Holst: Forsvaret kan effektivisere og udvide på en gang

Selvom forsvaret skal tilføres flere penge, så kan der fortsat effektiviseres nogle steder, siger Holst

Forsvarsminister Carl Holst. Foto: Jens Dresling
Forsvarsminister Carl Holst. Foto: Jens Dresling

Formand for Hærens Konstabel og Korporal Forening, HKKF, Flemming Vinther, har reageret kritisk over for forsvarsminister Carl Holsts (V) melding om, at forsvaret skal effektivisere, selvom den nye forsvarsminister lægger op til samlet at tilføre flere penge til forsvaret.

Carl Holst understreger nu, at effektiviseringerne ikke skal ses som en spareøvelse:

- Forsvarets økonomi er fastlagt i forhold til den overordnede ramme i forsvarsforliget. Det er en besparelse på 15 procent, og der skal ikke effektiviseres yderligere. Hvis man kan gøre noget bedre et sted, så er det med henblik på at bruge pengene et andet sted i forsvaret.

- Der skal ikke med det nuværende forsvarsforlig tages yderligere penge ud af forsvaret, siger Carl Holst.

Flemming Vinther har kritiseret forsvarsministerens tanker om, at forsvaret - ligesom sundhedsvæsnet - godt kan effektivisere, samtidig med at området tilføres flere penge.

Men det kan lade sig gøre, mener forsvarsministeren:

- Det er vigtig for mig at sige, at man godt kan se på, om der er områder, der kan gøres mere effektive samtidig med, at der skal tilføres flere ressourcer til forsvaret, så vi kan udvide vores engagement, siger Carl Holst.

Han henviser til, at Flemming Vinther selv anerkender, at der med sparekravene i det nuværende forsvarsforlig har vist sig områder, hvor det var fornuftigt at effektivisere.

- Flemming Vinther giver jo selv udtryk for det. Han siger selv, at der har været nogle besparelser, han synes var rigtige. Eksempelvis havde vi fem logistikstrenge i forsvaret, og det ikke rimeligt, mener Flemming Vinther netop, siger Carl Holst.

Sundhedsvæsnet er i dag underlagt en målsætning om en årlig effektivisering på to procent.

I forhandlingerne med landets kommuner vakte det i juli opsigt, da V-regeringen fik gennemtrumfet, at kommunerne skal effektivisere for én procent om året. Penge, der i stedet kan gå til prioriterede indsatser.

Spørgsmål: Skal der i næste forsvarsforlig indføres en politisk bestemt målsætning om en årlig effektivisering på én eller to procent i forvaret, som kan gå til andre prioriterede indsatser i forsvaret?

- Her i august måned 2015 føler jeg mig ikke berettiget på nogen måde til at diskutere indhold, rammer og økonomi i et kommende forsvarsforlig ud over, at vi bliver nødt til at tage konsekvensen af vores egen tilslutning til Nato-målsætningen, siger Carl Holst.

Han henviser dermed til, at Danmark skal bruge flere penge på forsvaret, hvis man vil indfri Natos målsætning om, at to procent af medlemslandenes bruttonationalprodukt skal gå til forsvar.

19 kommentarer
Vis kommentarer