Finanslovsforslag afsætter penge til sundhed og politi

Regeringens finanslovsforslag styrker de offentlige finanser med fem milliarder kroner næste år

Der er meget få penge at gøre med i regeringens forslag til finanslov for næste år.

Men der er dog fundet penge til flere initiativer, som regeringen nu skal forsøge at finde et flertal for i de kommende uger.

Blandt andet bliver der som ventet afsat 2,4 milliarder kroner til sundhedsområdet næste år. Dermed indfrier Venstre sit løfte fra valgkampen på det område - og et hovedkrav fra blå bloks største parti, Dansk Folkeparti.

Pengene skal blandt andet gå til medicin og øget aktivitet på sygehusene og en særlig indsats for ældre patienter.

Finanslovsforslaget afsætter samtidig en pulje, som skal gå til særligt prioriterede indsatser, herunder politiet. Her skal politikerne i efteråret forhandle en ny flerårig aftale på plads, som ventes at betyde et mærkbart løft i antallet af betjente.

Pengene findes blandt andet ved at skære i ulandsbistanden, som sættes ned til 0,7 procent af BNI, hvilket svarer til FN's målsætning for medlemslandene. Det frigiver 2,3 milliarder kroner næste år.

Samtidig henter regeringen en pose penge på det såkaldte omprioriteringsbidrag, som indføres i hele den offentlige sektor.

Det betyder konkret, at staten og kommunerne skal effektivisere ved blandt andet at indføre digitale løsninger, ændre arbejdsgange og udnytte stordriftsfordele. Det giver 1,1 milliard kroner, som bruges i regeringens finanslovforslag.

24 kommentarer
Vis kommentarer