Finansministeriet har fastsat prisen: Så meget er dit liv værd

Et statistisk menneskeliv er blevet mere værd, og derfor skal vi helst undgå dødsfald, siger Finansministeriet

32 mio. kroner er et gennemsnitligt liv værd. Foto: Mauritius
32 mio. kroner er et gennemsnitligt liv værd. Foto: Mauritius

Et menneskeliv er uvurderligt, tænker du måske.

Forkert.

Man kan sagtens sætte kroner og øre på et menneskeliv. I hvert fald hos Finansministeriets regnedrenge. Og prisen er faktisk steget en smule i 2017.

Således udgør værdien på 'et statistisk liv' nu 32 mio. kroner ifølge Finansministeriets 'Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger'.

Her fremgår det ganske usentimentalt, at: 'Værdien af et statistisk liv er opjusteret til 32 mio. kr. (2017-priser) Det vil betyde, at tiltag, der forebygger dødsfald, vil øge deres rentabilitet.'

Lamborghini-reformen: Løkkes sminkede skattefidus

Sidste år udgjorde værdien af et menneskeliv kun 31 mio. kroner. Dermed argumenterer Finansministeriet nu for, at det er blevet en bedre forretning af forhindre dødsfald ift. samfundsøkomiske prioriteringer, når den stigende værdi af et liv skal regnes med.

Hvem sagde, at økonomer er nogle kolde kynikere?

Hvor mange skal vi redde?

I vejledningen bringer Finansministeriet samtidig et regneeksempel, der viser, hvordan statens investeringer overvejes i forhold til værdien af menneskeliv.

Eksemplet bygger på et hypotetisk indkøb af et nyt autoværn til et stykke vejstrækning og understreger den såkaldt 'samfundsøkonomiske analyseproces':

'Antag eksempelvis, at der skal træffes beslutning om en eventuel investering i en af to typer autoværn langs en vejstrækning. Alternativ A forudsætter en investering på 100 mio. kr. og vil redde 10 menneskeliv. Alternativ B forudsætter en investering på 220 mio. kr. og vil redde 20 menneskeliv,' skriver Finansministeriet i vejledningen og medgiver, at der rent faktisk sker en værdisættelse af menneskeliv, når staten skal beslutte sig for en investering:

'Alternativ A er det mest omkostningseffektive, mens alternativ B vil redde flest menneskeliv. Den eneste måde at prioritere entydigt mellem de to alternativer er ved at værdisætte et statistisk liv. Selv om dette ikke gøres eksplicit, vil valget mellem alternativ A og B alligevel indebære en implicit værdisættelse af et statistisk liv.'

Regneeksemplet fra Finansministeriets 'Vejledning  samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger'.
Regneeksemplet fra Finansministeriets 'Vejledning samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger'.