Internt radikalt brev: Eks-ansatte i nødråb om syg kultur

En række tidligere ansatte i Radikale Venstre slår alarm om en 'grænseoverskridende ledelseskultur' i partiet, hvor flere angiveligt er blevet 'syge af at arbejde'. R-ledelse har svært ved at genkende billedet

Brevet udsletter det sidste håb for, at den nuværende ledelse kan genoprette partiets ramponerede troværdighed, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.
Følg Politik

Ansatte er blevet syge af at arbejde i Radikale Venstre, fordi ledelsen i en årrække har bagtalt, truet og spillet folk ud mod hinanden.

Sådan lyder påstanden fra omkring ti tidligere parti-ansatte, der i et internt brev anonymt retter en skarp kritik af ledelsen i Radikale Venstre.

'Den grænseoverskridende adfærd på det radikale sekretariat afgrænser sig ikke til seksuelle krænkelser. Nu må partiet stå ved egne idealer og tage et endeligt opgør med en grænseoverskridende ledelseskultur,' står der i brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Kritikken kommer i kølvandet på en række skandaler om krænkende adfærd i Radikale Venstre, som står til en halvering i et gennemsnit af meningsmålinger i forhold til folketingsvalget i 2019, hvor partiet fik 16 mandater.

Radikalt nødråb: Personlige eksempler

Forfatterne bag det radikale nødråb har været udsat for 'konfliktskabende og grænseoverskridende ledelse'.

Her er en række personlige eksempler fra brevet, som alle er forholdt den radikale ledelse. Sekretariatschef Lars Beer har svaret på.

- Jeg blev (ligesom flere af mine kvindelige kolleger) til MUS-samtaler udspurgt til, om det var mig, der havde oplyst i APV'en, at jeg havde været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Eller om jeg vidste, hvem det var?

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Alle medarbejdere - uanset køn - bliver rutinemæssigt spurgt ind til deres trivsel, herunder om de har oplevet mobning, uønsket seksuel opmærksomhed, samarbejdsvanskeligheder mv. til den årlige MUS samtale.'

- Jeg fik at vide, at fastansættelse ikke kunne komme på tale, fordi der var risiko for, at jeg snart skulle på barsel.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for os og heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden, på samarbejdsudvalgsmøder, i arbejdspladsvurderinger, fra den politiske eller organisatoriske ledelse el.l.'

- Jeg fik at vide, at jeg havde 14 dage til at bevise, at min kontrakt skulle forlænges, selvom jeg var på nedsat tid grundet sygdom udløst af for stort arbejdspres. Jeg havde arbejdet i partiet i flere år.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Der har os bekendt slet ikke været projektansatte på deltid og over flere år, så vi kan ikke genkende dette billede. Det er heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på Samarbejdsudvalgsmøder, i arbejdspladsvurderinger, fra den politiske eller organisatoriske ledelse el.l.'

- Hver gang jeg havde en fortrolig samtale med min leder, bad han mig om at fortælle, hvilke kollegaer jeg ikke brød mig om.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det kan vi slet ikke genkende. Men det er et fast element i den årlige MUS, at den relevante personaleleder spørger ind til medarbejdernes trivsel og herunder om der er kollegaer, som opleves som vanskelige at samarbejde med.'

- Jeg har i forbindelse med flere MUS-samtaler oplevet at blive udspurgt til, om det var mig - eller om jeg vidste hvem det var - som havde udtalt sig kritisk om ledelsen (i særdeleshed (en ledende medarbejder, red.)) i deres svar.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for os og slet ikke noget vi kan genkende. Det er heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på møder i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Jeg blev sammen med et par andre kollegaer døbt 'den kritiske klub' af (en ledende medarbejder, red.), fordi vi udtalte os kritisk om (en ledende medarbejders, red.) fortolkning af resultaterne fra APV'en som tydeligt viste et dysfunktionelt og dårligt arbejdsmiljø. (En ledende medarbejder, red.) gav os øgenavne og udskammede og udstillede os foran kollegaer.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og i sekretariatsledelsen kan vi ikke genkende at der er nogen, der har givet medarbejdere øgenavne og heller ikke noget, vi er blevet præsenteret for fra medarbejdersiden i vores Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

Ekstra Bladet har anonymiseret en række udsagn mod konkrete personer.

'Stress, angst og depressioner'
Brevet har overskriften 'Man skal ikke blive syg af at arbejde i Radikale Venstre', og det opremser en lang række eksempler på 'grænseoverskridende ledelse', som de omkring ti tidligere ansatte angiveligt har været udsat for.

'Det har medført en konstant udskiftning i medarbejdergruppen og haft store konsekvenser for mange ansatte, der er blevet ramt af blandt andet stress, angst og depressioner,' står der i brevet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere tidligere ansatte i Radikale Venstre, som bekræfter brevets ægthed.

Grænseoverskridende kultur i Radikale Venstre

Forfatterne bag det radikale nødråb har været udsat for 'konfliktskabende og grænseoverskridende ledelse'. Her er en række eksempler fra brevet:

- Medarbejdere trues til at tage skylden for alvorlige fejl begået af sekretariatsledelsen.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er altid ledelsen, der har ansvaret. Det er nyt for mig og heller ikke noget, der tidligere er præsenteret fra medarbejdersiden på i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Bevidst fravær af overenskomst og trusler om at andre kunne overtage ens job, hvis man kontaktede sin fagforening.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Fælles overenskomst er ikke et ønske fra medarbejdersiden, der er godt tilfredse med den husaftale, der dækker overarbejde og andre vilkår, og som de tillidsvalgte har forhandlet på vegne af medarbejderne, der dækker medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og som lægger sig op til de gældende overenskomster.'

- Forsøg på at spille medarbejdere ud imod hinanden.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og resten af sekretariatsledelsen og ikke noget, vi tidligere er præsenteret for af medarbejdersiden i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Vedholdende opfordringer til medarbejderne om i fortrolighed at fortælle, hvad de ikke brød sig om ved deres kolleger.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og resten af sekretariatsledelsen og ikke noget, vi tidligere er præsenteret for af medarbejdersiden i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Hyppig bagtalelse af medarbejdere foran andre medarbejdere.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og resten af sekretariatsledelsen og ikke noget, vi tidligere er præsenteret for af medarbejdersiden i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.'

- Bevidst trivialisering af problemer med psykisk trivsel og sexchikane ifm. APV-undersøgelser mv.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og resten af sekretariatsledelsen og ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på møder i Samarbejdsudvalg, I arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse. Vi har gennem årene styrket ressourcerne til ledelse og blandt andet for at sikre bedre arbejdsmiljø og trivsel – og vi har løbende en opmærksom på psykisk trivsel og har ligeledes fokus på håndtering af sexisme og vil efteruddanne sekretariatsledelsen på det felt.'

- Opsigelse af medarbejdere efter, de var blevet sygemeldt grundt psykisk mistrivsel udløst af konfliktskabende ledelse.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Der er i løbet af de sidste fem år – helt konkret i 2018 - indgået fratrædelsesaftaler med to medarbejdere, der har været sygemeldt. De er indgået med forståelse fra de tillidsvalgte og har endvidere ikke været fagforeningssager. Og vi kan ikke genkende og savner dokumentation for, at årsagen var konfliktskabende ledelse.'

- Direkte opfordringer til at arbejde gratis af hensyn til partiet.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det kan jeg og resten af sekretariatsledelsen ikke genkende - og det er ikke en problemstilling, der har været rejst på vores tilbagevendende SU møder fra medarbejdersiden eller noget, der har optrådt i de årlige APV’er eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse. Vi har en husaftale, der regulerer overarbejde ikke mindst i forbindelse med valg.'

- Efterfølgende behov for længere psykologforløb for en lang række tidligere medarbejdere.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Det er nyt for mig og resten af sekretariatsledelsen og vores tillidsvalgte. Og det er da uendeligt trist, hvis det er tilfældet.'

Kendt af ledelsen
Brevet har i et stykke tid floreret i radikale kredse, og partiets ledelse har i et stykke tid været bekendt med indholdet, erfarer Ekstra Bladet.

Det er dog ikke sendt til landsformand Svend Thorhauge og sekretariatschef Lars Beer Nielsen, fordi brevskriverne 'ikke længere har tillid til, at det nytter noget'.

'De er blevet råbt op igen og igen. Men intet er blevet gjort,' skriver de tidligere ansatte, som fortsat mener, der skal ryddes op.

'Kan man tale om 'en ny start', når de samme mennesker, der var, og er, en del af den krænkende og grænseoverskridende ledelseskultur, fortsætter'.

Brevet er udfærdiget, før landsformand Svend Thorhauge meldte sin afgang.

De Radikales landsformand stopper efter seks år

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
 

Sofie Carsten: Tager det meget alvorligt

Den radikale leder Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge har sendt et skriftligt citat sammen angående brevet fra tidligere medarbejdere:

'Det er alvorlige emner, der bringes op i brevet fra de tidligere medarbejdere. Derfor tager vi det også meget alvorligt. Vi kan dog ikke genkende det overordnede billede af kulturen og ledelsesstilen på Radikale Venstres sekretariat, som brevet tegner. Vi har begge oplevet enkelte medarbejdere, der til os har ytret utilfredshed over ledelsen. Men slet ikke på en måde som i brevet her.'

'Vi hæfter os ved, at vores nuværende medarbejdere klart afviser en generel utilfredshed. Og vi hæfter os ved, at vores APV’er grundlæggende er gode. Der er ganske enkelt ikke noget, der indikerer et problem i det omfang, som brevet beskriver.

Det er dog ikke det samme som, at der ikke er personer, der har været utilfredse med at være hos os eller har følt sig uretfærdigt eller dårligt behandlet. Det tager vi som sagt alvorligt. Både som enkeltsager og som indikationer på noget, der kræver generel opmærksomhed.'

'Som politisk organisation med adresse på Christiansborg er vi en del af et tempofyldt og til tider hårdt miljø. Desværre. Vi har derfor ubetinget et særligt ansvar for sikre, at vi tager hånd om vores medarbejdere, deres trivsel og mentale helbred. Det er vi i fuld gang med at sikre, at vi kan gøre bedre og mere kompetent fremover. For der vil altid være plads til forbedring.'

Ud over de omkring ti tidligere ansatte bag brevet har en håndfuld tidligere ansatte erklæret deres støtte til brevskriverne.

Sagen kort: Rod i de radikale

Den radikale leder Morten Østergaard trak sig i oktober sidste år, hvor han erkendte seksuelle krænkelser.

Det udløste en intern magtkamp, der endte med, at Jens Rohde og Ida Auken forlod partiet.

Den nuværende leder - Sofie Carsten Nielsen - har været under hård beskydning for at dække over sager om seksuelle krænkelser.

En rapport fra Kvinfo viste, at omkring 30 personer havde henvendt sig til ledelsen angående seksuelle krænkelser.

Ledende personer og andre ’centrale aktører’ i Radikale Venstre har udsat op mod 15 personer tilknyttet partiet for seksuel chikane, oplyste Kvinfo.

Morten Østergaard er sygemeldt på ubestemt tid og stiller ikke op ved næste valg.

Radikal chef: Svært ved at genkende billedet

Ekstra Bladet har modtaget skriftlige kommentarer fra en række ledende personer hos de radikale til den sønderlemmende kritik, der rejses.

Sekretariatschef Lars Beer udtaler:

'Jeg er virkelig ked af, at der sidder mennesker med disse oplevelser. Men jeg har svært ved at genkende det billede, de tegner. En meget stor del af udsagnene i brevet er helt nye for mig, og det er ikke noget, der er blevet bragt op i mine løbende samtaler med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på sekretariatet.'

'Siden jeg blev sekretariatsleder i 2016 har vi arbejdet kontinuerligt med trivsel og medarbejdertilfredshed. Det kræver en særlig indsats, for arbejdet på Christiansborg kan være hårdt og hektisk. Vi er ikke i mål og har nye konkrete tiltag på vej, men vi er kommet langt. Vi kan af vores arbejdspladsvurderinger konstatere, at der har været en fremgang i trivsel og tilfredshed over årene. Det bekræfter vores nuværende medarbejdere også.'

Desuden har han kommenteret flere udsagn i brevet. Her går det igen, at påstandene er nye for Lars Beer og resten af sekretariatsledelsen i partiet.

'Vi har i de knap fem år, jeg har været på det radikale sekretariat, haft fem medarbejdere, der har været sygemeldt med stress. I dag er der ingen af vores + 50 medarbejdere, der er sygemeldte med stress, og det har været situationen siden september 2019. Én medarbejder med stress er én for mange og skal undgås så vidt overhovedet muligt. Det politiske miljø kan være hektisk og hårdt, og derfor har vi arbejdet og arbejder fortsat med vores arbejdsmiljø og med at tage hånd om, at stress ikke opstår', lyder det videre fra Lars Beer.

Radikale Venstre har uopfordret sendt et citat fra tillidsrepræsentant Rasmus Grønborg, der ikke ønsker at stille op til interview:

'Vi har haft møde i medarbejdergruppen omkring brevet. Den klare konklusion fra det møde er, at vi som medarbejdere ikke kan genkende det billede af hverken ledelse eller kultur på sekretariatet, som brevet fremstiller. Slet ikke. Brevets beskrivelse er også i klar kontrast til vurderinger af både arbejdsmiljø og ledelse i de seneste års APV-undersøgelser. Så brevet kan ganske enkelt ikke siges at beskrive vores arbejdsplads.'

Radikale Venstre ønsker ikke at udlevere arbejdspladsmiljøvurderingerne.

 

Mere fra Ekstra Bladet+

Hvis Herlufsholm var en muslimsk friskole ...

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind