Hårdtarbejdende i nødråb til Hjort og co: Vi er slidt ned

Hver femte medlem af 3F og FOA vurderer, at de ikke engang kan blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Ikke desto mindre har politikerne ved flere lejligheder hævet grænsen for, hvornår man kan gå på pension

Som finansminister skal Claus Hjort Frederiksen få de offentlige finanser til at gå op. Derfor kan en yderligere hævelse af pensionsladeren allerede komme på tale i forbindelse med regeringens økonomiske plan til efteråret. Samtidig lyder det fra mange 3F- og FOA-medlemmer, at de er slidt ned på arbejdsmarkedet. Foto: Thomas Lekfeldt
Som finansminister skal Claus Hjort Frederiksen få de offentlige finanser til at gå op. Derfor kan en yderligere hævelse af pensionsladeren allerede komme på tale i forbindelse med regeringens økonomiske plan til efteråret. Samtidig lyder det fra mange 3F- og FOA-medlemmer, at de er slidt ned på arbejdsmarkedet. Foto: Thomas Lekfeldt

Frygter du, at du ikke kan nå pensionsalderen? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Mens der er udsigt til, at danskernes pensionsalder fortsætter med at stige, råber en stor gruppe på arbejdsmarkedet vagt i gevær.

Fra mange medlemmer af særligt fagforbundene 3F og FOA lyder det nemlig, at de ikke ikke engang er i stand til at blive på arbejdsmarkedet indtil, de når pensionsalderen.

Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget blandt LO's medlemmer.

Her svarer omkring hver femte medlem af 3F og FOA, at de er delvis uenig eller uenig i, at de kan blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. 17 procent af medlemmerne af Dansk Metal har svaret det samme.

Fysisk belastende arbejde
Undersøgelsen viser, at det især er nedslidning og fysisk belastende arbejde, som er hindringer for, at 3F'erne og FOA-medlemmerne kan fortsætte i deres nuværende job indtil pensionsalderen.

Omkring seks ud af 10 fra de to fagforbund svarer således, at netop fysisk belastende arbejde og nedslidning er de vigtigste barrierer for, at de kan blive i jobbet indtil, pensionen venter.

Svarene fra 3F- og FOA-medlemmerne kommer ikke bag på ledende overlæge på arbejds- og miljømedicinsk klinik på Odense Universitetshospital, Lars Brandt.

- Vi ved, at tungt fysisk arbejde medfører problemer primært i bevægeapparatet, så man får smerter i skuldre, arme, ben og ryg. Det gør, at man i værste fald bliver så funktionsnedsat, at man ikke kan arbejde, siger han.

Hæver pensionsalderen
Trods problemerne med nedslidning på arbejdsmarkedet har et flertal i Folketinget ved flere lejligheder valgt at hæve pensionsalderen. Det skete eksempelvis i forbindelse med tilbagetrækningsreformen i 2011,  og så sent som i denne regeringsperiode er det blevet vedtaget, at pensionsalderen skal stige yderligere - til 68 år - for personer født efter 1. januar 1963.

Og som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, kan en yderligere hævelse af pensionsalderen allerede komme på tale i forbindelse med, at regeringen med finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i spidsen lancerer sin økonomiske plan til efteråret.

Venstres finansordfører Jacob Jensen har eksempelvis udtalt:

- Vi overvejer at kigge på pensionssystemet, give incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet eller fremrykke de opjusteringer, som allerede er vedtaget for pensionsalderen.

På pension som 74-årig
Under alle omstændigheder har pensionsalderen udsigt til at stige i takt med den gennemsnitlige levetid. Og det kan betyde et særdeles langt arbejdsliv for de unge danskere, som skal på arbejdsmarkedet de kommende år.

'Fortsætter levetiden med at stige som hidtil, vil det betyde, at fx en 16-årig først vil kunne gå på folkepension som 74-årig,' konstaterer LO i et notat om seniorer på arbejdsmarkedet.

Samtidig kan den gradvist forhøjede pensionsalder medføre, at pensionist-tilværelsen bliver særdeles kort for nogle grupper i samfundet, lyder det fra ledende overlæge Lars Brandt

- For dem med det tunge fysiske arbejde stiger gennemsnitslevealderen ikke ret meget. Den ligger på 71-72 år, og så er der i gennemsnit kun et par år at være på pension i, når pensionsreformen bliver rullet ud.  Det er tal, der i sig selv viser, at det er problematisk med pensionsreformen, når vi taler om folk med tungt fysisk arbejde – typisk inden for FOA og 3F, siger han.

Venstre-ordfører om nedslidning: Systemet bør tage hensyn til det

Venstre fungerende politiske ordfører, Louise Schack Elholm, mener, at systemet bør kunne tage hensyn til nedslidte på arbejdsmarkedet. Foto: Tariq Mikkel Khan
Venstre fungerende politiske ordfører, Louise Schack Elholm, mener, at systemet bør kunne tage hensyn til nedslidte på arbejdsmarkedet. Foto: Tariq Mikkel Khan
 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er på ferie, så Ekstra Bladet har i stedet talt med Venstres fungerende politiske ordfører, Louise Schack Elholm, om nedslidningen på arbejdsmarkedet.

Hun mener, at det nuværende system er gearet til at tage hånd om de arbejdsgrupper, der særligt oplever at blive slidt ned inden pensionsalderen.

- Der er forskel på mennesker, og derfor har vi et system, der gerne skulle tage hensyn til det, så folk, der er nedslidte, skal kunne komme på en anden ydelse. Det burde systemet kunne tage hensyn til. Jeg synes, at det er imponerende, at der er flere og flere seniorer på arbejdsmarkedet, siger Louise Schack Elholm.

- Men er systemet fleksibelt nok til eksempelvis at håndtere en person, der har haft to diskusprolaps-operationer, og stadig har udsigt til omkring 10 år mere på arbejdsmarkedet?

- Det er meningen, at hvis folk er syge og ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet, så skal de kunne få en erklæring på, at de ikke kan holde til det. Så kan de komme i et sygeforløb og derefter få vurderet, om de er egnet til førtidspension.

- Er der ikke gået politisk mode i at hæve pensionsalderen, når der mangler penge i statskassen?

- Jeg synes ikke, at der er gået politisk mode i at hæve pensionsalderen. Det er sjældent, vi gør det. Men folk bliver heldigvis ældre og er generelt sundere i flere år, og så må man tage hensyn til dem, der har et dårligt helbred, siger Louise Schack Elholm.

Socialdemokraterne: Det er et overset problem

Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht, kalder nedslidning på arbejdsmarkedet et overset politisk problem. Foto: Tariq Mikkel Khan
Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht, kalder nedslidning på arbejdsmarkedet et overset politisk problem. Foto: Tariq Mikkel Khan
 

- Det er et overset politisk problem, at der er en gruppe, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet, og hvor ikke alle kan holde til deres naturlige pensionsalder. Det er en analyse, som jeg må give LO-medlemmer uforbeholdent ret i.

Sådan lyder det fra Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht. Han forklarer, at det er et område, Socialdemokraterne vil have fokus på, når der skal forhandles om en økonomisk plan efter sommerferien.

- På årets folkemøde fremhævede Mette Frederiksen lige præcis den her problemstilling. Der er ikke blevet taget ordentlig hånd om denne oversete gruppe. Hun fremhævede også, at det er noget, vi vil kigge på, når vi til efteråret måske skal i forhandlingslokalet med regeringen i forhold til den økonomiske 2025-plan.

- Hvad vil I konkret spille ind med?

- Der er mange forskellige konkrete modeller, og vi vil ikke lægge os fast på noget nu. Men det er et emne, vi gerne vil adressere, og så kan der være rigtig mange forskellige modeller.

- Har politikerne ikke været for hurtigere til at hæve pensionsalderen?

- Man kan i hvert fald sige, at man har haft et meget stort fokus på, at der er mennesker, som kan gå senere på pension. Der er akademikere, som sagtens kan have et længere liv på arbejdsmarkedet, men man har stadig ikke haft det nødvendige fokus på den anden del af befolkningen, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet.

- I stemte for nyligt for at hæve pensionsalderen. Var I så for hurtigt ude der?

- Vi burde nok have haft fokus på en løsning, men det ændrer ikke på, at vi nu faktisk har en mulighed, når vi skal til at lave en økonomisk plan, som rækker 10 år frem, siger Benny Engelbrecht.

Ekspert: Førtidspension kræver total invalidering

Selv om der fra politisk hold lægges op til, at nedslidte på arbejdsmarkedet skal på førtidspension, så er dette ikke ligetil. Sådan lyder det fra ledende overlæge på arbejds- og miljømedicinsk klinik på Odense Universitetshospital, Lars Brandt.

- I forhold til at få en førtidspension skal man generelt være totalt invalideret og ikke kunne noget som helst, forklarer han.

Desuden peger Lars Brandt på en anden væsentlig barriere:

- Uanset hvad opleves det for mange som særdeles traumatisk og nedværdigende at skulle igennem en mølle med arbejdsprøvelse over lang tid og eventuelt et ressourceforløb for at ende med en førtidspension, siger den ledende overlæge.

Sådan stiger pensionsalderen

Herunder kan du se den nuværende pensionsalder (tallet fra 1967-1970 er et skøn):

Fødselsår 1953: 1. halvår: folkepensionsalder 65 år. 1953 2. halvår: 65 år

1954: 1: 65,5. 1954: 2: 66

1955: 1: 66,5. 1955: 2: 67

1956: 67

1957: 67

1958: 67

1959: 67

1960: 67

1961: 67

1962: 67

1963: 68

1964: 68

1965: 68

1966: 68

1967-1970: 69

 

415 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere