LO om finanslov: Uden perspektiver for lønmodtagerne

Regeringens finanslovsforslag lægger ikke op til den vækst og fremgang, som LO havde håbet

Ifølge hovedorganisationen LO kan Venstre lige så godt tage sit oplæg til næste års finanslov, krølle det sammen og smide det i papirkurven.

- Regeringen sender et helt forkert signal ved at spare på de områder, som skal sikre kvalificeret arbejdskraft til at finansiere vores fremtidige fælles velfærd.

- Jeg håber, at den endelige finanslov kommer til at se meget anderledes ud end det, vi ser i dag, siger LO-formand Harald Børsting i en pressemeddelelse.

Regeringens finanslovsforslag styrker de offentlige finanser med fem milliarder kroner, men sparer i alt 6,7 milliarder kroner.

Forslaget afsætter penge til blandt andet sundhed, politi og lavere afgifter, og regeringen afsætter 150 millioner kroner årligt i perioden 2016 til 2019 til en vækstpakke, der skal bidrage til, at hele Danmark får del i opsvinget.

- På kort sigt vil offentlige besparelser koste arbejdspladser, for med færre offentligt ansatte mindskes efterspørgslen i hele økonomien.

- Derudover vil nedskæringerne også få konsekvenser i yderområderne, hvor de offentlige arbejdspladser udgør en central del af beskæftigelsen, siger Harald Børsting.

Investeringer i vores børn sløjfes, der bruges færre penge på uddannelse og forskning samt på opkvalificering af lønmodtagerne. Desuden skærer regeringen i både ulandsbistand og boligydelse til udsatte familier, lyder det ifølge LO.

Regeringen er klar til at lade statskassen hente 600 millioner kroner mindre ind i skat fra overdragelse af unoterede aktier, og man vil afskaffe NOx-afgiften, hvilket giver afgiftslettelser på 240 millioner kroner.

- LO kan støtte, at man styrker indsatsen på sundhedsområdet, og det kan såmænd også være fornuftigt at afskaffe NOx-afgiften. Men det er tosset at genåbne det skattehul for unoterede aktier, som den tidligere regering lukkede, siger Harald Børsting.