Krig om Løkke-sms'er: Sådan blev Ekstra Bladet snydt

Topembedsmænd i Udenrigsministeriet førte offentligheden bag lyset, viser afgørelse fra ombudsmanden

Her konfronterer Ekstra Bladet Lars Løkke Rasmussen (Foto: Jakob Jørgensen)

Udenrigsministeriets topledelse har i 19 måneder kæmpet for at skjule en række sms’er mellem daværende GGGI-formand Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende udviklingsminister Christian Friis Bach (R).

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, kritiserer i en afgørelse Udenrigsministeriet for en række punkter i sagsbehandlingen.

Først og fremmest at ministeriet - da GGGI-sagen var højaktuel - gav Ekstra Bladet den ’urigtige opfattelse’, at der ikke fandtes sms’er mellem Christian Friis Bach og Lars Løkke Rasmussen.

Han kritiserer ligeledes Udenrigsministeriet for at have slettet sms’erne, før Ekstra Bladet havde fået en rimelig lejlighed til at klage over afgørelsen.

Desuden fastslår ombudsmanden, at en del af sms’erne rent faktisk er omfattet af offentlighedslovens dokumentbegreb. Derfor skulle embedsmændene på Asiatisk Plads have udleveret sms'erne til Ekstra Bladet - men i stedet gav de to gange afslag med forskellige begrundelser.

Lars Løkke Rasmussen. (Foto: Tariq Mikkel Khan) Dansk politik Ekspert om hemmelige Løkke-sms’er: Skræmmende

Gav 'urigtig' opfattelse
’I begrundelsen for afgørelsen af 1. november 2013 skulle Udenrigsministeriet have oplyst Ekstra Bladet om, at der faktisk forelå en sms-korrespondance’, skriver Folketingets Ombudsmand blandt andet i sin afgørelse fra 27. maj i år.

Ved at skjule sms-dialogens eksistens afskar Udenrigsministeriet Ekstra Bladet fra at klage over afgørelsen i efteråret 2013, hvor GGGI-sagen kørte på de høje nagler i alle medier. Hvis ministeriet i stedet havde skrevet, at sms’erne eksisterede, kunne Ekstra Bladet have klaget over ministeriets afgørelse.

’I den foreliggende sammenhæng måtte Udenrigsministeriets begrundelse være egnet til at efterlade den – urigtige opfattelse, at der slet ikke forelå sms-korrespondance mellem den tidligere udviklingsminister og Lars Løkke Rasmussen. En sådan urigtig opfattelse kunne bl.a. tænkes at påvirke Ekstra Bladets interesse i at påklage ministeriets afgørelse’, skriver ombudsmanden.

Lars Løkke Rasmussen besøger L'Oreal i Greve i forbindelse med valgkampen. (Foto: Jens Dresling) Dansk politik Hemmelige sms'er om flyfrås afslører: Løkke følte sig hængt ud

Lars Løkke Rasmussen før sin tale.
Grundlovsstævne på Metalskolen i Jørlunde, Slangerup. (Foto: Jakob Jørgensen) Dansk politik Nu taler Løkke om hemmelige sms'er

Ny forklaring
I august 2014 søgte Ekstra Bladet – på baggrund af nye oplysninger - igen aktindsigt i sms’erne, hvorefter udenrigsministeriet nu afslog med den begrundelse, at den eksterne sms-dialog var interne dokumenter. Herefter klagede Ekstra Bladet til ombudsmanden.

Ombudsmandens undersøgelse - som blev afsluttet i sidste uge - viste, at embedsmænd i ministeriet rent faktisk gennemgik alle sms’erne i forbindelse Ekstra Bladets aktindsigtsanmodning fra 27. oktober 2013. Alligevel oplyste kontorchef Morten Elkjær, at han ikke kunne identificere sms'erne, som Ekstra Bladet havde bedt om at få udleveret efter offentlighedsloven.

I forbindelse med gennemgangen i oktober 2013 blev sms’erne kopieret over i flere e-mails. Derfor mente ministeriet senere, at de var tryllet om til såkaldte interne dokumenter, som kan mørklægges ifølge offentlighedsloven.

De oprindelige sms’er blev kort efter slettet fra Christian Friis Bachs telefon. Om det skriver ombudsmanden: 

’I lyset af sagens karakter måtte det – særligt hvis Ekstra Bladet var blevet gjort bekendt med, at der faktisk var blevet udvekslet sms-beskeder af den karakter, som Ekstra Bladet ønskede aktindsigt i – anses for en nærliggende mulighed, at Ekstra Bladet ønskede en prøvelse af Udenrigsministeriets afgørelse, f.eks. ved at klage til mig. En sådan prøvelse ville i sagens natur kun kunne finde sted i det omfang, det var muligt for mig at gennemgå de pågældende sms-beskeder'.

Det lykkedes dog alligevel ombudsmanden at gennemgå sms-dialogen. I forbindelse med hans undersøgelse lykkedes det at genskabe sms’erne fra en ellers slettet email-tråd i ministeriet dateret 29. oktober 2013.

Kritikken af ministeriet
Ifølge ombudsmandens termer, så er der tale om kritik, når han udtaler, at en myndighed har begået fejl.

Derfor vil sagen i ombudsmandens statistik-system tælle som kritik-sag af den simple grund, at han på flere punkter er uenig med Udenrigsministeriet og beder om at få ændret en afgørelse.

Udenrigsministeriets departementschef, Ulrik Vestergaard Knudsen, har ikke ønsket at give et interview om sagen. I et mail-svar skrev ministeriet dog onsdag i denne uge:

’Udenrigsministeriet har i behandlingen af sagen bl.a. vurderet, at et antal sms-beskeder ikke var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det har Folketingets Ombudsmand ikke fundet grundlag for at kritisere’.

’På andre punkter har Ombudsmanden vurderet, at dele af sagen bør genoptages. Det har Udenrigsministeriet taget til efterretning og har i dag givet Ekstra Bladet aktindsigt i de sms-beskeder, som Ombudsmanden nævner, og som er gengivet i to interne mailtråde i ministeriet’.

’Efter sædvanlig praksis i sager, der vedrører ministre i ministeriet, har direktionen været orienteret. Ligeledes har Udenrigsministeriet som et led i god forvaltningsskik orienteret Lars Løkke Rasmussen og Christian Friis Bach om sagen’.

Resten af kritikken forholder ministeriet sig ikke til.

185 kommentarer
Vis kommentarer