Engells dom: Helle tog det sidste stik

Thorning og Løkke sluttede valgkampen med endeløst skænderi om tal og tabeller og gensidige beskyldninger for løgn og løftebrud, skriver Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell

Se reaktioner efter debatten her.

Lars Løkke Rasmussen:

Helle Thorning-Schmidt:


Opgøret mellem valgkampens to ’præsident-kandidater’ Helle Thorning og Lars Løkke sluttede i aftes på DR1 i en sky af gensidige beskyldninger om løgn, misbrug af tal og løftebrud. Et mundhuggeri uden lige, hvor seerne skulle holde tungen lige i munden, mens de to statsminister-kandidater jonglerede med millioner og milliarder.

Men Thorning blev aftenens klare vinder. Hun afbrød ikke. Hun tog taletiden til substans-indlæg, og hun talte i enkle budskaber, mens Løkke talte alt for meget teknik. Helle tog det sidste stik.

Det blev en skarp debat, som trods modsætninger også viste stor grad af enighed mellem S- og V- lederne bl.a. i opfattelsen af Danmark som et relativt trygt samfund og behovet for en effektiv offentlig sektor. Debatten blev løftet af, at Thorning for første gang ikke systematisk afbrød Løkke, men lod ham tale ud - hvilket han til gengæld misbrugte til nogle ualmindelig lange sætninger, som bragte ham i bad standing hos aftenens håndfaste ordfører, Tina Gøtzscke.

Offentlig sektor
Debatten om den offentlige sektor fik Thorning fingernemt gjort til en diskussion om Løkkes nulvækst - og det tema holdt hun fast i under næste omgang om tryghed og kriminalitet i samfundet. Her var det især håndteringen af unge lovbrydere, der skilte de to, mens der var enighed om, at politiet både skal være synligt og effektivt. Thorning ville ikke se børn i fængsel eller som en del af straffelovssystemet, mens Løkke talte om sanktioner afstemt med, hvad de pågældende har begået og med det sigte, at de skal videre i livet.

’Det glædeligste man kan opleve, er når en slem dreng bliver en god dreng’, sagde Løkke, mens Thorning så ud som om, at Løkke talte om sig selv.

Terror
I debatten om terrorbekæmpelse og en effektiv kriminalforsorg mente Løkke, der skulle sikres en langt mere håndfast indsats mod radikaliserede islamister og andre yderligtgående kriminelle. Men hans indirekte angreb på regeringen blev udvandet af mangel på konkrete forslag og af, at Løkke sådan set har været medansvarlig for det hele indtil for fire år siden.

Mens Thorning konstant fik blandet ’ nulvækst’ ind i hver eneste emne, uanset relevans eller ej, fik Løkke fingernemt placeret ’ løftebrud’ som fast element, når det handlede om Thorning og S.

Thorning håndterede i aftes debatten taktisk overlegent i forhold til Løkke, bl.a. i diskussionen om politiets indsats under terrorsagen, hvor Løkke var storsindet nok til at rose Thornings evne til at holde sammen på landet i tunge dage. Men hvad hjælper rosen og støtten til politiet, når Venstre brugte sagen til at spekulere taktisk mod regeringen i Folketinget, spurgte hun. Thorning pressede også Løkke hårdt i integrationsdebatten, hvor hun mindede ham om, at problemerne ikke startede med hendes regering - men med lange linjer tilbage fra Nyrup og Fogh. Klogt. Løkke fik på sin side slet ikke udnyttet det forhold, at regeringens nye integrationsplan er lige så virkningsløs som de 21 tidligere planer fra de seneste 15 år.

Spørgsmål om teknik
Mens Thorning var ret god til at formulere holdninger og følelser, talte Løkke lidt for meget som en politisk ingeniør. Han gjorde de fleste emner til et spørgsmål om teknik og ikke holdninger og værdier, og han talte lidt for mange gange om, ’ da jeg var statsminister’. Den gider vi ikke rigtig høre på.

Det var til gengæld utroværdigt, at Thorning igen påduttede Løkke, at han vil invitere '600 millioner udlændinge til Danmark’. Enhver ved, den ikke passer, og det ødelagde hendes i øvrigt skarpe pointer.

I folkeskoledebatten var det de kendte synspunkter og forskelle, hvor de to mere lignede et forlig end forlis.

Debattens afslutning handlede om den politiske situation efter valget.

Sjovt nok spurgte Tine Gøtzsche ikke om disse dages allermest aktuelle politiske tema - nemlig det økonomiske kollaps i Grækenland og deres mulige udtræden af euroen med enorme konsekvenser for resten af Europa - herunder Danmark. Det havde ellers været nærliggende i forhold til de to statsminister-kandidater. Mange ord - men ikke om det allermest brændende emne.

Her kan du se reaktioner efter onsdag aftens partilederrunde

372 kommentarer
Vis kommentarer