FAKTA: Se kravene for at få permanent ophold i Danmark

Dansk Folkeparti vil i den ekstraordinære flygtningesituation stoppe muligheden for permanent ophold

Her er de centrale betingelser for at få permanent opholdstilladelse i Danmark:

* Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst fem år.

* Man må ikke have begået kriminalitet. Er man idømt fængselsstraf i et år og seks måneder eller mere, er man udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Er man idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf i under et år og seks måneder, er man i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.

* Man må normalt ikke have forfalden gæld til det offentlige.

* Man må normalt ikke i de seneste tre år forud for indgivelsen af ansøgning om permanent opholdstilladelse have modtaget visse typer af offentlig hjælp.

* Man skal normalt have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.

* Man skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

* Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse og/eller under uddannelse i Danmark i mindst tre år inden for de seneste fem år forud for det tidspunkt, hvor man kan gives permanent opholdstilladelse.

* Man skal fortsat være i beskæftigelse eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

* Hvis man ikke opfylder betingelserne for permanent opholdstilladelse, kan man i stedet ansøge om en forlængelse af sin tidsbegrænsede opholdstilladelse. Man kan så på et senere tidspunkt søge om en permanent opholdstilladelse.

Kilde: Nyidanmark.dk