'Forhadte' vandløb reddet: Lystfiskerne ruster sig til videre kamp

Miljøministeren fik ikke fjernet flere tusind kilometer vandløb fra vandplanerne, men lystfiskerne har endnu ikke vundet krigen, siger de

Thomas Hansen fangede for nyligt en havørred på over 10 kilo. Fisk som den har begyndt sit liv i de små vandløb, som miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tidligere har omtalt som 'forhadte'. (Foto: Lars Kyhnau Jensen)
Thomas Hansen fangede for nyligt en havørred på over 10 kilo. Fisk som den har begyndt sit liv i de små vandløb, som miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tidligere har omtalt som 'forhadte'. (Foto: Lars Kyhnau Jensen)

Det er en sort dag for Danmarks miljø, lyder det fra Socialdemokraterne og De Radikale i kølvandet på, at Venstre-regering har forhandlet en landbrugspakke på plads med De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Der er dog en enkelt ting at glæde sig over i pakken, mener de danske lystfiskere.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) havde i forhandlingerne lagt op til, at flere tusind kilometer 'forhadte vandløb', som hun har kaldt dem, skulle fjernes fra de 19.000 kilometer vandløb, der ellers i dag nyder beskyttelse i de såkaldte vandområdeplaner.

De bliver dog ikke fjernet alligevel.

- Det er det eneste lyspunkt i den her sorte julegave til naturen, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen til Ekstra Bladet.

Danske lystfiskere frygter, at regeringens planer med at ekskludere adskillige tusind kilometer vandløb fra vandområdeplanerne, vil gå hårdt ud over den danske ørred-bestand. (Privatfoto) Dansk politik Lystfiskere raser over regeringen: I dræber vores fisk!

En fjernelse af beskyttelsen ville give landmænd større mulighed for at beskære planter med hård hånd på vandløbenes kanter, mens de også ville måtte fjerne sten fra både kanter og bund. Det skulle øge afvandingen fra markerne, så risikoen for oversvømmelser og ødelagte afgrøder mindskedes.

Danmarks Sportsfiskerforbund frygtede omvendt, at den manglende beskyttelse af vandløbene ville føre til færre fisk i den danske natur - især ørred, der begynder sit liv i de små vandløb og langsomt bevæger sig længere ned i systemet mod større å og kyster, hvor de kan fanges.

Frem til 2017 forbliver de 19.000 kilometer vandløb, der lige nu nyder beskyttelse, i vandplanerne. Herefter er der afsat 50 millioner kroner til at lave nye vurderinger af, hvilke vandløb der fortsat skal nyde beskyttelse. Der er dog lagt op til, at kun vandløb uden miljømæssig betydning kan fjernes.

Dansk landbrug får blandt andet lov til at øge produktionen af svin, ligesom der på visse jorde må bruges mere kvælstof. (Foto: Polfoto) Dansk politik S og R revser miljøministeren: Sort dag for miljøet

- Dermed undgår vi, at der skulle være nogle af de vigtige vandløb, hvor der er fisk, frøer og så videre i, der kan ryge ud af vandplanerne, siger Rasmus Jarlov fra De Konservative, der stillede sig på bagbenene i forhandlingerne med regeringen og krævede, at vandløbene ikke blev smidt på porten.

- Det vil være en meget lille andel, der ryger ud. Det vil primært være smalle, gravede grøfter, der er bygget som afvandingskanaler, der vil kunne ryge ud. Ikke de naturlige vandløb, uddyber Rasmus Jarlov, der dog helst havde set, at alle 19.000 kilometer vandløb, der nu er under beskyttelse, også forblev det i fremtiden.

- Det er et politisk kompromis. Vi havde helst set, at vi bare beholdt de vandløb, der allerede er omfattet, men der har fra landbrugets side været et ønske om, at man får lov til at oprense de her afvandingskanaler uden miljømæssigværdi. For at give lov til at det, er vi nødt til grundigt at undersøge, hvilke vandløb der så ikke har en miljømæssig værdi. De 50 millioner kroner er for at sikre, at der ikke er nogen af de vandløb, der har miljømæssig værdi, der ryger ud af planerne.

Se også: Landmænd glæder sig over at få lov til at gøde mere

Lystfiskerne gik til kamp mod miljø- og fødevareministeren, da de frygtede for ørred-bestanden i Danmark. (Privatfoto)
Lystfiskerne gik til kamp mod miljø- og fødevareministeren, da de frygtede for ørred-bestanden i Danmark. (Privatfoto)

Både Socialdemokraterne og De Radikale forlod sent i aftes forhandlingerne med regeringen, da de mente, aftalen tager et uforholdvist stort hensyn til landbruget i forhold til miljøet.

De Radikales Ida Auken er imidlertid glad på vandløbenes vegne - dog med forbehold.

- Vi kæmpede rigtig hårdt for vandløbene, og heldigvis valgte de at beholde dem. Det var et af de fremskridt, som vi rent faktisk fik i aftalen, siger hun og tilføjer:

- Men jeg må omvendt sige, at de nu bruger 50 millioner skattekroner på en registrering, der allerede er lavet. Det, synes jeg, er økonomisk uansvarligt. Det er penge lige ud af vinduet.

Se også: Minister: Landbrugsaftale skaber job i presset branche

Socialdemokraternes Simon Kollerup er enig og jubler heller ikke betingelsesløst.

- Jeg tror, at man skal passe på med at glæde sig for højlydt over, at vandløbene er med i planen igen. Når man nu vil bruge enormt mange penge på at genvurdere vandløbene, er det jo de borgerliges ønske om, at de vil se, hvor mange de kan pille ud igen. Derfor synes jeg stadig, at forholdene omkring vores vandløb er usikre, og det er også en af de ting, der gør, at vi heller ikke der synes, at balancen er på plads.

Heller ikke lystfiskerne er klar til at læne sig tilbage, selvom de undgik en ørred-massakre.

- Det her betragter vi som et vundet slag, men krigen er ikke ovre endnu. Vi beholder støvlerne på, siger lystfisker-formand Verner W. Hansen og uddyber:

- Der kommer også en fase to i det her. Det er ikke en del af landbrugspakken, men det er bebudet, at blå blok vil ændre vandløbsloven og have præciseret, at vandløb skal aflede vand, uden at hensyn til natur og miljø skal vægte lige så meget. Samtidig foreslår de, at vandløbene skal tages ud af naturbeskyttelseslovens §3-beskyttelse. Så der bliver fortsat noget at slås for.

Samtidig sender han en tak til de danskere, der har støttet op om kampen for vandløbene på blandt andet Facebook-siden Bevar de forhadte vandløb.

- Den store opbakning har været helt afgørende. Samtidig skal der lyde en opfordring til, at de mange, der har støttet op, også beholder støvlerne på, for vi får brug for opbakningen i fremtiden også.

Her sætter Thomas Hansen den kæmpestore havørred ud igen, så den kan leve videre. (Foto: Lars Kyhnau Jensen) Samfund Thomas fangede Fyns største havørred: Her er hans bedste tips og tricks

Lystfiskeriet: Omsætter for milliarder

Selvom lystfiskeri er en hobby-beskæftigelse, er det en milliardforretning for det danske samfund.

I 2010 lavede Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en rapport, der blandt andet viste, at...:

...op mod 18 procent af danskerne i løbet af et år er ude med fiskestangen.

...lystfiskeri trækker en stor portion turister til Danmark.

...blandt andet hoteller og restauranter tjener godt på lystfiskere.

...lystfiskerne - inklusive udenlandske fisketurister i Danmark - i 2008 brugte 2,8 milliarder kroner på deres hobby.

39 kommentarer
Vis kommentarer