Kommuner, regioner og læger: Det haster med en sundhedsreform

Der er brug for en ny plan for sundhedsvæsenet, lyder det i usædvanligt opråb fra læger, kommuner og regioner

Der er brug for en reform af sundhedsvæsenet, lyder det i et fælles opråb fra kommuner, regioner, læger og fagforbundene FOA og HK.

Parterne efterlyser en national plan for det samlede sundhedsvæsen, der skal sikre patienter mere sammenhængende behandling på tværs af kommunale og regionale sektorer.

Opråbet er sendt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg.

Det er ifølge professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg usædvanligt, at parterne står bag en fælles henvendelse med krav om en reform.

Men enigheden stopper, når det gælder en løsning, vurderer professoren fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- De kan godt enes om, at det er uholdbart, at der ikke er sket noget på det her område.

- Men når det kommer til en løsning, så har de grundlæggende forskellige interesser. Det er også derfor, de vil have regeringen på banen.

En sundhedsreform var også på dagsordenen hos den tidligere regering. Det er en presserende opgave, vurderer professoren.

Det skyldes blandt andet, at der de senere år er sket en opgaveglidning mellem sygehusene, der er regionernes ansvar, og kommunerne.

Sengepladserne er blevet færre, behandlingen mere specialiseret, og patienterne udskrives hurtigere.

Kommunerne har de senere år overtaget flere opgaver, der tidligere blev løst af sygehusene.

Eksempelvis hjemmedialyse, kemoterapi, blodtransfusioner, intravenøs behandling med medicin eller ernæring.

I mange tilfælde er opgaverne gledet videre fra sygehuse til kommuner, uden at det har været aftalt, ligesom der ikke altid er fulgt penge med.

Det har ført til, at nogle kommuner har måttet skære ned på andre serviceområder for at kunne løfte opgaverne.

Der er derfor ikke noget at sige til, at parterne vil have en reform, lyder det fra Jakob Kjellberg.

Også patienterne mærker ifølge professoren behovet, for eksempel ved at kommunikationen mellem sygehus og kommunen, der skal følge op med hjemmebehandling, ikke altid fungerer.

- Mange ting løses på en o.k. måde i dag, men der er bestemt rum for forbedring, siger Jakob Kjellberg.

Regeringen har bebudet en reform, men der er ikke sat en dato på, hvornår det skal være.