Højesteret har talt: Her er dommen over omstridt DF-annonce

Ikke ærekrænkende: Dansk Folkeparti frifundet for at hænge 15 nye danske statsborgere ud som potentielle terrorister. Dermed underkendes to tidligere domme i by- og landsret

Under behandlingen i Højesteret var DF-leder Kristian Thulesen Dahl personligt mødt op på vegne af partiet. Nu kan han glæde sig over, at DF slipper for en stor regning - og at Højesteret har slået et slag for den politiske ytringsfrihed. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix
Under behandlingen i Højesteret var DF-leder Kristian Thulesen Dahl personligt mødt op på vegne af partiet. Nu kan han glæde sig over, at DF slipper for en stor regning - og at Højesteret har slået et slag for den politiske ytringsfrihed. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Dansk Folkeparti er frifundet for ærekrænkelser mod 15 danskere, som i 2013 fik dansk statsborgerskab. De 15 blev sammen med 670 andre nye statsborgere efterfølgende nævnt som potentielle terrorister i en DF-annonce. Men det var ikke injurierende.

Det fremgår af en principiel dom, som syv dommere i Højesteret netop har afsagt. 

Sagen går tilbage til 2013, hvor DF gengav navnene på 685 personer under overskriften: 'Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed'. Annoncen blev bragt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.

Årsagen var, at PET havde en mistanke mod én af de nævnte, og partiet ville med annoncen problematisere, at en mistænkt kunne opnå statsborgerskab.

Men i et resume af dommen udtaler Højesteret, 'at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i de to udsagn, for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære. Dansk Folkeparti blev derfor frifundet'.

Dermed underkender Højesteret to tidligere domme ved henholdsvis by- og landsretten i oktober 2015 og februar 2017.

Lettet DF-formand efter dom: Højt til loftet i et demokrati

De 15 nye danske statsborgere blev i DF-annoncen nævnt med navn og bopælskommune som potentielle terrorister. Hver sagsøger blev i både by- og landsret tilkendt 10.000 kroner i erstatning. Ud over erstatningen blev partiet dømt til at betale 10 dagbøder á 1000 kroner for ulovlige ærekrænkelser (injurier, red.).

Slipper for regning
Det samlede potentielle erstatningsbeløb til de 15 sagsøgere på 150.000 kroner har DF indregnet i det seneste partiregnskab, men nu slipper partiet altså for den regning.

Alle 685 navne med fødselsår og bopælskommune kan læses i dette link.

Efter landsretsdommen blev de 15 sagsøgeres advokat Poul Hauch Fenger kontaktet af flere end 200 personer, som i annoncen var nævnt som potentielle terrorister. Han udtalte dengang, at han på deres vegne var klar til at rejse et samlet millionkrav mod DF.

Det er dog advokat Martin Cumberland, som har ført sagen for de 15 personer i Højesteret, da Poul Hauch Fenger ikke har møderet for Højesteret.

Politisk budskab er ok
Normalt stiller Højesteret med fem dommere. Men på grund af sagens principielle betydning er dommen afsagt af hele syv højesteretsdommere. De syv højesteretsdommere underkender med dommen dermed de seks juridiske dommere, som behandlede sagen ved by- og landsretten.

Ifølge et resume af dagens dom, som netop er lagt på Højesterets hjemmeside, må den almindelige læser opfatte annoncen 'som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist'.

Højesteret skriver, at dommerne lagde vægt på opsæt­ningen af annoncens overskrifter og tekst. Navnene de 685 personer fremstår ikke i sig selv som det centrale budskab. (artiklen fortsætter under DF-annoncen).

'Ud fra annoncens indhold og kontekst må en almindelig læser forstå annoncen sådan, at udsagnene alene angår én ud af de 685 perso­ner', skriver Højesteret.

Under selve retsmødet i Højesteret - mandag den 12. marts i år - var både DF-formand Kristian Thulesen Dahl og næstformand Søren Espersen personligt mødt op på vegne af partiet.

Sagen om DF's annonce

Det er snart fem år siden, at Dansk Folkeparti indrykkede en omstridt annonce i flere aviser.

Torsdag har Højesteret omgjort domme i byret og landsret og afgjort, at annoncen ikke var krænkende.

Få et overblik over forløbet her:

* 19. april 2013 fremsatte daværende justitsminister Morten Bødskov (S) lovforslag om at tildele statsborgerskab til 685 ansøgere og deres børn.

* 25. april 2013 bliver lovforslaget behandlet første gang i Folketinget. Under behandlingen kommer det frem, at PET har vurderet, at en af ansøgerne kan udgøre en trussel mod rigets sikkerhed. Men det bliver ikke oplyst hvem.

* 29. maj 2013 indrykker Dansk Folkeparti en annonce i flere aviser. Det er, dagen før at forslaget skal behandles anden gang i Folketinget. I annoncen er navnene på de 685 gengivet under overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed". Annoncen afføder megen kritik og offentlig debat.

* 3. juni 2013 bliver lovforslaget vedtaget. 490 personer får tildelt dansk statsborgerskab gældende fra den følgende uge. Resten får tildelt statsborgerskab under betingelse af, at de inden udgangen af april 2015 bliver løst fra deres nuværende statsborgerskab.

* 11. september 2013 kommer det frem, at en gruppe af de nye statsborgere anlægger sag mod Dansk Folkeparti. Sagsøgerne kræver erstatning for æreskrænkelse.

* 21. august 2015 bliver sagen indledt ved Københavns Byret. Her har man vurderet sagen til at være så principiel, at man har sat hele tre dommere på. Normalt vil der blot være én. Kravet fra de 15 sagsøgere lyder på 10.000 kroner til hver.

* 23. oktober 2015 når retten frem til, at Dansk Folkeparti har krænket sagsøgernes ære. Dommen lyder på ti dagbøder à 1000 kroner til partiet. Derudover skal der betales 10.000 kroner til hver af de tiltalte. Partiformand Kristian Thulesen Dahl var også sagsøgt, men bliver frifundet. Partiet anker på stedet dommen til Østre Landsret.

* 23. februar 2017 afsiger Østre Landsret dom. Kravet fra Dansk Folkeparti er frifindelse, men det ender med en stadfæstelse af byretsdommen.

* 22. marts 2018 afsiger Højesteret dom i sagen. Annoncen var ikke ærekrænkende, lyder afgørelsen. Der lægges vægt på, at annoncen for en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse.