Annonce:
Annonce:

'Jeg er sikker på, at det er en af de glatte ukomplicerede sager'

Der blev taget særlige hensyn til borgmester Jacob Bjerregaard (S), da Fredericia Kommune gav ham en ulovlig byggetilladelse, vurderer advokatundersøgelse

Ekstra Bladet konfronterede i december Jacob Bjerregaard med det omstridte grundkøb på Argentinervej.
Annonce:
Følg Politik

En ulovlig instruks i Fredericia Kommune blev formentlig skabt for at hjælpe borgmester Jacob Bjerregaards (S) med en byggesag.

Det fremgår af kommunens advokatundersøgelse i kølvandet på Ekstra Bladets afsløringer af kritiske forhold i kommunen.

Advokaterne fra Horten vurderer, at 'den ulovlige instruks fra vækstdirektøren formentlig skyldtes hensynet til borgmesterens sag'.

Den ulovlige instruks gjorde, at Jacob Bjerregaard kunne bygge sit hus ud fra et forældet byggereglement og derved blev huset op mod 300.000 kr. billigere.

Skandale-borgmesteren: Sagen kort

 Afsløringer
- Borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) trak sig i december 2020.

- Dagen efter bragte Ekstra Bladet den første af mange kritiske artikler om Jacob Bjerregaard og Fredericia Kommune. Den handlede om 'uomtvistelig særbehandling' ved køb af borgmesterens luksusgrund fra kommunen. Jacob Bjerregaard pressede en embedsmand for at få grunden ifølge et notat, og fik senere ulovlig byggetilladelse, der sparede ham for 300.000 kr.

- Samtidig var borgmesterens udsigt sikret, mens naboerne blev ramt, da kommunen havde byggeplaner.

- Ekstra Bladet afslørede også, at borgmesteren hjalp sin kone til et topjob i kommunens havneselskab.

- Ekstra Bladet har også afsløret, at flere ansatte på rådhuset har klaget over et for tæt og upassende forhold mellem eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) og den hjemsendt kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

- Ekstra Bladet bringer også en video, hvor Jacob Bjerregaard og kommunaldirektøren danser tæt på en bar efter en julefrokost.
 

Undersøgelser
- Kommunen besluttede først at lave en intern undersøgelse af borgmesteren. Den blev senere udvidet med en advokatundersøgelse og mulighed for at interviewe personer. Resultatet blev fremlagt 12. marts. Også Ankestyrelsen har krævet en redegørelse.


Hjemsendelser
Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe blev fritaget for tjeneste og sendt hjem i kølvandet på afsløringerne og kommunens egen granskning. Hendes hotelregninger granskes, og kommunen har nu meldt hende til politiet sammen med eksborgmester Jacob Bjerregaard.

Kommunens økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard er også hjemsendt.

Ukendt korrespondance
Advokatundersøgelsen afslører også en hidtil ukendt korrespondance mellem borgmesteren og den såkaldte vækstdirektør, som var inde over håndteringen af byggesager i kommunen.

Annonce:

Samme dag som borgmesterens byggesag sendes til kommunen - 28. juni 2016 - skriver Jacob Bjerregaard til den daværende direktør for Vækst Mogens Bak Hansen:

'Til din orientering har jeg en byggesag undervejs (læs nedenfor). Det er kun så du ved det – hvis nogen deroppe nævner det, er det meget fint for dig at have den viden.'

Om aftenen sendte vækstdirektøren en mail til borgmesteren, hvor han takkede for orienteringen og anførte:

'Jeg er sikker på, at det er en af de glatte ukomplicerede sager.'

Pludseligt møde
Det var dog en af de komplicerede sager, og byggesagsbehandleren krævede 30. juni flere informationer fra arkitekten inden 1. juli 2016. Ellers var ansøgningen ikke fyldestgørende, og den skulle derfor godkendes efter et nyt byggereglement - BR15.

Kort efter kravet om flere oplysninger blev det indkaldt til et møde, som sagsbehandleren betegner som 'atypisk'.

Annonce:

'Vækstdirektøren orienterede på mødet om, at de ansøgninger, der var modtaget, og hvor der var søgt byggetilladelse efter BR10, skulle behandles efter BR10, selv om de ikke var fyldestgørende', skriver advokaterne på baggrund af et udkast til kommunens interne redegørelse.

'Dette medførte ifølge den interne redegørelse stor utilfredshed blandt sagsbehandlerne, da denne beslutning var imod reglerne i bygningsreglementet', står der i advokatundersøgelsen.

Sagbehandleren har oplyst, at 'den eneste sag, der kunne begrunde det (mødet, red.), var borgmesterens sag.'

Ulovlig instruks gavnede borgmesters byggesag

28. juni 2016

A1 Tegnestue indsendte på vegne af borgmester Jacob Bjerregaard en byggeansøgning til kommunen vedrørende opførelse af et enfamiliehus på Argentinervej 42. Det fremgår af ansøgningen, at den ønskedes behandlet efter bygningsreglement 2010 ("BR10").

28. juni 2016

Jacob Bjerregaard skriver til den daværende direktør for Vækst Mogens Bak Hansen: 'Til din orientering har jeg en byggesag undervejs (læs nedenfor). Det er kun så du ved det – hvis nogen deroppe nævner det, er det meget fint for dig at have den viden.'

28. juni 2016

Om aftenen sendte vækstdirektøren en mail til borgmesteren, hvor han takkede for orienteringen og anførte: 'Jeg er sikker på, at det er en af de glatte ukomplicerede sager.'

29. juni 2016

Borgmesterens byggesag blev oprettet af kommunen

30. juni 2016

Byggesagen screenes i forbindelse med den almindelige sagsgennemgang. Kl. 12.21 sendte kommunen et kvitteringsbrev til tegnestuen A1, hvoraf det fremgik, at ansøgningen ikke kunne behandles på det foreliggende grundlag. Kommunen manglede en række oplysninger, herunder en situationsplan, en målfast plan for udvendige mål og delmål samt en redegørelse vedrørende regnvand. Følgende fremgik også af kommunens brev til tegnestuen A1: 'Vær opmærksom på, at du har søgt efter BR10. Det betyder, at du skal sørge for, at din ansøgning er fyldestgørende inden d. 1. juli 2016. Er ansøgningen ikke fyldestgørende inden denne dato, skal den ansøges og behandles efter BR15.'

30. juni 2016

På et tidspunkt efter frokost blev alle byggesagsbehandlere samlet til et møde med leder af plan og byg-afdelingen, vækstdirektøren og den daværende chef for teknik og miljø. Vækstdirektøren orienterede på mødet om, at de ansøgninger, der var modtaget, og hvor der var søgt byggetilladelse efter BR10, skulle behandles efter BR10, selv om de ikke var fyldestgørende ifølge udkastet til kommunens interne redegørelse. Dette medførte ifølge den interne redegørelse stor utilfredshed blandt sagsbehandlerne, da denne beslutning var imod reglerne i bygningsreglementet. Sagsbehandlerne stillede spørgsmål til denne udmelding, herunder om den havde noget med borgmesterens byggesag at gøre, da mødet blev holdt umiddelbart efter, at borgmesterens byggesag var blevet screenet og tegnestuen A1 var blevet kontaktet.

30. juni 2016

Byggesagsbehandleren af borgmesterens sag har oplyst, at det var meget atypisk at indkalde til sådan et møde så sent i forhold til udløbet af overgangsperioden, og at alle sagsbehandlerne undrede sig over det. Hun tænkte, at den eneste sag, der kunne begrunde det, var borgmesterens sag.

30. juni 2016

Kl. 15.56 sendte tegnestuen A1 en mail til kommunen med supplerende oplysninger til sagen. Selv om der i kommunens kvitteringsbrev af 28. juni 2016 var angivet, at sagens materiale skulle indsendes via systemet Byg & Miljø, sendte tegnestuen A1 materialet til en mailadresse i kommunen.

1. juli 2016

Tegnestuen A1 indsendte materialet via systemet Byg & Miljø kl. 9.14, og kl. 11.11 gensendte tegnestuen A1 en tegning, hvorpå der nu var blevet indsat mål på ejendommens udhæng.

1. juli 2016

Kl. 11.59 skrev lederen af plan og byg følgende til byggesagsbehandlerne: 'Hej alle. I bedes melde tilbage til mig, hvor mange sager, I har (gerne med adresse), som ikke er helt fyldestgørende i dag, men behandles efter BR10. Jeg regner med, at I kontakter de pågældende ansøgere (gerne telefonisk) og siger til dem, at de (lige) kan nå det endnu. Sig til, hvis det giver problemer.'

18. juli 2016

Kommunen giver borgmesteren byggetilladelse vedrørende Argentinervej 42 på en række nærmere anførte betingelser. Byggetilladelsen var meddelt i henhold til BR10.

9. december 2020

Forvaltningen bliver opmærksom på, at der er en fejl i byggesagsbehandlingen af borgmesterens hus, skriver økonomi- og personalechefen i en redegørelse af 3. januar 2021.

11. december 2020

Kl. 08.48 skriver chefen for teknik og miljø en mail til kommunaldirektøren: 'Ja der er begået forvaltningsmæssige fejl, der er givet byggetilladelse efter BR10 hvor der skulle være givet efter BR15. Hvis sagen skulle have været behandlet efter BR10 retmæssigt skulle sagen være fyldestgørende senest 30. juni 2016, men sagen er først fyldestgørende den 1. juli 2016.

11. december 2020

Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe undlader at gøre opmærksom på fejlen på et møde i kommunens økonomiudvalg 11. december 2020 på trods af, at Christian Jørgensen (V) direkte spørger til, om der er mere at komme efter, skriver økonomi- og personalechefen i en redegørelse af 3. januar 2021.

17. december

Fejlen bliver først oplyst på økonomiudvalgsmødet 17. december 2020 og 'i meget vage vendinger, hvor jeg tvivler på, at det er blevet opfattet af udvalgets medlemmer', skriver økonomi- og personalechefen i en redegørelse af 3. januar 2021. 'Vi har at gøre med en klar ulovlig instruks, som godt nok er generel for alle byggerier i den pågældende periode, men som klart tilgodeser borgmesteren. Det burde være kommet frem med det samme i forløbet', skriver økonomi- og personalechefen Tommy Abildgaard.

Borgmester ikke involveret
Vækstdirektøren har oplyst, at det var 'borgmesterens rådgiver, der var anledningen til, at spørgsmålet blev taget op' på mødet. Ifølge Fredericia Kommune henvises der til borgmesterens arkitekt.

Advokaterne har dog ikke fundet tegn på, at borgmesteren direkte har været involveret i den ulovlige instruks.

'Vi har ikke fundet belæg for, at borgmesteren skulle have været involveret i forløbet omkring instruksen'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Annonce:

Forældet
Advokaterne mener dog ikke, at den ulovlige instruks skal være en sag for politiet på grund af forældelse.

'Henset til, at forholdet fandt sted i sommeren 2016, og at forældelsesfristen er 2 år, hvis forholdet er omfattet af straffelovens § 157, finder vi ikke, at der er grundlag for at kommunen anmoder om en politimæssig efterforskning

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jacob Bjerregaard, som overfor advokaterne afviser indblanding i byggesagen.

Ekstra Bladet har spurgt Mogens Bak Hansen, hvorfor han skrev, at borgmesterens sag sikkert var ukompliceret.

Den tidligere vækstdirektør i Fredericia Kommune oplyser, at han har fortalt alt, hvad han kan huske til Horten, og derfor ikke har yderligere at bidrage med.

Borgmesterens forklaring

'Borgmesteren har oplyst, at han ikke var involveret i det praktiske og lovgivningsmæssige vedrørende byggetilladelsen, da han og hans hustru havde indgået aftale med et byggefirma om opførelsen af huset. Han har forklaret, at de havde indgået en fastprisaftale med byggefirmaet, så hvis projektet var blevet dyrere, skulle de ikke betale yderligere. Byggefirmaet havde antaget den arkitekt, som stod for byggesagen.'

'Borgmesteren har forklaret, at han sendte mailen til vækstdirektøren som en servicemeddelelse, så vækstdirektøren var opmærksom på sagen, hvis nogen skulle spørge ham. Borgmesteren mindes ikke at have kontaktet eller være blevet kontaktet af nogen fra kommunen vedrørende byggesagen.'

Kilde: Horten advokatundersøgelse

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Hvis folk ønsker Ellemann det godt...
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: