Høj kvælstofudledning overrasker miljø- og klimaministeren

I 2012 var udledningen af kvælstof i vandmiljøet knap 55.000 ton. I 2017 var den omkring 60.000 ton.

Kvælstofbelastningen af det danske vandmiljø er fortsat ikke faldet. I 2017 blev der udledt omkring 60.000 ton kvælstof til vandmiljøet, hvilket er tilsvarende de foregående år. Det bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet.

De nye tal fra Aarhus Universitet kommer bag på miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vi havde en forventning om, at denne udledning af kvælstof ville være nedadgående. Det viser det så nu, at det er den ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge miljø- og fødevareministeren er tallene overraskende, da landmændene brugte mindre gødning, end der var forudsat.

Desuden viser forsøg fra Aarhus Universitet, at det er en mindre andel af det ekstra kvælstof, som landmændene har fået lov at bruge i forbindelse med landbrugspakken, der udvaskes fra markerne.

Ministeriet har derfor bedt universitet om at levere en opdateret vurdering af situationen, så det kan blive klogere på, hvorfor tallene peger i hver sin retning.

- Og så har vi brug for at sætte mere strøm til de kollektive virkemidler, som vi kan se, der ikke er blevet leveret ordentligt på, siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til landmændene.

I forbindelse med den omstridte landbrugspakke, der trådte i kraft i 2016, fik landmændene lov til at bruge mere kvælstof. Men pakken betød også på længere sigt stramninger med målrettet regulering.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen har landbruget dog ikke leveret tilstrækkeligt på de aftalte tiltag.

- Vi har nogle klare mål om, at forbedre vandmiljøet, og det er nogle mål, som vi skal nå.

- Derfor er det ikke tilfredsstillende, at der ikke er blevet leveret på de aftalte tiltag.

- Det er klart, at en del af ansvaret ligger politisk - den tager vi på os - og en del af ansvaret ligger hos landbruget, som også må tage deres del af opgaven på sig, siger miljø- og fødevareministeren.

Danmark er forpligtet til at sikre en forbedring af vandmiljøet, og målet skal være nået i 2021.

Aarhus Universitet udgiver hvert år en Novana-rapport, der er en årlig status på vandmiljøets tilstand.

10 kommentarer
Vis kommentarer