Justitsminister erkender: - Politiet er kommet for langt væk

Flere retsordførere er stærkt utilfredse med, at over en tredjedel af landets politistationer er lukket siden politireformen i 2007. Selv justitsministeren erkender, at der er et problem

Søren Pape Poulsen (K) erkender, at der siden politireformen er lukket for mange politistationer. Foto: Martin Lehman.
Søren Pape Poulsen (K) erkender, at der siden politireformen er lukket for mange politistationer. Foto: Martin Lehman.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) erkender over for Ekstra Bladet, at lukningen af over en tredjedel af landets politistationer har ført til, at borgerne og politiet er kommet længere fra hinanden.

Men forklaringen på de mange lukninger skal ifølge justitsministeren findes i udviklingen af kriminalitet.

- Der var simpelthen brug for en professionalisering. Man skulle samle kræfterne. Vi kan bare se, hvad der er sket på it-kriminalitet, terror og en lang række kriminalitets-områder, siger han.

- Nu er vi kommet dertil, hvor vi er meget langt i det her, og folk også føler, at folk er kommet langt væk fra politiet.

På landsplan er utrygheden steget de sidste to år, ifølge politiets egne tryghedsundersøgelser.

Utrygheden stiger

I 2015 følte 89,3 procent af danskerne sig trygge i deres nabolag. I 2018 var det tal nede på 86,5.

8,8 af danskerne sagde i 2018. at de følte sig utrygge i deres nabolag, mens det blot var 5,6 i 2015.

I Nordjylland politikreds, der er den i landet, hvor flest stationer er lukket, er trygheden også faldet fra 2015 til 2018. I 2015 lå trygheden i Nordjyllands Politikreds omkring landsgennemsnittet.

I 2018 var trygheden i Nordjyllands politikreds under landsgennemsnittet.

Det samme gør sig gældende for Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds. Her lå trygheden i 2015 nemlig også tæt på landsgennemsnittet. I 2018 var trygheden i politikredsen under landsgennemsnittet.

2015 var året, hvor både terrorhandlingen ved krudttønden og flygtningekrisen fandt sted.

Kilde: Politiets tryghedsundersøgelser

- Anerkender du, at lukningen af mange politistationer har ført til, at borgerne og politiet er kommet længere væk fra hinanden, og at folk er blevet mindre trygge?

- Ja! Der er ingen tvivl om, at det langt hen ad vejen er det, der er sket. Jeg forstår godt følelsen af, at man er mere tryg, når der ligger en station.

Politireformen i 2007

Politireformen er blevet kaldt den største reform af dansk politi i nyere tid og trådte i kraft 1. januar 2007.

Reformen blev vedtaget i november 2006 af regeringen, der på det tidspunkt bestod af Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. Lene Espersen (K) var justitsminister på det tidspunkt

54 politikredse blev til 12. Hver kreds fik sin egen politidirektør, alarmcentral og administration. Formålet med at have færre politikredse, var, at skrivebordsarbejdet skulle centraliseres færre steder.

Politiets responstid skulle blive kortere med politireformen og opdelingen i ordens- og kriminalpoliti blev sløjfet.

Alkoholbevillinger, næringsbreve og dyrevelfærdsområdet var ikke længere politiets opgave.

Nyt politi
Søren Pape Poulsen fremhæver sit politiudspil fra efteråret som løsningen på problemet.

- Jeg vil ikke binde mine betjente til mursten. De skal ud i gaderne, og det er det, jeg vil med mit nye trygheds- og nærhedsudspil.

Papes nye politiudspil

8. oktober sidste år præsenterede Søren Pape Poulsen et nyt politiudspil, der har til formål at bringe politiet tættere på borgerne.

Udspillet bestod blandt andet af otte konkrete initiativer til det nære og lokale politiarbejde.

1. Styrkelse af det lokale politiarbejde

2. Flere mobile politistationer

3. Tryghedsopfølgning

4. Bestil en betjent

5. Målrettet tryghedspatruljering

6. Styrket fokus på responstider

7. Mere service og betjening i politiuddannelsen

8. Evaluering af erfaringerne med kredsråd

kilde: Justitsministeriet

Ordførere utilfredse
Både Dansk Folkeparti og SF's retsordførere er utilfredse med de mange lukkede politistationer.

- Det er jo centralisering i praksis. Det er den udvikling, som folk ude i landet oplever, siger Karsten Hønge (SF) til Ekstra Bladet.

- På Christiansborg taler man meget om, at man vil decentralisere. Men det, man oplever ude i virkeligheden, er jo centralisering. Så det kolliderer jo i den grad med det, regeringen siger, fortsætter han.

Dansk Folkepartis Peter Kofod peger, ligesom justitsministeren, på, at nærheden til borgerne forsvinder.

- Problemet er, at der bliver for langt mellem borgere og politi. Ude i rigtig mange mindre byer og landdistrikter får man rigtig meget ud af, at der er en fortrolighed mellem de lokale betjente og den lokale befolkning. Det gør, at man får nogle ting at vide, som man ikke bare gør, hvis man kommer udenbys fra og står på torvet i to timer med en mobil politistation, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Kofod Poulsen er ikke tilfreds med det politiudspil, Søren Pape Poulsen kom med i efteråret. Foto: Jens Dresling
Peter Kofod Poulsen er ikke tilfreds med det politiudspil, Søren Pape Poulsen kom med i efteråret. Foto: Jens Dresling
 

Begge ordførere anerkender justitsministerens udspil som et skridt i den rigtige retning, men ingen af dem mener, at det er nok.

- Nogle steder kan mobile politistationer, som ministeren vil have, være okay. For eksempel hvis der er optræk til uro. Men det har en stærk værdi at se, at der er en lokal politistation, siger Karsten Hønge.

- De mobile politistationer må bare ikke blive en sovepude for regeringen, siger han.

Peter Kofod stemmer i.

- Udspillet løser ikke problemerne, fastslår han.

- Mobile politistationer, fint nok. Godt til noget. Der er en festival i min lokale by, og der kommer en mobil politistation og holder der. Det er fint og godt. Men det skal være et supplement til noget andet.

Genåbn stationerne
De to retsordførere har et konkret ønske til justitsministeren: Genåbn lokalstationerne!

- Vi vil rigtig gerne have, at vi begynder at åbne nærpolitistationerne igen fra en ende af. Men det kræver flere politibetjente, siger DF's Peter Kofod.

- Vi skal have flere lokale politistationer. Det der med at have en fysisk nærhed har i høj grad en betydning i forhold til oplevelsen af tryghed, understreger Karsten Hønge.

Karsten Hønge vil have åbnet nogle af de mange lukkede politistationer igen. Foto: Linda Johansen
Karsten Hønge vil have åbnet nogle af de mange lukkede politistationer igen. Foto: Linda Johansen
 

Men det ønske ser ikke ud til at gå i opfyldelse. For da Ekstra Bladet spørger justitsministeren, om der er nogle planer om at genåbne nogle af de mange lukkede politistationer, er svaret klart.

- Ikke umiddelbart, for så er det, at vi binder betjente til mursten, og jeg vil hellere have dem ud blandt folk.

- Ressourcerne er heller ikke ubegrænsede. Jeg synes, at vi har fundet en god balance, siger han.

John Arly Henriksens gamle arbejdsplads, politistationen på Langeland, har kun åbent to timer den første torsdag i måneden. Foto: Tim Kildeborg Jensen Dansk politik Landbetjent om lukning af politistationer: - En katastrofal beslutning

166 kommentarer
Vis kommentarer