Lækkede dokumenter: Forsvar smuldrer

Interne dokumenter i Radikale Venstre viser 'sminkede' tal - ifølge ekspert - og punkterer Sofie Carsten Nielsens forklaring efter beskyldninger om 'grænseoverskridende kultur'

Følg Politik

Det er grusom læsning i Radikale Venstres rapporter om arbejdsmiljøet, selvom ledelsen har sminket tallene og i stedet kalder dem 'grundlæggende gode'.

Det vurderer en af Danmarks førende eksperter i trivselsmålinger og psykisk arbejdsmiljø, der har kigget nærmere på lækkede Arbejdspladsvurderinger - APV'er - for 2017 og 2018, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Resultaterne er meget dårlige, men de sminkes ved hjælp af de mange udglattende og positive kommentarer, siger Tage Søndergaard Kristensen, tidligere professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - og i dag konsulent i Task-Consult.

- Alt i alt er APV'erne meget ensidige og lever ikke op til gængse krav om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, fortæller han.

'Sminket' arbejdsmiljø hos de radikale

Radikale Venstre slår fast i Arbejdspladsvurderingerne, at der er 'god trivsel og arbejdsglæde' med 'plads til forbedringer'.

Kigger man nærmere på undersøgelsen, toner et andet billede frem ifølge Tage Søndergaard Kristensen, tidligere professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - og i dag konsulent i Task-Consult.

- Kun 30 %, synes at ledelsen skaber tydelige rammer (2017)

- Kun 40 % synes, at ledelsen har fokus på langsigtet strategi (2018)

- Kun 20 % synes, at det tværgående samarbejde er godt (2018)

- Kun 26 % synes, at sekretariatschefen er god til at planlægge (2018). 44 % uenige.

- Kun 40 % er meget enige/enige i, at sekretariatschefen skaber arbejdsglæde og engagement (2017)

- Kun 36 % er meget enige/enige i, at sekretariatschefen er god til at motivere dem (2017)

- Kun 28 % mener, at sekretariatschefen giver god/relevant feedback (2017).

- Kun hver tredje mener, at sekretariatschefen er god til at håndtere konflikter mellem ansatte (2017 og 2018)

Kilde: APV'er for Radikale Venstre.

Eks-ansatte i nødråb
Ekstra Bladet kunne tidligere afsløre et internt brev, hvor omkring ti tidligere parti-ansatte rettede en skarp kritik af ledelsen i Radikale Venstre.

Ansatte er blevet syge af at arbejde i Radikale Venstre, fordi ledelsen i en årrække har bagtalt, truet og spillet folk ud mod hinanden, lød det i brevet.

Den radikale leder Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge brugte netop partiets APV'er i deres forsvar.

'Vi hæfter os ved, at vores APV’er grundlæggende er gode. Der er ganske enkelt ikke noget, der indikerer et problem i det omfang, som brevet beskriver', lød det i et skriftligt svar fra dem begge.

Stress og chikane-alarm

Allerede i januar 2019 burde chikane-alarmer lyder i Radikale Venstre.

Det viser partiets APV fra 2018 og 2019 for 30-40 ansatte, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- To kollegaer oplyser, at det er hændt, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, står der i APV'en fra januar 2019.

Der var også problemer med stress og mobning.

- To kollegaer oplyser, at det er hændt, at de har følt sig mobbet, står der i APV'en fra januar 2019.

- To kollegaer angiver, at de det seneste år har været syge pga. arbejde. Sidste år angav tre personer, at det havde været tilfældet, står der i APV'en fra januar 2019.

Kilde: Radikale Venstres APV 2018 og 2019.

'Mærkelig betragtning'
Den udlægning holder dog ikke vand ifølge eksperten i trivselsmålinger.

- Det er en mærkelig betragtning. Deres APV’er er under ingen omstændigheder gode, fortæller Tage Søndergaard.

- Jeg ville sige, at de skulle tage sig voldsomt sammen. Det er så det, de kalder ’plads til forbedring’. Når noget er rigtig dårligt, så siger man, at der er potentiale til forbedringer, siger han.

- Hvis jeg var på en arbejdsplads hvor det fremgik, at 37 procent synes, at ledelsen skaber tydelige rammer, så ville jeg da sige; det er da ikke særligt godt.

Særligt de ansattes vurdering af sekretariatschef Lars Beer Nielsens vækket opsigt ifølge eksperten, der henviser til en række konkrete udsagn fra rapporten, som ikke er med i den radikale ledelses konklusioner.

Her ses en af siderne i rapport om de radikale APV i 2018, som eksperten mener er bekymrende med sminkede tal. Lars refererer til sekretariatschef Lars Beer.
Her ses en af siderne i rapport om de radikale APV i 2018, som eksperten mener er bekymrende med sminkede tal. Lars refererer til sekretariatschef Lars Beer.

Kritikken af arbejdsmiljøet kommer i kølvandet på en række skandaler om krænkende adfærd i Radikale Venstre, som står til en halvering i et gennemsnit af meningsmålinger i forhold til folketingsvalget i 2019, hvor partiet fik 16 mandater.

Sagen kort: Rod i de radikale

Den radikale leder Morten Østergaard trak sig i oktober sidste år, hvor han erkendte seksuelle krænkelser.

Det udløste en intern magtkamp, der endte med, at Jens Rohde og Ida Auken forlod partiet.

Den nuværende leder - Sofie Carsten Nielsen - har været under hård beskydning for at dække over sager om seksuelle krænkelser.

En rapport fra Kvinfo viste, at omkring 30 personer havde henvendt sig til ledelsen angående seksuelle krænkelser.

Ledende personer og andre ’centrale aktører’ i Radikale Venstre har udsat op mod 15 personer tilknyttet partiet for seksuel chikane, oplyste Kvinfo.

Morten Østergaard er sygemeldt på ubestemt tid og stiller ikke op ved næste valg.

Eksperten slår også ned på, at de radikale selv har lavet undersøgelsen i stedet for at få uvildige fagfolk ind. Så kunne det mest centrale spørgsmål måske blive besvaret: Hvordan er de radikales arbejdsmiljø sammenlignet med andres?

Landformand: Vi havde udfordringer

Ekstra Bladet har bedt den radikale ledelse forholde sig til udtalelsen fra Sofie Carsten Nielsen og Svend Thorhauge, hvor de siger:

'Vi hæfter os ved, at vores APV’er grundlæggende er gode. Der er ganske enkelt ikke noget, der indikerer et problem i det omfang, som brevet beskriver.'

- Hvordan kan I sige dette, når eksperten fastslår, at der rent faktisk er tale om det modsatte?

Svend Thorhauge siger i en skriftlige kommentar:

'APV'erne for 2017 og 2018 viste os, at vi på nogle områder havde konkrete udfordringer, som vi derfor tog særskilte initiativer i forhold til. I APV’er for 2019 og 2020 har vi kunnet se en mærkbar forbedring, hvilket også bekræftes af medarbejderne. Men det er en stadig opmærksomhed for os, for vi ønsker ikke andet end ordentlige vilkår for både medarbejdere og ledelse i Radikale Venstre, og vi er naturligvis kede af, at nogen ikke har oplevet det sådan.'

Lars Beer har følgende kommentar til citatet fra Sofie Carsten Nielsen og Svend Thorhauge:

'Siden jeg blev sekretariatsleder i 2016 har vi arbejdet kontinuerligt med trivsel og medarbejdertilfredshed. Det kræver en særlig indsats, for arbejdet på Christiansborg kan være hårdt og hektisk. Vi er ikke i mål og har nye konkrete tiltag på vej, men vi er kommet langt. Vi kan af vores arbejdspladsvurderinger konstatere, at der har været en fremgang i trivsel og tilfredshed over årene.'

Sekretariatschef: Viser ikke det fulde setup

Sekretariatschef Lars Beer har givet skriftlige svar på en række spørgsmål fra Ekstra Bladet om de lækkede APV'er.

- Hvorfor laver I dem selv (dataindsamling og analyse), når I ikke har fagligheden til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint-præsentation med udvalgte resultater og ikke til Radikale Venstres fulde setup for arbejdet med at vurdere arbejdspladsen. Det inkluderer også workshops, interviews med medarbejdere, handlingsplaner og opfølgninger i teams og drøftelse af resultaterne i MUS-samtaler. Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem tillidsvalgte medarbejdere og ledelse med input fra fagprofessionelle og vi videreudvikler på dem hvert eneste år. Vores klare vurdering er, at de lever op til de krav, der er til dem. Vi er for nylig begyndt et samarbejde med eksterne konsulenter certificeret af Arbejdstilsynet omkring vores arbejdsmiljø. Vi beder også dem kvalitetssikre vores arbejdspladsvurderinger.'

'Den fælles vurdering fra både ledelsen og tillidsvalgte medarbejdere er, at arbejdspladsvurderingerne har tjent os godt som redskab til kontinuerligt at udvikle et godt arbejdsmiljø. Det bliver vi bekræftet i, når vi ser den positive udvikling fra perioden 2017-2018 og frem til i dag, hvor vi står et andet og bedre sted.'

'En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven. I Radikale Venstres sekretariat har vi dog valgt at gennemføre dem hvert eneste år, ligesom vi sætter tid af til at gennemgå dem og følge op på relevante resultater gennem handlingsplaner, så vi bruger dem til at udvikle arbejdsmiljøet.'

- Hvorfor sammenligner I ikke jeres resultater med andre grupper på arbejdsmarkedet, så I kan se, hvordan jeres arbejdsmiljø er sammenlignet med andres (Det mest centrale spørgsmål ifølge eksperter)?

'Vi ser blandt andet på, om medarbejderne vil anbefale deres arbejdsplads til andre, som er et relevant pejlemærke. Her ligger vi langt højere end landsgennemsnittet, og det er et tal, der har bevæget sig opad fra et højt niveau. Vi er for nylig begyndt et samarbejde med eksterne konsulenter certificeret af Arbejdstilsynet omkring vores arbejdsmiljø. Vi beder også dem kvalitetssikre vores arbejdspladsvurderinger og foretage yderligere sammenligner, hvis de vurderer, det er nødvendigt.'

- Hvorfor skriver I, at resultaterne er fine (God trivsel og arbejdsglæde), selvom de ikke er det?

For eksempel siger kun 30% at ledelsen skaber tydelige rammer (2017), kun 40% synes, at ledelsen har fokus på langsigtet strategi (2018), kun 20% synes at det tværgående samarbejde er godt (2018) og kun 26% synes, at ledelsen (Lars) er god til at planlægge (2018). Kun 40 % er meget enige/enige i, at Lars skaber arbejdsglæde og engagement (2017). Kun 36 % er meget enige/enige i, at Lars er god til at motivere dem (2017). Kun 28 % mener, at Lars giver god/relevant feedback (2017). Kun hver tredje mener, at Lars er god til at håndtere konflikter (2017 og 2018)

'Ekstra Bladet har kun en PowerPoint-præsentation og ikke de samlede resultater fra arbejdspladsvurderingerne. I den slide, I her refererer til, har en stor del af medarbejderne svaret 'ved ikke' og 'hverken/eller', fordi de ikke har reference til de pågældende chefer, der spørges ind til. Hovedparten af besvarelserne er således ikke negative, men faktisk positive.'

'Isoleret set er resultaterne fra 2017 og 2018 dog ikke tilfredsstillende på alle områder, og derfor har vi også arbejdet målrettet med at forbedre os. Den indsats har båret frugt, og resultaterne fra 2019 og 2020 er således langt bedre. Vi vil fortsætte arbejde for at få en endnu bedre arbejdsplads fremadrettet'.

- Resultaterne er ’meget dårlige’ ifølge en ekspert, der kalder jeres rapport for sminket. Hvad siger I til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint og ikke til Radikale Venstres fulde setup for udvikling af arbejdsmiljøet. Ekstra Bladet fremhæver for perioden 2017-2018 syv forhold, hvor der er relativt færre positive tilkendegivelser end en række øvrige pejlemærker. Det skyldes ikke mindst, at referenceforholdene på sekretariatet indebærer, at mange respondenter svarer 'hverken/eller' eller 'ved ikke'. De tilsvarende tal for 2019 og 2020 viser et helt andet og langt mere positivt billede, hvilket viser os, at det har båret frugt at sætte ind her.'

'Når alt det er sagt, så er der forhold i APV’erne fra 2017 og 2018, der ikke var tilfredsstillende. Det har vi bestemt ikke lagt skjul på internt. Tværtimod var de mindre gode resultater i arbejdspladsvurderingerne med til at vi satte en stor indsats i gang, som vi så kan se har båret frugt'.

- Alt i alt er APV'erne meget ensidige og lever ikke op til gængse krav om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø ifølge ekspert. Hvad siger I til det?

'Ekstra Bladet har kun forholdt sig til en PowerPoint-præsentation med udvalgte resultater og ikke til Radikale Venstres fulde setup for arbejdet med at vurdere arbejdspladsen. Det inkluderer også workshops, interviews med medarbejdere, handlingsplaner og opfølgninger i teams og drøftelse af resultaterne i MUS-samtaler. Selve spørgeskema-delen er udviklet i et samarbejde mellem tillidsvalgte medarbejdere og ledelse med input fra fagprofessionelle og godkendt i sekretariatets Samarbejdsudvalg. Vores klare vurdering er, at de lever op til den krav, der er til dem.  En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven. I Radikale Venstres sekretariat har vi valgt at gennemføre dem hvert eneste år, ligesom vi sætter tid af til at gennemgå dem, så vi bruger dem til at udvikle arbejdsmiljøet.'

- Fem går ned med stress i 2017 og 2018. Har I en kommentar?

'Én stresssygemelding er én for meget. Derfor har vi gjort en stor indsats for at minimere risikoen for stress. Derfor er jeg også glad for, at ingen af vores medarbejdere i dag er sygemeldte med stress, og at den seneste sygemelding ligger tilbage i september 2019'.

- To har følt sig mobbet (2018). Af ledelsen?

'Mobning er naturligvis uacceptabelt. Hvis det indikeres, vil det altid have vores fulde fokus.'

- To er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (2018). Fra ledelsen? Hvorfor er dette ikke en alarm om at gøre noget langt tidligere?

'Ét tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed er altid ét for meget. I de pågældende tilfælde var der tale om to tilfælde af verbale kommentarer. Der blev taget hånd om sagerne dengang'.

- Hvilke tal viser, at der har været en fremgang i trivsel og tilfredshed over årene?

Her henviser Lars Beer til en skriftlig udtalelse fra medarbejdernes tillidsmand, Rasmus Grønborg: 

'Vores arbejdspladsvurderinger er fortrolige, og det er grænseoverskridende at se, at tidligere kollegaer har delt dele af dem med Ekstra Bladet. Igennem de seneste år er vores arbejdspladsvurderinger blevet markant bedre. Det gælder også lederevalueringerne af sekretariatschefen, der får meget udmærkede evalueringer for både personaleledelse og ledelse generelt. Det er også baggrunden for, at jeg på vegne af en samlet medarbejdergruppe har udtalt, at vi slet ikke kan genkende det billede, der tegnes af vores arbejdsplads i det anonyme brev, som Ekstra Bladet tidligere har bragt.'

Joachim B: Radikales håndtering af sexisme-sager er hykleri

Mere fra Ekstra Bladet+

Hvis Herlufsholm var en muslimsk friskole ...

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind