Læk: Her er anklagerne mod Støjberg

Der er to forskellige tiltaler mod Inger Støjberg i spil, afslører lækket dokument

Interview med Inger Støjberg og Pernille Vermund om rigsret og fremtiden.
Følg Politik

Anklageskriftet mod Inger Støjberg (V) ved en kommende rigsretssag skaber splid mellem Folketingets partier.

Således afslører et udkast til en 'betænkning og indstilling om Instrukskommissionens beretning', som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at der er to tiltaler mod den tidligere udlændingeminister i spil.

Disse er blevet drøftet tirsdag i det underudvalg i Folketinget, der skal håndtere en rigsretssag mod Støjberg. Men uden at man er nået frem til en konklusion.

I stedet er der indkaldt til et nyt møde onsdag.

Afgørende forskel
Forskellen på de to tiltale-udkast er, hvordan Støjbergs 'urigtige eller misvisende oplysninger' til Folketinget formuleres.

I det ene udkast indgår dette blot som 'skærpende omstændigheder' til den primære tiltale om, at Støjberg ulovligt har foretaget en undtagelsesfri adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

I det andet udkast indgår de urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget i stedet i forlængelse af hoved-tiltalen.

EL og LA gik sammen
Forud for dagens møde i underudvalget havde Enhedslisten og Liberal Alliance ytret ønske om, at de usande oplysninger til Folketinget skulle indgå selvstændigt i tiltalen.

Men dette er der altså ikke umiddelbart enighed om blandt Folketingets partier. Derfor skal sagen drøftes igen onsdag.

Herunder kan du se de to tiltale-udkast, der er i spil.

Tiltale 1:

Folketinget beslutter at rejse tiltale ved Rigsretten mod forhenværende minister Inger Støjberg med påstand om straf for overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 3, nr. 3, og § 5, stk. 1, ved som udlændinge-, integrations- og boligminister at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen fra den 10. februar 2016 og frem til den 1. juli 2016 i et antal sager undtagelsesfrit adskilte ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf den ene var mindreårig, hvilket var ulovligt, da det skete uden den fornødne hjemmel og var i strid med de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og Børnekonventionen. Forholdet vedrørende de urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget skal desuden indgå som skærpende omstændigheder til belysning af forholdet vedrørende overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 3 nr. 3 og § 5 stk. 1. Folketinget vælger som anklagere under rigsretssagen advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen.

Tiltale 2

Folketinget beslutter at rejse tiltale ved Rigsretten mod forhenværende minister Inger Støjberg med påstand om straf for overtrædelse af § 3, nr. 3, § 5, stk. 1, og § 5, stk. 2, jf. stk. 1, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed ved som udlændinge-, integrations- og boligminister at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 til den 1. juli 2016 i et antal sager undtagelsesfrit adskilte ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf den ene var mindreårig, uden fornøden hjemmel, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionens krav og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige principper om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet, og ved i tilknytning til dette forløb at have afgivet urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget under samrådet i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 1. juni 2017 om samrådsspørgsmål AT og AU. Folketinget vælger som anklagere under rigsretssagen advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen

Forstå sagen

Hvorfor blev Instrukskommissionen nedsat?
Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af de pågældende par.

Det daværende blå flertal i Folketinget ønskede ikke at gå videre med sagen. Syv måneder efter at Socialdemokratiet dannede regering, blev Instrukskommissionen nedsat til at undersøge sagen.

Hvad er sagens kerne?
Centralt i undersøgelsen er den pressemeddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylsøgere måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle.

Pressemeddelelsen kom til at fungere som en instruks til Udlændingestyrelsen.

Hvem er blevet afhørt?
Ud over Støjberg selv har blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere justitsminister Søren Pind (V) vidnet. Det samme gælder en stribe medarbejdere, der arbejdede i Udlændinge- og Integrationsministeriet under Støjberg.

Hvad er Støjbergs rolle?
Støjberg stod bag pressemeddelelsen 10. februar 2016 om, at alle asylpar skulle adskilles. I pressemeddelelsen blev nogle afsnit om undtagelser taget ud.

Under afhøringerne fortalte Støjberg, at hun 9. februar 2016 havde godkendt et notat, hvor der stod, at der kunne være undtagelser for, hvilke asylpar der skulle adskilles. Notatet, som Støjberg ikke har nævnt tidligere, har været hendes vigtigste forsvar de tre gange, hun er blevet afhørt.

Undervejs har en række embedsmænd vidnet om, at de ikke tillagde notatet nogen særlig værdi eller ikke har set det.

Hvad kan udfaldet blive?
Det har ikke været kommissionens opgave at afsige en egentlig dom. Men på baggrund af redegørelsen fra kommissionen kan et flertal i Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Efter at kommissionen rejste en hård kritik af Støjberg i sin rapport, besluttede et flertal i Folketinget, at uvildige advokater skulle vurdere, om der er grundlag for en domfældelsen mod Støjberg.

Ifølge advokaterne er der grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og med 'en rimelig formodning' kan en tiltale føre til en dom mod Venstre-politikeren.

Et flertal i Folketinget har besluttet, at Støjberg skal stilles for Rigsretten. Nu kan sagen gå sin gang.

Mere fra Ekstra Bladet+

Dem, der i sidste ende betaler regningen for det politiske svigt, er patienterne

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind