Kontrol med blyantspenge: Socialdemokrater stemte nej til ændringsforslag

Kun Socialdemokraterne stemte nej til ændringsforslag, der skal gå efter revision af de omstridte blyantspenge i Europa-Parlamentet

Jeppe Kofod. (Foto: Benjamin Kürstein)
Jeppe Kofod. (Foto: Benjamin Kürstein)

Socialdemokraterne er tilsyneladende imod at åbne for revision af de udskældte og skattefrie 'blyantspenge', som hvert medlem af Europa-Parlamentet får stukket ind på bankbogen hver måned.

I hvert fald stemte partiet som det eneste fra Danmark i går imod et  ændringsforslag, der opfordrer til at indføre en form for revision af de ca. cirka 32.250 kroner, hvert medlem modtager om måneden. Pengene er øremærket til kontorhold og telefon til ansatte, men listen er ikke udtømmende, fremgår af vejledningen. I princippet betyder det, at pengene kan stikkes i lommen, da brugen af dem aldrig kontrolleres.

Et snævert flertal på 305 stemmer for mod 303 imod, besluttede, at der fremover bør være en form for revision af blyantspengene, hvis forslaget føres ud i livet. Socialdemokraterne støtter originalteksten, hvor Europa-Parlamentet opfordrer 'til større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter til medlemmerne', og hvor de samtidig opfordrer Præsidiet til at arbejde på at fastlægge mere præcise regler vedrørende ansvarligheden i forbindelse med de udgifter.

Anders Vistisen viser sin lønseddel fra arbejdet i EU frem. Foto: Mogens Flindt. Dansk politik Slut med slaraffenland: DF'er jubler over kontrol med blyantspenge

Anders Vistisen viser sin lønseddel frem. (Mogens Flindt) Dansk politik Ukendt DF'er i opgør med EU-løn: Hvorfor skal jeg have så mange penge?

Partiet har dog valgt ikke at støtte det nye ændringsforslag, der har til formål at at sikre egentlig revision af blyantsmidlerne. Og det har fået Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen til at lange kraftigt ud efter Socialdemokraterne.

- Socialdemokraterne svigter danskerne i kampen for åbenhed og kontrol med skattekroner. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor man modsætter sig, at der kommer større klarhed over, at pengene bliver brugt efter reglerne og ikke stukket i egen lomme, siger Anders Vistisen til Ekstra Bladet.

Så meget tjener en parlamentariker

Grundløn: 59.866 kroner pr. måned. Heraf betales, hvad der svarer til almindelig dansk indkomstskat.

Dagpenge: 2.280 kroner dagligt skattefrit. Udbetales når et medlem er noteret ved et møde og går til lejlighed i Bruxelles, hotel i Strasbourg og dobbelt husførelse.

Blyantspengene: Cirka 32.250 kroner skattefrit pr. måned. Der skal ikke afleveres bilag for pengene, og der står i vejledningen, at listen ikke er udtømmende, men pengene kan blandt andet bruges på kontorudstyr, fri telefon til ansatte med mere. I princippet kan man stikke pengene i lommen.

Varigheds- og afstandsgodtgørelse: MEP’erne får en godtgørelse pr. km, de bor fra Bruxelles eller Strasbourg, hvilket cirka giver MEP’erne 2.500-5.000 kroner udbetalt pr. måned.

Møde uden for EU: 1.135 kroner pr. dag.

Eksempel på, hvad en MEP’er kan få udbetalt på en måned: 99.715 kroner efter skat.

Kilde: Europaparlamentet

- Det er meget ærgerligt, at vi ikke engang i Danmark tilsyneladende kan være enige om, at der selvfølgelig skal være kontrol med de midler, vi får fra skatteyderne. Socialdemokraterne er desværre gået i den forkerte retning på dette område, hvor man før frivilligt fik foretaget revision af sine blyantspenge til nu ikke at støtte revision, siger Anders Vistisen.

Det er nu op til Bureauet, Parlamentets svar på præsidiet i Folketinget, hvor alle de store partier er repræsenteret at komme med et udkast til en revision.

Socialdemokraterne mener, Anders Vistisen skyder helt ved siden af med sin kritik og sit forslag:

- Vistisens forslag er virkeligheden en udvanding af originalteksten, som vi støtter. Her fremgår det klart, at vi går ind for strengere regler, mere kontrol og en række klare krav til, hvad pengene kan bruges på. Det står der intet om i Vistisens forslag, siger gruppeformand Jeppe Kofod til Ekstra Bladet og understreger, at Socialdemokraterne går helhjertet ind for strengere kontrol, selvom de ikke har stemt for Vistisens forslag om decideret revision:

- Det har vi gjort i årevis, og det bliver vi ved med. Vi har støttet originalteksten som kræver både større gennemsigtighed, større kontrol, nye regler og en revision af hvad man kan bruge de her midler til. Vi har valgt ikke at støtte DF's forslag fordi der ikke står noget som helst konkret om nogen af de her ting. Der står udelukkende at man skal revidere, men med hvilket formål? Der vil vi være helt skarpe på, at man skal revidere for at stramme reglerne og øge gennemsigtigheden, siger gruppeformanden.

Han mener i øvrigt, at Anders Vistisen burde rydde op i eget hus først:

Det er påfaldende, at denne kritik kommer fra det eneste danske parti, der er taget i at misbruge EU-midler. Det var så sent som i november sidste år og handlede om Vistisens egen gruppeformand og en vis skonnerttur, siger Jeppe Kofod og henviser til sagen om Morten Messerschmidts sommetogt med skonnerten Halmø.

Præcisering:

Det fremgik tidligere af denne artikel, at Socialdemokraterne var imod kontrol af blyantspenge.

Socialdemokraterne har som eneste danske parti stemt imod et ændringsforslag om revision af blyantspengene, men støtter originalteksten, som lægger op til skærpede regler for, hvad pengene kan bruges på - samt at præsidiet kan præsentere forslag til strengere kontrol.

206 kommentarer
Vis kommentarer