Lækket papir: Støjbergs samtaler skal undersøges

Kommission skal ifølge et lækket dokument se på, hvad Inger Støjberg (V) blev rådgivet om i sagen om tvangsadskillelser af asylpar

Inger Støjberg er ikke nervøs over undersøgelseskommissionen. Det fastslog hun, da hun netop var blevet valgt som næstformand i Venstre. Video: Lars Græsborg Mathiassen.

Hvad sagde den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V), og hvad fortalte embedsmændene hende om den ulovlige instruks i sagen om tvangsadskillelser af asylpar?

Samtaler er angiveligt også en del af den kommission, som regeringen har nedsat, for at blotlægge rådgivning af Inger Støjberg (V), fremgår det af et udkast til kommissoriet, Politiken er i besiddelse af.

Den kommende kommissionsundersøgelse skal svare på, hvilken rådgivning daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fik, og hvilke skridt ministeriet og Udlændingestyrelsen tog.

Sagen om de unge asylpar - også kendt som barnebrudssagen - omhandler en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år.

Instruksen blev udsendt i en pressemeddelelse i februar 2016. Udlændingestyrelsen fik besked fra ministeriet om at administrere efter den. Folketingets Ombudsmand betegnede i foråret 2017 instruksen som ulovlig.

OVERBLIK: Støjbergs instruks om asylpar

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kommet i uvejr, efter Politiken har afdækket, at hun gav instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller - trods advarsler fra embedsmænd.

Torsdag eftermiddag er ministeren i samråd i sagen.

Få et overblik over forløbet her:

- Januar 2016:

Efter en diskussion om "barnebrude" i Sverige, oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, at der kun i "ganske få tilfælde" bor mindreårige asylansøgere sammen med en ægtefælle over 18 år på danske asylcentre.

- Februar 2016:

I en pressemeddelelse oplyser Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig.

Pressemeddelelsen bliver noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skrevet under.

Støjbergs ministerium spørger jurister i Justitsministeriet til råds og får at vide, at det kræver en konkret og individuel vurdering, før asylpar kan skilles ad.

- Marts 2016:

Over for Folketinget fastholder Støjberg, at ingen mindreårige asylansøgere skal indkvarteres med deres ægtefælle.

Et ægtepar klager til Folketingets Ombudsmand over at være blevet adskilt. Ombudsmanden tager sagen op.

- Juli 2016:

Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver igen indkvarteret sammen.

- Marts 2017:

Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse. Konklusionen lyder, at Støjbergs instruks var ulovlig og sagen "særdeles kritisabel".

- Maj 2017:

Politiken beretter, at Støjberg blev advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille ægteparrene. Mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte ifølge avisens oplysninger at advare ministeren.

Dagen før, Støjberg udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge Politiken opmærksom på juridiske problemer.

Støjberg har erkendt, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling ud af instruksen. Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

Kilder: Politiken, Altinget, Berlingske og Ritzau.

Den kommende undersøgelseskommission får til opgave at svare på, hvad Inger Støjberg er blevet rådgivet om af sit ministerium i sagen.

Den skal også svare på, hvad Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen gjorde, da det kom frem, at der kunne være problemer med instruksen.

Ifølge udkastet vil kommissionen i udgangspunktet få to år at arbejde i, skriver Politiken.

Den vil blive tildelt 'fuldt og omfattende sekretariatsbistand', lyder det i udkastet til et kommissorium.

Ifølge Sten Bønsing, der er professor på Aalborg Universitet og har fulgt sagen tæt, er en af de grundliggende uklarheder i sagen, at man 'ikke ved, hvad der er blevet sagt mundtligt'.

For eksempel har Folketingets ombudsmand i sin afdækning af sagen kun kunnet undersøge sagen ud fra skriftlige akter, da han ikke foretager egentlige afhøringer.

- Det gør man jo netop her, siger Sten Bønsing om kommissionen til Politiken.

Det er regeringen, der i samarbejde med partierne SF, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten har besluttet at nedsætte kommissionen.

Der var seks danske barnebrude i 2015

Der blev givet seks dispensationer (det gamle 'kongebrev') til danske par, der ønskede at blive gift, selv om minimum én af parterne har været under 18 år i 2015.

I det første halvår af 2016 var der 10 sager, der var under behandling, om udenlandske gifte par i Danmark, hvor minimum én af parterne var under 18 år. Det er ikke ensbetydende med, at alle 10 pars ansøgninger om at få deres ægteskaber godkendt blev godkendt.

Det har været praksis i Danmark, at par, der kan påvise, at deres ægteskab er godkendt fra hjemlandet, også får deres ægteskab godkendt i Danmark. Den praksis blev afskaffet i 2017, hvis personerne var under 18 år.

Kilde: Daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) 2016

Når kommissionens undersøgelse er færdig, kan Folketinget tage stilling til, om sagen eventuelt skal føres ved domstolene.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Inger Støjberg.

376 kommentarer
Vis kommentarer