Ghettobørn tvinges i vuggestue: Ellers ryger børnechecken

Børn i ghetto-områder skal i vuggestue 25 timer om ugen, fra de er ét år for at lære dansk. Ellers stopper børnechecken. Der er dog en kattelem

Sjælør Boulevard i København. Foto: Philip Davali.
Sjælør Boulevard i København. Foto: Philip Davali.

Farvel til mors skørter og fars bukseben. Når børn i ghetto-områder fylder et år, så skal de tvinges i vuggestue. Hvis forældrene nægter, så ryger børnechecken.

Det er et flertal på Christiansborg bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om mandag. Argumentet er, at børn i ghettoområder skal lære dansk og danske værdier og traditioner.

- Al erfaring viser, at man bliver medspiller, når barnet kommer i daginstitution. Hvis man vokser op i et parallelsamfund og ikke har kendskab til danske værdier, så skal man lære dem, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K)

- De første 1000 dage er de vigtigste i et barns liv. Derfor pålægger vi nu forældre en pligt til at sende børnene i daginstitution, hvis de bor i udsatte områder, siger børne- og socialminister Mai Mercado (V)

Konkret skal børnene i et såkaldt læringstilbud på 25 timer, som skal fordeles hen over ugens fem dage og så vidt muligt i børnenes vågne timer. Hidtil har myndigheder kunnet tvinge forældre til treårige børn at sætte dem i daginstitution.

- Det ikke tilfredsstillende, at børn er mere end to år bagud, når de kommer i skole, siger børne-og socialminister Mai Mercado (K) om, hvorfor étårige børn i ghettoer skal i daginstitution.

FAKTA: Vuggestue-tvang

* Børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som etårige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

* Det skal sørge for, at børnene udvikler et godt dansk sprog og udvikle deres generelle læringsparathed.

* De skal også lære danske traditioner og højtider at ende som for eksempel jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn.

Og så skal de lære demokratiske normer og værdier, som at drenge og piger er lige meget værd, at man skal respektere forskellige synspunkter på tværs af køn og baggrund, og at børnene har indflydelse på aktiviteter i dagligdagen.

* Det særlige tilbud kan foregå i regi af en almindelig vuggestue. Men kommunerne kan planlægge en åbningstid på 25 timer om ugen, der for så vidt muligt skal finde sted mens børnene er vågne. De skal altså ikke sove til middag, når de er der.

* Den nye form for institution skal være gratis for forældrene. Men de skal til gengæld selv betale for frokost og bleer.

* Forældre i udsatte boligområder, der vil passe deres barn selv, kan godt få lov til det, hvis de selv er i stand til at lære barnet om dansk sprog og traditioner. Det vil kræve tilsynsbesøg fra kommunen, og at begge forældre taler dansk svarende til det, der kræves for at bestå 9. klasse.

* Hvis forældrene ikke afleverer deres barn, stopper børnechecken. Også hvis barnet ikke er der nok eller ikke deltager i planlagte aktiviteter.

* Begge forældre skal desuden deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet.

* Som del af aftalen skærpes straffen desuden for ledere i offentlig tjeneste eller hverv – eksempelvis i dagtilbud og skoler – som ikke overholder de pligter, de er underlagt, herunder underretningspligten.

* Svigt kan fremover koste op til et års fængsel mod fire måneder i dag.

* Underretningspligten betyder, at ledere har pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for, om et barn for eksempel udsættes for vold eller overgreb.

* Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

* Ændringerne om strafskærpelse for ledere forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

Kilder: Børne- og Socialministeriet.

Liberal Alliance går normalt meget op i frihed og dermed fravær af tvang, men LA bakker alligevel op om forslaget.

- De fleste liberale ønsker også frihed for børn. Heldigvis er der ikke nogen, der der tvunget til at bo i et udsat område, siger LA's ordfører på området Laura Lindahl.

En gave
Formålet med tvungen vuggestue er blandt andet at introducere barnet til danske traditioner og højtider i forbindelse med for eksempel jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage og fastelavn.

Dansk Folkeparti ser slet ikke tvungen vuggestue som en straf. Det er modsat 'en gave', lyder det.

- For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at børn bliver præsenteret for danske traditioner, siger Dansk Folkepartis ordfører Karin Nødgaard.

Indføring i demokrati og dansker normer handler blandt andet om, at børnene skal opleve, at der er ligeværd mellem drenge og piger.

500 børn
Ifølge Mai Mercado vil en konkret dag i læringstilbuddet kunne bestå af, at børnene møder klokken ni og begynder dagen med højtlæsning og sanglege.

Derefter kan børnene komme ud på legepladsen og begynde lege, som stimulerer sprog.

Regeringen venter, at aftalen vil få betydning for 500 børn det første år stigende til 700 børn på sigt.

Det pædagogiske indhold i de 25 timer er gratis for forældrene. Forældrene skal dog selv sørge for de praktiske forhold, herunder medbringe eller betale særskilt for bleer og frokost, står der i aftalen.

Det vil koste 94 millioner kroner om året at indføre forslaget. Pengene skal tages fra satspuljen.

Kattelem i ghetto-aftale
Selvom et flertal indfører tvungen vuggestue for ghettobørn, så er der dog mulighed for hjemmeundervisning.

'Forældre, der selv ønsker at varetage indsatsen, har mulighed for dette, så længe den står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud', hedder det i aftalen.

Dermed skal forældrene kunne give deres børn den samme sproglige stimulering og viden om danske traditioner og værdier, som barnet ville få i læringstilbuddet på 25 timer om ugen i vuggestuen. 

Ellers kan forældrene ikke få lov til at stå for tilbuddet selv, fremgår det af aftalen:

'Kommunerne skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud'.

Socialdemokratiet havde gerne set, at muligheden omfattede alle socialt udsatte børn. Også dem, der bor uden for ghettoområderne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi har ikke kunnet komme igennem med vores ønske om, at det skal gælde socialt udsatte over alt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

1 af 2 Regeringen på besøg i Mjølnerparken på Nørrebro i København. Nu er et flertal enige om at tvinge små børn i vuggestue, hvis de bor i en ghetto. Foto: Jonas Olufson
2 af 2 Sjælør Boulevard i København. Foto: Philip Davali.
356 kommentarer
Vis kommentarer