Forsker: Lejre uden flygtningekvoter er ingen løsning

Erfaringer fra andre flygtningelejre viser, at EU bør enes om fordeling af flygtninge, før man opretter lejre

Flygtningelejre er en god idé, når man skal modtage flygtninge og behandle deres asylansøgninger. Men de fungerer ikke til permanent opbevaring, viser erfaringerne fra eksisterende lejre.

Derfor bør der være en kvotefordeling af flygtninge på plads, inden EU eventuelt opretter modtagelejre i lande som Italien og Grækenland. Det siger seniorforsker Ninna Nyberg Sørensen fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Lejre duer ikke til langtidsopbevaring af mennesker. De kan være gode i forbindelse med konflikter, hvor der er en begrundet forestilling om, at folk kan komme hurtigt tilbage til deres hjem.

- Men når man kigger på borgerkrigen i Syrien, er der ikke noget, der tyder på, at det er tilfældet, siger hun.

På Christiansborg er et flertal klar til at støtte modtagecentrene, som er blevet foreslået af Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

Men hverken den tidligere eller nuværende regering vil indgå en fælles EU-aftale, hvor flygtninge bliver fordelt ligeligt mellem medlemslandene. Retsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke kan gå med i en sådan aftale.

Også andre europæiske lande er skeptiske over for en kvoteordning. Men EU-landene bør helt fra start sikre sig, at modtagelejrene bliver permanente, mener Ninna Nyberg Sørensen:

- Erfaringerne fra blandt andet de palæstinensiske flygtningelejre viser, at flygtningene gradvist mister deres kvalifikationer. De bliver forarmede, og der kommer ikke nogen løsning på problemet, mens lejrene vokser og bliver til slumlignende enklaver, som folk er tvunget til at blive inden for.

- Det er ikke en reel løsning på noget, der tyder på at blive en langvarig konflikt. Hvis man har modtagelejre i Europa, er man også nødt til at have steder, de kan sendes hen, når deres asylbehandling er færdig. Ellers giver lejrer ikke nogen mening.

- Så vil man opbygge en ny industri for opbevaring af flygtninge i Sydeuropa, siger Ninna Nyberg Sørensen.

Hun tvivler også på, hvor stor effekt modtagelejrene vil få på tilstrømningen af flygtninge.

- Man er nødt til at kigge på erfaringerne, før man laver en hovsaløsning, hvor man tror, at det vil have en disciplinerende effekt på flygtninge og få færre til at søge til Europa. Det ved man ikke noget om, siger seniorforsker Ninna Nyberg Sørensen.

5 kommentarer
Vis kommentarer