Fem personer er politianmeldt i sag om kvotekonger

Sagen om kvotekonger har kostet en minister sit ressortområde, mens to ledende embedsmænd er forflyttet

Fem personer er blevet politianmeldt i forbindelse med sagen om kvotefiskeri ifølge Ritzaus oplysninger.

Blandt de mulige ulovligheder er dokumentfalsk, stråmandsvirksomhed og brud på fiskeriloven begået af fiskere.

I sidste uge fik Karen Ellemann (V) ansvaret for fiskeri, da området blev taget fra Esben Lunde Larsen (V). Hun slår fast, at ingen har en politisk interesse i, at fiskekvoterne håndteres af få fiskere.

- Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er et gennemråddent erhverv samlet set. Der er tale om få anmeldelser, men der er i høj grad tale om et system, som er fuldstændig mangelfuldt og ikke velfungerende, siger hun.

Det fremgår ikke, hvem der er politianmeldt i sagen, hvor Statsrevisorerne onsdag udtalte deres hårdeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvoterne.

De 16 fiskere med flest kvoter fanger helt op til 66 procent af alle sild, makrel og industrifisk på danske kvoter. De 16 er samlet i ti selskaber.

Det fremgår onsdag af en beretning fra Rigsrevisionen, der understreger, at det aldrig har været meningen fra politisk hold. Fra 2012 blev der fastsat regler, der skulle begrænse koncentrationen af kvoter.

Statsrevisorerne havde onsdag ikke andre oplysninger, end at der skulle være tale om fire forhold.

- Det har vi faktisk ikke fået oplysninger om, andet end at man har bedt politiet om at undersøge, sagde Peder Larsen (SF), Statsrevisorernes formand.

Danmarks Fiskeriforening har tidligere krævet antallet af kvotekonger, der er blevet meldt til politiet, offentliggjort.

Det er nødvendigt for at genoprette tilliden til fiskeriet, lød argumentet.

Politianmeldelserne kommer, efter at Rigsrevisionen har konkluderet, at forvaltningen af fiskekvoterne er blevet administreret "meget kritisabelt".