Justitsministeriet ignorerede eget tilsyn fire gange

Justitsministeriet ignorerede flere henvendelser fra tilsyn, som kritiserer, at PET gemmer visse oplysninger.

En, to, tre, fire.

Så mange gange forsøgte Tilsynet med Efterretningstjenesterne i løbet af et år forgæves at få Justitsministeriet til at hjælpe med at slette ulovlige oplysninger hos Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det viser dokumenter, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I forrige uge kom Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, med en rapport om, hvordan PET behandler fortrolige oplysninger.

Der var blandt andet kritik af, at PET ikke sletter tilstrækkeligt med oplysninger. Det er blandt andet ulovlige oplysninger om folketingsmedlemmer, privatpersoner og organisationer.

I rapporten beskriver TET, et uafhængigt kontrolorgan, en række stikprøvekontroller, som man har lavet hos PET.

TET kritiserede samtidig Justitsministeriet for ikke at reagere på tilsynets henvendelser til ministeriet.

Korrespondancen mellem kontrolorganet TET og Justitsministeriet viser, at TET første gang tager kontakt til ministeriet 12. maj sidste år.

Her skriver TET, at de er uenige med PET i, hvorvidt en række oplysninger skal slettes.

TET beder derfor Justitsministeriet om hjælp.

- Tilsynet skal anmode om Justitsministeriets bemærkninger hertil, skriver TET efter en længere redegørelse om sagen og uenigheden mellem tilsynet og efterretningstjenesten.

Efterfølgende har der været afholdt et møde, og kontrolorganet har to gange kontaktet ministeriet.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne oplyser i en mail til DR Nyheder, at der også er planlagt et møde mellem TET og Justitsministeriet 21. juni i år.

I årsrapporten blev det nævnt, at PET-ansatte behandler et betydeligt antal personoplysninger på personlige drev, i Outlook, på usb-nøgler og andet.

Et mindretal af medarbejderne opbevarede et stort antal personoplysninger, som de pågældende medarbejdere oplyste ikke længere var relevante at behandle.

Også Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, modtog kritik fra det uafhængige kontrolorgan.

I mindst ét tilfælde sidste år har FE ifølge årsrapporten indhentet oplysninger om en dansk borger ulovligt.

1 kommentar
Vis kommentarer