Fiskeriminister udvider undersøgelse af kritiseret styrelse

Ny sag om mulig svindel med fiskekvoter får regeringen til at udvide undersøgelse af kritiseret styrelse

Eva Kjer Hansen fra Venstre er fiskeriminister. Foto: Claus Bonnerup
Eva Kjer Hansen fra Venstre er fiskeriminister. Foto: Claus Bonnerup

Endnu en sag om kritisabel administration på fiskeriområdet ser dagens lys.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) orienterede onsdag i et lukket samråd om, at der også er mistanke om uhensigtsmæssig sagsbehandling inden for tildeling af generationsskiftesild.

Det dækker kort fortalt over en ordning, der sikrer nye fiskere adgang til sildefiskeri, altså et generationsskifte.

- Vi er i gang med oprydningen og genopretningen, og så er det, at der kommer flere lig ud af skabene, som vi tager fat på, siger Eva Kjer Hansen.

Sagen handler om en enkelt fisker, der ser ud til uberettiget at have fået dispensation på fiskekvoter af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Sagen blev ifølge Eva Kjer Hansen færdigbehandlet i efteråret 2016, men sagsbehandlingen kan gå længere tilbage.

Fiskekvoterne til generationsskiftesildene i den konkrete sag kan ifølge fiskeriministeren have en værdi af op til cirka en million kroner, hvis de er blevet brugt fuldt ud.

- Det ser ud til, at afgørelsen ikke er truffet på et korrekt grundlag, der er tale om ukorrekt sagsbehandling, siger hun.

Eva Kjer Hansen oplyser, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt sagen kan få konsekvenser for den medarbejder, der har givet dispensationen.

I første omgang skal sager inden for området i de seneste fem-seks år endevendes.

- Jeg forventer, at vi i løbet af forholdsvis kort tid har et svar på, om der er lignende sager, siger hun.

Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, frygter, at flere lignende sager kan dukke op i løbet af kort tid.

Han vil have Eva Kjer Hansen til at indkalde til et møde for at forklare Folketingets partier, hvordan partierne skal kunne have tillid til "en fiskeriforvaltning, hvor skeletterne bliver ved med at vælte ud af skabet".

- Jeg tror da, at borgerne i Danmark, der hører om disse sager, må tage sig til hovedet og stille sig selv det spørgsmål, hvordan der kan være så lemfældig forvaltning, siger han.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste par år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat.

Sidste efterår blev der igangsat en undersøgelse, der skulle afdække, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden er blevet administreret.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

11 kommentarer
Vis kommentarer