Giver sig selv fed førtidspension

Får særlig bonus for tidligt otium: Flertal for at politikere kan stoppe fem år før, de bliver folkepensionister. Med op til 45.000 kroner om måneden resten af livet

Efter Vederlagskommissionens rapport sidste år skulle politikernes pensionsalder normaliseres. Men ifølge to nye lovforslag skal folketingsmedlemmer og ministre kunne stoppe fem år før folkepensions-alderen.
Efter Vederlagskommissionens rapport sidste år skulle politikernes pensionsalder normaliseres. Men ifølge to nye lovforslag skal folketingsmedlemmer og ministre kunne stoppe fem år før folkepensions-alderen.

’Vores pensionsalder skal fremover følge danskernes folkepensionsalder’.

Sådan lød det i foråret fra et politisk flertal bestående af de tre regeringspartier (VLAK), socialdemokraterne og de Radikale.

Men reelt har de politiske partier bag aftalen - sammen med finansminister Kristian Jensen (V) -  opfundet en helt ny politikerpension, så de selv kan gå endnu tidligere på pension end efter de nuværende regler. 

Det viser to lovforslag, som i sidste uge blev fremsat af de fem partier og finansminister Kristian Jensen (V).

Hvis et tidligere folketingsmedlem og forhenværende minister eksempelvis har optjent den højeste politikerpension, vil vedkommende allerede fem år før folkepensionsalderen – og resten af livet – i gennemsnit kunne få godt 45.000 kroner hver måned. Dertil kommer ATP, folkepension og eventuelt private pensioner.

Bonus for tidlig pension
I beløbet er blandt andet indregnet et særligt tillæg på op til 85.800 kroner årligt de første fem år. Folketingspolitikere og ministre får altså en bonus for at lade sig førtidspensionere. (artiklen fortsætter under grafikken)

 

Hverken finansminister Kristian Jensen (V) eller S-leder Mette Frederiksen har endnu optjent maksimal pension fra Folketinget eller som ministre. Dermed er begge omfattet af de kommende regler, hvis de vælger at gå på den særlige politiker-førtidspension op til fem år før folkepensionsalderen. 

I grafikken er forudsat, at de begge når at optjene den højeste politikerpension - og vælger at begynde udbetalingerne fem år før folkepensionsalderen. 

Beregningerne er baserede på de forventede folkepensionsaldre og levetidsudviklingen, som ATP og brancheorganisationen Forsikring & Pension benytter. 

Mette Frederiksen ventes at leve længere – og dermed være fire år længere på pension efter folkepensionsalderen - end Kristian Jensen.

De månedlige udbetalinger fra den nye politiker-førtidspension har indtil folkepensionsalderen et særligt tillæg  – men er her omregnet til den gennemsnitlige månedlige udbetaling i hele den forventede levetid fra pensionstidspunktet. 

Kilder: ATP, Moderniseringsstyrelsen, Forsikring og Pension samt Lovforslag L100 og L106.

Et stort politisk flertal - specielt partierne bag pensionsaftalen - har ellers i årevis haft øverst på dagsordenen, at danskerne skal arbejde længere og mere.

Derfor har Folketinget forhøjet folkepensionsalderen og forringet alle andres danskeres muligheder for at komme på efterløn eller førtidspension.

Vederlagskommissionens rapport fra januar sidste år afslørede dog, at politikerne selv havde eksorbitante pensionsvilkår.

Kommissionen anbefalede, at politikerne fik arbejdsmarkedspensioner, som kendes fra det øvrige arbejdsmarked.

Ifølge kommissionens formand Michael Christiansen er politikernes pensionsordninger nemlig så ekstremt lukrative, at det ville være umuligt at købe dem i et pensionsselskab.

Ifølge kommissionens formand Michael Christiansen er politikernes pensionsordninger så ekstremt lukrative, at det ville være umuligt at købe dem i et pensionsselskab.

– Der er ikke noget forsikringsselskab, der i dag ville lave så lukrativ en police, lød det fra formanden, der i dag er skuffet over, at politikerne ikke vil ’normalisere’, deres pensioner. 

Egen medicin
Sidste forår erkendte politikerne på Christiansborg, at de nok måtte tage lidt af deres egen medicin.

Nu skulle deres pensionsalder ’normaliseres’. Den skulle hæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen. Det aftalte de tre nuværende regeringspartier med S og R.

– Jeg glæder mig over, at pensionsalderen for politikere nu flugter med danskernes. Det kun er rimeligt, fastslog den radikale leder Morten Østergaard dengang.

Men reelt er der altså ikke sket meget. Selve optjeningsprincipperne er de samme. På rekordtid optjener folketingsmedlemmer og ministre, hvad der svarer til fuld tjenestemandspension og tilhørende tillæg. 

Og med de nye lovforslag får politikerne faktisk mulighed for at gå fra to år tidligere sammenlignet med de nu gældende regler. 

Hvis Mette Frederiksen vælger at stoppe fem år før folkepensions-alderen, vil hele hendes pensionstilværelse koste skatteborgerne 12,5 millioner kroner mod ’bare’ 11.4 millioner kroner, hvis hun stopper, når hun bliver folkepensionist. Det bliver også dyrere for skatteborgerne, hvis Kristian Jensen vælger at gå på pension fem år før.

De Radikales finansordfører Martin Lidegaard står dog på mål for de to lovforslag.

- Det er fuldstændig, som når andre danskere har en arbejdsmarkedspension, som de får udbetalt tidligere, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.

Du kan læse de to lovforslag her og her.

Se også: Du skal arbejde længere, men: Politikerne beholder deres tidlige pensionsalder

475 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere