og bukkende politiske forsamlinger i kongeriget

Det mærkelige er, at der kun er et år til næste kommunalvalg, hvilket normalt plejer at kalde politikere på banen med skarpe meldinger eller som minimum at bede om en redegørelse fra borgmester og forvaltning. Men ikke på det grønne Frederiksberg. Kommunestyre uden tænder.

Så dermed er ombudsmanden den centrale myndighed. Det spændende bliver, om ombudsmand Niels Fenger vil mene, at Frederiksberg-sagen er så påfaldende, at den fortjener en kulegravning – eller om Simon Aggesen bare kan putte alle pengene i lommen og glæde sig over at have gjort en helt ualmindelig god forretning, mens hans folkevalgte kolleger ser til i beundring.