Knivskarp kritik efter kvote-skandalen

'Det minder om Dong-sagen og skandalen med udbytteskat'. Statsrevisorerne udtrykker deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriet i sagen om kvotekonger (opdateres)

Miljø- og Fødevareministeriet har i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger om kvote-kongerne, fastslår Folketingets vagthunde. Foto: Ritzau/Jens Dresling
Miljø- og Fødevareministeriet har i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger om kvote-kongerne, fastslår Folketingets vagthunde. Foto: Ritzau/Jens Dresling

Statsrevisorerne udtaler deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

- Det minder om Dong-sagen, siger statsrevisorernes næstformand Henrik Thorup (DF) på et pressemøde, hvor han understreger, at der blandt andet er forsvundet dokumenter, som Rigsrevisionen ikke har kunnet få adgang til.

- Det er en ganske usædvanlig sag, som vi aldrig havde troet, at vi skulle opleve. Den tangerer sagen om ulovlig udbetaling af udbytteskat, supplerer statsrevisorernes formand Peder Larsen (SF).

- Det er en hidtil uset dårlig forvaltning, der har været omkring de her fiskekvoter. Det er helt uforståeligt, at Folketinget har fået vildledende oplysninger. Den er gal på alle tangenter, siger Peder Larsen.

Sagens kerne er, at ministeriet ikke har understøttet Folketingets ønske om, at fiskekvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder.

Gennem de sidste 15 år har en lille gruppe fiskere opkøbt store mængder af kvoter - uden at ministeriet har grebet ind.

I den nye beretning fra Statsrevisorerne lyder det blandt andet:

- Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere.

Statsrevisorerne henleder også Folketingets opmærksomhed på, at miljø- og fødevareministeren og Miljø- og Fødevareministeriet 'i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger' om udviklingen.

*Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere. 
 

*Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at miljø- og fødevareministeren og Miljø- og Fødevareministeriet i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger om udviklingen i bl.a. kvotekoncentrationen og kvoteejernes overholdelse af regler.
 

*Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

- Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

Statsrevisorerne har ni grader af kritik og har i sagen om kvotekonger brugt den skarpeste af de ni.

Skandalen har indtil videre betydet, at to topembedsmænd i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er blevet 'fyret' - men reelt flyttet til andet arbejde.

Samtidig er fiskeriområdet flyttet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Karen Ellemann (V), der nu kan kalde sig Minister for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde.

Peder Larsen vurderer, at fejlene er gået fra Landsbrugs- og Fiskeristyrelsen og videre op i ministeriets departement til ministeren, som 'formodentlig' har været i god tro.

Og sagen drejer sig ikke udelukkende om Esben Lunde Larsen, men også de fire V-ministre og tre S-ministre, der har siddet på området i perioden.

- De har stolet på nogle embedsmænd, som de nok ikke skulle have stolet på, siger Peder Larsen.

Rystet Sass om kvotesag: Der er en skandale

Ni grader af kritik

Miljø- og Fødevareministeriets modtager den skarpeste kritik for håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

Det konkluderer Statsrevisorerne onsdag.

Statsrevisorerne holder styr på, at borgernes skattepenge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer.

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala:

- Finder det meget/særdeles positivt.

- Finder det positivt.

- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

- Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

- Påtaler/påtaler skarpt.

- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Folketinget.