FN-tale: Så fik Mogens Lykketoft hammeren

Mogens Lykketoft holder tirsdag aften sin første tale for FN som formand for Generalforsamlingen

S-veteranen Mogens Lykketoft har posten som formand for FN's Generalforsamling i ét år. (Foto: AP)
S-veteranen Mogens Lykketoft har posten som formand for FN's Generalforsamling i ét år. (Foto: AP)

Der skal følges op på de beslutninger, som bliver truffet i FN.

Det er hovedbudskabet i den tale, som Mogens Lykketoft holder tirsdag aften i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York.

Talen bliver den første, han holder som formand for FN's Generalforsamling, og den tidligere danske udenrigsministers budskab er klart: Nu skal der handles.

- Det er helt centralt, at hvis vi skal skabe en bæredygtig verden, så skal FN kunne skabe fred, siger Lykketoft til Ritzau.

Ifølge den nye formand er det vigtigt at forstå, at tingene hænger sammen, og hvis der skal skabes fred og bæredygtighed i verden, så skal der sættes ind på flere områder.

- Det er meget vigtigt, at vi nu får vedtaget de nye bæredygtighedsmål, som er en helt ny måde hvorpå, vi kan bekæmpe fattigdom, ulighed, miljøkatastrofer og klimaforandringer, siger Lykketoft.

FN har opstillet 17 nye bæredygtighedsmål, som skal være opfyldt i 2030. De nye mål handler om ulighed, produktions- og forbrugsmønstre, fred, demokratiske politiske institutioner og bæredygtighed.

De forpligtiger også de rige lande - eksempelvis til at bekæmpe klimaforandringerne effektivt.

- En forståelse af at det hele hænger sammen, og at vi er nødt til at handle nu for at undgå en uhåndterbar situation. De problemer vi lige nu står overfor med flygtningestrømme, vil blive mangedoblet, hvis vi ikke får stoppet klimaforandringerne.

Det budskab, håber Lykketoft, vil få regeringerne til at levere på bæredygtighed og klimaområdet, inden det er for sent.

Mogens Lykketoft besvarer spørgsmål efter sin tale i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York. (Foto: AP)
Mogens Lykketoft besvarer spørgsmål efter sin tale i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York. (Foto: AP)
 

Det tyder på at nogle af de store Co2-syndere, USA, Europa og Kina, er blevet mere samarbejdsvillige i kampen for et bedre klima, så Lykketoft ser frem til det kommende Cop 21 klimatopmøde i Paris senere på året.

- Cop 21 bliver første test på evnen til at levere. Vi kan under alle omstændigheder ikke tåle et udfald som det ved Cop 15 i Danmark i 2009. Så er verden på den, siger Lykketoft.

Cop 15 betegnes af mange som en fiasko, da landene ikke blev enige om nogen aftale, men kun en hensigtserklæring.

Den nye formand skal igen på talerstolen i FN den 28. september, hvor han skal tale for verdens stats- og regeringschefer.

Mogens Lykketoft besidder posten som formand for FN's Generalforsamling i ét år.