Færre familiesammenføringer: Sådan strammer politikerne grebet

Man vil ikke længere kunne få sin ægtefælle til Danmark, hvis man bor i et belastet boligområde

Regeringen, DF og S er enige om nye regler for familiesammenføring. Samlet set vil det føre til færre ægtefællesammenføringer, vurderes det i aftaleteksten.

Hidtil har et dansk-udenlandsk par, der gjorde sig håb om en fælles fremtid i Danmark, skullet leve op til det såkaldte tilknytningskrav. Det betyder, at parret samlet set skal have en større tilknytning til Danmark end til et andet land.

Nu bliver tilknytningskravet skrottet. I stedet kommer et såkaldt integrationskrav, som er en række punkter, parret skal leve op til. Blandt andet vil man ikke kunne få sin ægtefælle hertil, hvis man bor i en såkaldt ghetto.

- Alt andet lige vil det betyde færre familiesammenføringer til Danmark. Vi vil have flere til Danmark, der kan bidrage, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V).

- Der skal stilles nogle strikse krav. Omvendt har vi haft et problem for de udenlandsdanskere, der har været ude, som kan komme hjem og bidrage positivt.

Ikke noget uddannelsessnobberi
Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, mener, at de nye regler er bedre.

Lige nu er situationen den, at alle skal leve op til tilknytningskravet, medmindre man tjener mindst 408.000 kroner eller arbejder med et af de cirka 40 job, der er på myndighedernes liste over fag med mangel på arbejdskraft.

Det er forskelsbehandling af for eksempel håndværkere, mener Tesfaye.

- Der er ikke noget uddannelsessnobberi i dette, siger han.

Har voldt regeringen problemer
Reglerne for at få en ægtefælle hertil har voldt regeringen problemer siden maj sidste år. Her fastslog menneskerettighedsdomstolen, at det var diskrimination, at Danmark dispenserede tilknytningskravet for folk, der havde boet i Danmark i mere end 26 år.

Det fik myndighederne til helt at se bort fra 26-års-reglen. Og dermed skulle alle leve op til kravet om, at et ægtepars samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land, hvis de ville familiesammenføres.

Også selv om den ene ægtefælle var dansk statsborger, født og opvokset i Danmark, men for eksempel havde giftet sig med en udlænding.

Siden lempede Støjberg reglerne, så højtlønnede og højtkvalificerede udlandsdanskere fik mulighed for at vende hjem med en udenlandsk ægtefælle.

Alt andet lige vil de nye krav betyde, at der bliver givet færre tilladelser til ægtefællesammenføring end de eksisterende regler, lyder vurderingen i aftaleteksten.

De nye regler for familiesammenføring

Regeringen, S og DF er blevet enige om nye regler for at få en ægtefælle til Danmark. Læs reglerne her.

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

Bliv klogere på dem her:

* Herboendes sprogkundskaber:

Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

* Herboendes erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.

* Herboendes uddannelse:

Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark.

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.

10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

* Ansøgers sprogkundskaber:

Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne, skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder. 

* Ansøgers erhvervserfaring:

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.

* Ansøgers uddannelse:

Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

268 kommentarer
Vis kommentarer