Her er regeringens plan: Disse byer får flest arbejdspladser

En stor del af de udflyttede arbejdspladser i regeringens anden udflytning går til større universitetsbyer som Odense og Aarhus

Se højdepunkterne fra pressemødet om udflytning af statslige arbejdspladser

Er du en af dem, der skal flytte? Tip os på sms (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Med 465 stillinger til Odense, 306 stillinger til Aarhus, 264 stillinger til Roskilde og 156 stillinger til Aalborg er det de fire universitetsbyer uden for København, der står til at få flest stillinger i regeringens nye udflytningsplan.

Det er netop kommet frem på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Blandt de store flytninger er Miljøstyrelsen, som rykker til Odense. Dermed får Danmarks tredjestørste by del i de statslige arbejdspladser.

- Vi har set en tendens, hvor de store byer løber med det hele. Denne regeringen ønsker, at alle dele af landet skal have muligheder inden for rækkevidde. At vi får et Danmark i balance, siger Løkke.

- Vi kan i dag præsentere endnu en stor plan for - skal vi kalde det - indflytning af statslige arbejdspladser. Den betyder, at 4000 nye og eksisterende arbejdspladser rykker ind i 49 byer.

- En del af planen har vi allerede taget hul på via et nyt skattevæsen. Det står for 1600 af arbejdspladserne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Nogle af de arbejdspladser, som rykker ud af København, er udover Miljøstyrelsen blandt andet Statsligt gasselskab, Patientklagestyrelsen, Energitilsynet og Dansk Sprognævn.

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.

I Aarhus placeres den nye Patientklagestyrelse, der vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, som allerede er på plads i byen samt 141 arbejdspladser, der flyttes fra København.

Lars Løkke Rasmussen kan ikke se problemet i, at størstedelen af de statslige arbejdspladser bliver placeret i de større byer.

- Hvis man har et ønske om at bo et sted i det midtjyske, så er det mere attraktivt, at der ligger arbejdspladser i Aarhus end i København. 

- Odense bliver som lokalhovedstad på Fyn stærkere af det her. Aalborg bliver som regionshovedstad i Nordjylland stærkere, og det samme gælder Aarhus, siger Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Oversigt over hele institutioner, som indgår i planen:

 

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.

Det skal gå hurtigt
Der kommer ikke til at gå lang tid, før regeringen udflytter de mange arbejdspladser.

Det fortalte minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) på pressemødet.

Hun fortæller samtidig, at hun godt kan forstå, hvis der undervejs i udflytningen sker opsigelser fra medarbejdere.

- Jeg er helt klar over at flytningen har store konsekvenser for nogle medarbejdere og deres familier. Jeg har fuld forståelse for, hvis nogle i stedet vælger at se sig om efter nye udfordringer ud fra blandt andet familiemæssige hensyn, siger hun på pressemødet.

Udflytningensrunden sker på trods af, at Rigsrevisionen endnu ikke har afleveret sin beretning om den første runde: 

- Der findes ikke den beretning fra Rigsrevisionen, som kan få regeringen til at ændre holdning.

- Vi gør det, fordi vi vil det politisk. Vi vil have et Danmark i bedre balance, hvor staten har et mere ligeværdigt aftryk over hele landet. Men vi skal gøre det på en ordentligt måde. Det er derfor, vi selv laver en erfaringsopsamling, siger Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Øvrige arbejdspladser, som regeringen tilføjer:

Der etableres en række arbejdspladser, ved at dele af institutioner etableres i nye lokationer eller i forbindelse med eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden:

- Dele af politiet (125).

- Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95).

- Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75).

- Dele af Banedanmark (60).

- Dele af Erhvervsstyrelsen (56).

- Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (40).

- Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28).

- Dele af Moderniseringsstyrelsen (23).

- Dele af Statens It (20).

- Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18).

- Dele af Udlændingestyrelsen (15).

- Dele af Digitaliseringsstyrelsen (13).

- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (12).

- Dele af Nationalt Genom Center (10).

- Dele af Energinet (10).

- Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen (6).

- Øvrige (67).

Kilde: Regeringen