Konsulent-vendetta sejler

Det går for langsomt med at lægge regeringens forbrug på konsulenter frem, mener Venstre

Under valgkampen lovede Mette Frederiksen at finde tre mia. til velfærd ved at spare på konsulenter i det offentlige. Foto: Rasmus Flindt Pedersen
Under valgkampen lovede Mette Frederiksen at finde tre mia. til velfærd ved at spare på konsulenter i det offentlige. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen førte i valgkampen noget nær en vendetta mod forbruget på konsulenter i det offentlige.

Slagtekniven skulle svinges, og der skulle spares tre milliarder for at føre regeringens mange velfærdsløfter ud i livet.

Mette Frederiksen kan og vil ikke udpege et eneste sted på velfærdsområdet, som skal have færre penge. Foto: Philip Davali/RitzauScanpix Valg19 Mette F går løfte-amok: ALLE skal ha' penge

Nu stiller flere partier sig dog kritisk over for regeringens realitetssans på området.

Medlem af Finansudvalget for Venstre, Eva Kjer Hansen, spurgte i begyndelsen af november samtlige ministerier om deres forbrug på eksterne konsulenter fra 1. juli til 31. oktober.

- Min hensigt med at stille de her spørgsmål er at få en indsigt i, hvordan det ser ud i ministerierne, og når vi får de svar, kan vi vurdere, om Socialdemokratiets målsætning om at spare 3 mia. overhovedet giver mening, siger Eva Kjer Hansen.

Indtil nu har ni ud af 18 ministerier svaret på spørgsmålet, og det samlede forbrug er foreløbigt opgjort til 492 mio. kroner.

Eva Kjer Hansen undrer sig over, at det tager så lang tid for regeringen at komme med svar, og derfor har hun nu kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd.

I valgkampen slog Mette Frederiksen et slag for at begrænse brugen af konsulenter i det offentlige. Socialdemokratiets folketingsgruppe brugte dog som det eneste parti et millionbeløb på konsulentbistand i 2018. Foto: Jens Dresling Dansk politik Konsulent-slagteren Mette bruger millioner på ... konsulenter

- Jeg spekulerer på, hvad det er regeringen ikke ønsker at svare på i et relativt simpelt spørgsmål, hvor man umiddelbart bare kunne slå udgifterne op, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medlem af Finansudvalget Eva Kjer Hansen (V) undrer sig meget over, at ministerierne endnu ikke har lagt forbruget på konsulenter frem. Hun har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd. Foto: Jens Dresling
Medlem af Finansudvalget Eva Kjer Hansen (V) undrer sig meget over, at ministerierne endnu ikke har lagt forbruget på konsulenter frem. Hun har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i samråd. Foto: Jens Dresling

For langsomme til at spare
Finansordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, mener, at det går for langsomt med regeringens løfte om at spare på konsulenter.

- Før valget var det jo meget stort slået op fra Socialdemokratiet, at det man bruger på konsulenter skulle være markant mindre. Og det var jo sådan set også positivt nok.

- Men når jeg så ser forbruget på fire måneder i bare ét ministerium, så stemmer det ikke helt overens med den retorik, der har været, siger Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen.

- Så mener du, at regeringen skulle have lavet om på det her, så snart de trådte til?

- Ja, og det tror jeg da også, at rigtig mange socialdemokratiske vælgere havde en forventning om. Jeg hørte jo også selv i valgkampen flere socialdemokratiske kandidater sige, at vi skal ikke bruge borgernes penge på at lave PowerPoints, vi skal bruge dem på at lave velfærd.

- Selvom det første initiativ blev taget af Eva Kjer Hansen, så vil vi i hvert fald følge op på det efterfølgende, siger han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Ministeriernes forbrug på eksterne konsulenter fra 1. juli til 31. oktober

Beskæftigelsesministeriet: 32 mio. kroner svarende til 44 fuldtidsansatte

Børne- og Undervisningsministeriet: 67 mio. kroner svarende til 93 fuldtidsansatte

Finansministeriet: 82,2 mio. kroner svarende til 114 fuldtidsansatte

Forsvarsministeriet: 75,9 mio. kroner svarende til 105 fuldtidsansatte

Klima- , Energi- og Forsyningsministeriet: 81,7 mio. kroner svarende til 113 fuldtidsansatte

Kirkeministeriet: 0,3 mio. kroner svarende til 0,4 fuldtidsansatte

Social- og Indenrigsministeriet: 42,5 mio. kroner (ministeriet oplyser dog, at nogle udgifter ved en fejl er kategoriseret som udgifter til konsulenter, og derfor er det egentlige beløb 30,7 mio. kroner) svarende til 43 fuldtidsansatte

Sundheds- og Ældreministeriet: 81,4 mio. kroner svarende til 113 fuldtidsansatte

Udlændinge- og Integrationsministeriet: 29 mio. kroner svarende til 40 fuldtidsansatte

I alt: 492 mio. kroner (eller 480,2 mio. kroner fratrukket fejlen i Social- og Indenrigsministeriet) svarende til 665,4 fuldtidsansatte

Statsministeriet, Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Transportministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet har endnu ikke svaret endeligt på spørgsmålet.

Kilde: Folketingets hjemmeside 17/1 2020

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Finansminister: - Det samlede forbrug er for højt

Det har ikke været muligt at få et interview med finansminister Nicolai Wammen om opgørelsen af regeringens foreløbige forbrug på konsulenter.

Han svarer i et skriftligt svar, at 'regeringens holdning er klar'.

'Vi ønsker at nedbringe brugen af konsulenter i den offentlige sektor, så vi i stedet kan bruge pengene til at prioritere vores fælles velfærd. Det betyder ikke et stop for brugen af konsulenter. Der vil fortsat være et behov for at kunne indkøbe specialiseret rådgivning, f.eks. når der er tale om udvikling af komplicerede it-systemer.'

'Men det samlede forbrug er for højt og skal nedbringes. Vi har allerede vist, at det kan lade sig gøre. Med Aftalen om finansloven for 2020 har vi taget et vigtigt skridt og aftalt besparelser på det statslige konsulentforbrug på over 850 mio. kr. om året, når aftalen er fuldt indfaset. Så vi er i fuld gang med at nedbringe det alt for høje konsulentforbrug,' siger finansminister Nicolai Wammen.

Finansministeriet oplyser, at flere udgiftsposter i opgørelserne kan stamme fra den tidligere regering, fordi opgørelsen er baseret på udgifter, der er faktureret i den angivne periode.

Det er ifølge ministeriet ikke muligt at sammenligne den nuværende regerings forbrug med forbruget hos den tidligere regering, da 'der igennem de senere år er benyttet forskellige metoder til at kategorisere og opgøre forbruget af eksterne konsulenter i staten'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finansminister Nicolai Wammen og social- og inderigsminister Astrid Krag svarer, at ambitionen for regeringen fortsat er at sænke det alt for høje forbrug på konsulenter. Foto: Jens Dresling
Finansminister Nicolai Wammen og social- og inderigsminister Astrid Krag svarer, at ambitionen for regeringen fortsat er at sænke det alt for høje forbrug på konsulenter. Foto: Jens Dresling

Giver ikke mening
Social- og Indenrigsministeriet er ligesom Finansministeriet blandt de ni ministerier, der har lavet en opgørelse.

I en skriftlig kommentar svarer social- og indenrigsminister Astrid Krag, at det ikke giver mening at vurdere regeringens indsats ud fra den foreløbige opgørelse.

'Regeringens ambition er, at det offentlige skal bruge flere penge på velfærd og færre på konsulenter. Men det giver ikke mening at bedømme arbejdet ud fra regeringens første fire måneder, hvor mange af de betalte regninger endda stammede fra den tidligere regering'.

'Med Finansloven for 2020 har regeringen lagt mærkbare besparelser ind på konsulentforbruget i staten, og allerede nu tænker vi færre konsulenter ind i de projekter, der sættes i gang i ministeriet og de underliggende styrelser,' siger Astrid Krag.

Hvor stor en del af udgifterne, der stammer fra den tidligere regering, fremgår ikke af ministeriernes opgørelser.

26 kommentarer
Vis kommentarer