Her er de nye områder på ghettolisten

Onsdag har regeringen landet en delaftale omkring den nye ghettoplan. Samtidig er kriterierne blevet ændret, og det sender otte nye områder på ghettolisten

Regeringen vil udrydde ghettoer inden 2030 med den sjette ghettoplan siden 90'erne. Her præsenterer de udspillet

I forvejen var der 22 områder på ghettolisten, men nu er det tal steget til 30.

Onsdag har regeringen landet en delaftale omkring den nye ghettoplan, og det betyder samtidig, at kriterierne for at havne på ghettolisten er blevet ændret.

Dermed er otte nye boligområder nu placeret på ghettolisten, og det drejer sig om følgende otte områder:

Her kan du se områderne, der er på regeringens nye ghettoliste.

FAKTA: Her er regeringens nye liste over ghettoområder

Her er de otte nye områder

* Lundtoftegade, København

* Aldersrogade, København

* Sjælør Boulevard, København

* Degnegården, København

* Hørgården, København

* Charlotteager, Høje Taastrup

* Korsløkkeparken Øst, Odense

* Langkærparken. Aarhus

Her kan du se områderne, der er på regeringens ghettoliste fra december:

* Mjølnerparken, København

* Gadelandet/Husumgård, København

* Tingbjerg/Utterslevhuse, København

* Bispeparken, København

* Tåstrupgård, Høje Taastrup

* Gadehavegård, Høje Taastrup

* Agervang, Holbæk

* Ringparken, Slagelse

* Motalavej, Korsør

* Lindholm, Guldborgsund

* Solbakken, Odense

* Vollsmose, Odense

* Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg

* Stengårdsvej, Esbjerg

* Korskærparken, Fredericia

* Sundparken, Horsens

* Munkebo, Kolding

* Skovvejen/Skovparken, Kolding

* Finlandsparken, Vejle

* Bispehaven, Aarhus

* Skovgårdsparken, Aarhus

* Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus

Kilder: Transport- og Bygningsministeriet.

Regeringen skriver, at i forbindelse med indsatsen mod parallelsamfund har valgt at opdatere kriterierne.

- Det gør kriterierne mere robuste og sikrer, at indsatserne rettes mod de rigtige områder, lyder det.

Dermed ser kriterierne nu således ud:

Nye ghettokriterier

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
  4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.

På baggrund af ghettokriterierne defineres følgende områdelister, som lægges til grund for målretningen af de indsatser, der igangsættes:

  1. Udsatte boligområder opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4.
  2. Ghettoområder opfylder mindst to af kriterierne 1 til 4 og opfylder tillige kriterie 5.
  3. Det gælder kun sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere

Samtidig melder regeringen ud, at ghettoplanens målsætning er, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til højst 40 procent inden 2030.

- Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant. I de kommende år skal ghettoområderne omdannes fysisk og gøres til attraktive områder, der er en integreret del af byerne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

299 kommentarer
Vis kommentarer