Fyret fagboss købte vin for 250.000 på et år

Kammeradvokaten undersøger nu den fyrede a-kasse-direktør Michael Valentins store vin-indkøb

Den nu fyrede direktør Michael Valentin blev kendt i offentligheden for sin hårde kritik af pamperi, frås og høje lønninger i LO-fagbevægelsen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Den nu fyrede direktør Michael Valentin blev kendt i offentligheden for sin hårde kritik af pamperi, frås og høje lønninger i LO-fagbevægelsen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

En særdeles stor vinregning spiller en central rolle i sagen om den fyrede direktør i Akademikernes A-kasse, Michael Valentin.

Det kan Ekstra Bladet afsløre, bl.a. på baggrund af fortrolige dokumenter, som er en del af sagskomplekset i forbindelse med fyringen.

Heri beskrives det, at a-kassen alene i 2017 havde et internt vinbudget på 120.000 kroner, som angiveligt er holdt hemmeligt for bestyrelsen.

Selv lægger Michael Valentin ikke skjul på, at vinudgifterne var høje med ham ved roret i Akademikernes A-kasse fra 2011 og frem.

Ifølge eks-direktøren kan det reelle vin-indkøb sagtens vise sig at være dobbelt højt som det budgetterede.

Stod selv for indkøb
Han forklarer, at indkøbet kunne svinge fra år til år, men vurderer, at der samlet er købt vin for op mod to millioner kroner i hans direktør-tid.

- Vi havde en fantastisk virksomhedskultur, og jeg har hele tiden argumenteret for, at jeg synes, det er noget pjat, at man ikke må have lov til at give sin medarbejder en gave for en ekstraordinær god indsats, lyder det fra Michael Valentin.

Han forklarer, at han personligt stod for a-kassens indkøb af vine.

- Vores køkkenchef interesserede sig ikke for vine, og det gør jeg, hvilket jeg er træt af i dag, konstaterer den fyrede direktør for Danmarks største a-kasse.

Fagbevægelsen er ’misforvaltet af vandgopler’, lød kritikken fra fyrede Michael Valentin, der blev kendt for sin kritik af pamperi og frås. Foto: Ditte Lysgaard Holm/Ritzau Scanpix Politik Pamper-revseren selv fældet af pamperi

Holdt skjult
Det fremgår desuden af de fortrolige dokumenter, at vinbudgettet for 2017 ’ikke er forelagt bestyrelsen i det materiale, der fremsendes ift. budgettet forud for bestyrelsesmøderne’.

Og det beskrives, at en advokat, der har undersøgt forholdene, stiller sig ’undrende’ over for, om vin-indkøbet lever op til § 1 i a-kassens vedtægter.

Denne paragraf beskriver, at ’Akademikernes A-kasse udelukkende (har) til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder at a-kassen skal medvirke til at ledige kommer i beskæftigelse’.

Bestyrelsen i Akademikernes A-kasse

Allan Luplau, formand
Poul Michael Øllgaard
Peter Toftsø
Anne Marie Lassen-Nielsen
Rikke Løvig Simonsen
Sara Gundelach Vergo
Kim Oberg Jessen
Camilla Noelle Rathcke
Ole Helby Petersen, næstformand
Christen Staghøj Sinding
Eva Secher Mathiasen
Charlotte Groule
Tine Segel
Bolette Mohr Sillassen, næstformand
Jan Rose Andresen

Del af undersøgelse
Oven på fyringen af Michael Valentin har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksat en tilsynsundersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de dyre vin-indkøb blandt de forhold, som Kammeradvokaten gransker.

I forvejen er Michael Valentin meldt til politiet for at have modtaget returkommission i form af vinrejser for 40.000 kr.

Sagen kort: Den mørklagte fyring

Michael Valentin blev fyret som direktør for Akademikernes A-kassen 27. september.

Baggrunden for den hidtil mørklagte afskedigelse er genstand for to undersøgelser.

Dels har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering selv iværksat en tilsynsundersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten. Denne er endnu ikke afsluttet.

Dels har Akademikernes A-kasses bestyrelse iværksat en advokatundersøgelse. Den er afsluttet, men bestyrelsesformanden, Allan Luplau, ønsker ikke at løfte sløret for dens indhold og konklusioner, fordi undersøgelsen vedfører 'en eller flere personalesager'.

Ekstra Bladet har dog afsløret, at advokatundersøgelsen bl.a. har omhandlet påstået chikane og mobning af tillidsfolk.

Ekstra Bladet har også afsløret, at a-kassen har politianmeldt Michael Valentin for at have modtaget returkommission i form af vinrejser for 40.000 kroner.

Samtidig har den fyrede direktør støttet Løkkefonden med 50.000 kroner for at få adgang til Lars Løkke, afslørede Ekstra Bladet. Det lykkedes, da Lars Løkke kom forbi Akademikernes A-kasse i februar 2015 til en times møde.

Ekstra Bladet har også afsløret, at a-kassens medlemmer betalte 400.000 kroner for Michael Valentins reception, da han blev 50 år i 2017.

En whistleblower mener, at topledelsen er 'fedt ind' i sagen.

'Der er et grundlæggende behov for at få ryddet op i den øverste ledelse af a-kassen', skriver whistlebloweren til medlemmerne af a-kassens to øverste organer - bestyrelsen og de 57 medlemmer af repræsentantskabet.

Ekstra Bladet har også afsløret, at Michael Valentin bookede lokaler på Johan Borup Højskole for 250.000 kroner, som aldrig blev anvendt. Senere kom han med i skolens bestyrelse.

Som følge af sagen har Michael Valentin fratrådt posten som formand for Folkemødet på Bornholm.

Interne mails, som Berlingske har afsløret, viser, at Michael Valentin godt vidste, at han som formand for Folkemødet og storsponsor i igennem a-kassen bestred en kritisabelt dobbeltrolle. Ikke desto mindre fortsatte han opretholdt han pengestrømmen fra a-kasse til Folkemødet på omkring 200.000 kroner årligt i årene '15 til '18.

Tillidsfolk slog druk-alarm
Tillidsfolkene tillod sig at nævne omgangen med alkohol i Akademikernes A-kasse på et møde i samarbejdsudvalget i september 2016. Og så blev den nu fyrede direktør, Michael Valentin, rasende.

I en mail til ledelsen og direktionen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skrev Michael Valentin, at man ikke skulle ’lytte til de få, der har en byld i røven’.

Angrebet på tillidsfolkene blev afsluttet med ordene: ’Skål! Michael’.

Forløbet og en direktør, som førte an, når det kom til alkohol, bekræftes af tillidsmanden i Akademikernes A-kasse.

- Der var på ingen måde en drukkultur i Akademikernes A-kasse, men det faldt flere kolleger for brystet, at der var mange arrangementer med meget alkohol, siger Thomas Høyer-Nielsen.

Stoppede ikke
- Michael Valentin slog en tone an, hvor den begejstringskultur, han efterlyste i organisationen, også ofte blev kædet sammen med at være festlig, fortæller tillidsmanden.

Michael Valentin stoppede dog ikke opgøret med tillidsfolkene med mailen. Fortrolige dokumenter i sagen afslører, at Michael Valentin angiveligt forsøgte at fryse tillidsfolkene ud af arbejdspladsen.

- Det var den her diskussion om alkoholkultur, der afstedkom den efterfølgende chikane, fortæller Thomas Høyer-Nielsen.

Konfrontation

Valentin: Vi har haft nogle fejringer

De mange flasker vin i Akademikernes A-kasse er gået til fejringer og en begejstringskultur ifølge den tidligere direktør, Michael Valentin.

- Vi har haft en kultur, hvor vi har belønnet en ekstraordinær god indsats, og vi har haft nogle fejringer af, at vi er blevet Danmarks tiendebedste arbejdsplads. Vi har også fået rigtig flotte placeringer for medlemstilfredshed og meget lave omkostninger.

Den fyrede direktør kan dog ikke genkende en budgetpost på 120.000 i 2017. Faktisk kan det reelle indkøb være omkring 250.000 kroner.

- Jeg vil gætte på lidt mere end det dobbelte (af de 120.000, red.), sådan hurtigt anslået.

- Har det været sådan alle årene?

- Ja, det ville jeg tro.

- Så er det knap to millioner kroner på vin alene de syv år, som du har været direktør. Det er da en del for en a-kasse.

- Det er din vurdering.

- Det synes du ikke?

- Jeg synes, det er noget pjat, man ikke må have lov til at give sin medarbejder en gave for en ekstraordinær god indsats,

- Men to millioner kroner?

- Det kan godt være, men jeg har overtaget en vinleverandør-aftale, og de første to år havde vi mindre udgifter til vin.

- Der vil nok være en del medlemmer, som vil have svært ved at forstå, hvorfor der skal bruges så mange af deres penge på vin.

- Jeg overtog en slidt virksomhed med omkring 90.000 medlemmer. I dag har den omkring 250.000 medlemmer.

- Førte du an med fest og alkohol, som tillidsmanden siger?

- Vi havde en skøn festkultur, hvor jeg deltog på lige fod med alle de andre kolleger. Og alle nød, at ledelsen var uformelle, ukrukkede og personlige til festerne.

- Forsøgte du at fryse tillidsfolkene ud på grund af snakken om alkohol?

- Den konflikt, jeg havde med tillidsfolkene, handlede om, at de havde vedtaget en meget restriktiv rygepolitik.

- Bestyrelsen mener ikke at have set noget med, hvor meget der er budgetteret til vin. Altså at du dermed har holdt det skjult.

- Jeg har overhovedet ikke holdt noget skjult.

149 kommentarer
Vis kommentarer