EU: Dansk landbrugspakke kan være i strid med EU-regler

Kommissionen peger i brev til regeringen på, at landbrugspakken ser ud til at være i strid med tre direktiver.

Regeringens omstridte landbrugspakke kan være i strid med flere EU-direktiver, skriver EU-Kommissionen i et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det skriver avisen Information, som er i besiddelse af kommissionens skrivelse.

Kommissionen peger i brevet på flere punkter, som den mener, ser ud til at være i strid med tre direktiver. Det gælder vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

Det hedder i brevet, at landbrugspakken kan føre til forværring af tilstanden i vandmiljøet og grundvandet, fordi man har tilladt øget gødskning og ophævet randzonerne, samtidigt med at de kompenserende tiltag enten er frivillige, endnu ikke på plads eller måske først virkningsfulde om flere år.

- Det er derfor ubestrideligt, at der ikke er taget højde for konsekvenserne for grundvandet, eftersom disse konsekvenser foreløbig er ukendte, hedder det i skrivelsen ifølge Information.

13 kommentarer
Vis kommentarer