FAKTA: Det foreslår Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen præsenterer klokken 13 sine anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forbedres

(Foto: Polfoto)
(Foto: Polfoto)

Hvad vil Dagpengekommissionens forslag have af betydning for dig, hvis de bliver gennemført? Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Her er et kort resume af anbefalingerne i Dagpengekommissionens rapport, som Ritzau har læst på forhånd:

 • Genoptjening. Ledige skal opnå retten til at forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge.
   
 • Beregning af dagpengesatsen. Ledige, der under dagpengeperioden tager job til en lavere løn end deres oprindelige, skal ikke have nedjusteret deres dagpengesats.
   
 • Forbrug af dagpengeret. Klippekortsystemet ændres, så der bliver én til én overensstemmelse mellem det antal dage, man har arbejdet under dagpengeperioden, og antallet af dage eller timer, man har tilbage.
   
 • Karensdage. Der indføres to dage uden dagpenge hvert kvartal. Man slipper for karensdage, hvis man arbejder mindst en uge om måneden i den foregående periode.
   
 • Dimittender. Nyuddannedes dagpengesats sættes ned fra nu 82 til 78 procent af den maksimale dagpengesats.
   
 • Supplerende dagpenge. Man skal løbende via fuldtidsarbejde kunne genoptjene retten til supplerende dagpenge. En måneds fuldtidsarbejde giver ret til to måneders supplerende dagpenge.
   
 • Tilknytningskrav. Hvis man over en otteårig periode har modtaget fire fulde års dagpenge, bliver dagpengeperioden forkortet med én måned.
   
 • G-dage. Reglerne for arbejdsgiveres betaling af godtgørelsespenge som bidrag til dagpengene skærpes, så arbejdsgivere skal betale de første to dage. I dag er kravet tre dage, men det gælder ikke for kortere ansættelser.
   
 • Modernisering. Dagpenge skal gøres op på månedsbasis i stedet for på ugebasis, og systemet skal gennem øget brug af registre gøres mere gennemskueligt og tilgængeligt for alle parter.

(Kilde: Dagpengekommissionens rapport)

44 kommentarer
Vis kommentarer