Landsforeningen Autisme: Fjernede måltal er ren retorik

Det er symbolpolitik, at regeringen vil fjerne måltal for inklusion, mener Landsforeningen Autisme

Det er ren strategi og retorik, når regeringen lægger op til at fjerne måltallet om, at 96 procent af alle børn med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen.

Det mener Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme.

- Det er rigtig smart retorik. Man prøver at vise, at man imødekommer os, der har været kritiske over for det her. Men i virkeligheden er tallet ligegyldigt, for mange kommuner inkluderer allerede op til 100 procent af børnene.

- Det er altså ikke en inklusion, hvor man nødvendigvis går i skole. Det er bare tilknytning til folkeskolen. Men mange børn med autisme kommer så bare slet ikke i skolen, fordi de ikke kan, siger hun.

Regeringen vil onsdag fremlægge planer om at afskaffe den omdiskuterede målsætning om inklusion på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe.

Heidi Thamestrup forventer ikke, at der kommer den store effekt ud af forslagene.

- Helt fra start har rammen for eftersynet været, at det ikke må koste penge. Det hele handler stadig om at spare. Samtidig nedlægger kommunerne specialskoler og sparer penge der, siger hun.

Regeringen dropper målet om, at 96 procent af alle børn skal gå i en almindelig folkeskoleklasse

Målsætningen er, at 96 procent af alle skolebørn skal gå i en almindelig folkeskole.

Men nu vil undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) sløjfe målsætningen, efter en ekspertgruppe har undersøgt inklusionen i folkeskolen.

Men hvad betyder inklusion?

- Inklusionsloven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 24. april 2012.

- Inklusionstanken handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

- Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles, hvor alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.

- Der er blevet stræbt efter, at kun 4 procent af børnene får specialundervisning i specialklasser og på specialskoler.

- Før loven om inklusion trådte i kraft modtog 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på specialskole.

- Ifølge lov om 'inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning', skal elever, der har behov for mindre end ni timers ugentlig støtte, have støtten i en almindelig folkeskoleklasse.

(Kilde: Undervisningsministeriet)

2 kommentarer
Vis kommentarer