Målløs over orlovs-finte: Det er vanvittigt

SF vil hurtigst muligt have ændret reglerne, der gør, at Venstre-løven Jakob Engel-Schmidt har kunnet optjene eftervederlag under sin private orlov fra Folketinget

Målløs over orlovs-finte: Det er vanvittigt

Ekstra Bladets journalist James Kristoffer Miles udlægger her sagen. Producer: Kristian Hansen.

Det er fuldstændig på månen, at folketingspolitikere kan optjene retten til deres såkaldte eftervederlag, selvom de frivilligt har taget privat orlov.

Derfor skal det hul i lovgivningen lukkes hurtigst muligt.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand, Jacob Mark, efter at Ekstra Bladet har afsløret orlovs-finten i Folketinget.

Konkret betyder reglerne, at Venstre-løven Jakob Engel-Schmidt har optjent retten til at beholde sin folketingsløn i flere måneder efter det kommende valg, selvom han har været på privat orlov for at arbejde uden for Borgens mure.

- Vi vil stille forslag om hurtigst muligt at få lukket det hul. Det er jo helt vanvittigt, at politikere, der frivilligt vælger at sige, at de ikke vil sidde i Folketinget, stadig optjener eftervederlag, mens de har orlov. Det er fuldstændig gakgak, lyder det fra Jacob Mark.

Ansat som lobbyist
Jakob Engel-Schmidt indtog Folketinget 3. marts 2016, da han kom ind som suppleant for Morten Løkkegaard, der røg til Bruxelles.

Halvandet år senere, 1. oktober 2017, droppede han igen folkestyret for at blive erhvervsskoledirektør. Men han nedlagde behændigt ikke sit mandat. Han tog i stedet privat orlov og fortsatte dermed optjeningen af eftervederlag i sin direktørstol.

Da han i maj 2018 overgik til lønnet sygeorlov fra Folketinget, skete det i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af hans narkokørsel.

I denne uge er Engel-Schmidt gået tilbage til den private orlov, efter han er blevet ansat som lobbyist hos firmaet Rud Pedersen. Dermed optjener han eftervederlaget hele vejen frem til valgdatoen.

Dermed vil Jakob Engel-Schmidt samlet optjene retten til at beholde sin folketingsløn på 55.000 kroner om måneden i op til 19 måneder efter næste valg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets afsløring af Jakob Engel-Schmidts orlovs-finte har fået flere på Christiansborg til at kræve hullet i lovgivningen lukket. Foto: Tariq Mikkel Khan
Ekstra Bladets afsløring af Jakob Engel-Schmidts orlovs-finte har fået flere på Christiansborg til at kræve hullet i lovgivningen lukket. Foto: Tariq Mikkel Khan
 

Hos SF forklarer gruppeformand Jacob Mark, at han overhovedet intet kendte til den pågældende orlovs-finte, før han læste Ekstra Bladets afsløring.

- Jeg var af den helt klare opfattelse, at man kun optjente eftervederlag, når man er på sygeorlov. Men når man er på privat orlov, har man jo valgt det selv, og så troede jeg ikke, at man optjente eftervederlag, siger Jacob Mark.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har ligeledes meldt ud, at de vil have lukket hullet i loven om politikernes eftervederlag.

Jakob Engel-Schmidt har forklaret til Ekstra Bladet, at han betragter sit eftervederlag fra Folketinget som et sikkerhedsnet, i tilfælde af at han får et tilbagefald oven på den stressreaktion, der ramte ham efter nyheden om, at han var blevet knaldet for kokainkørsel.

Af samme grund har han ikke nedlagt sit mandat, bemærker han i en skriftlig kommentar.

Fakta: Politikernes eftervederlag

Når en politiker stopper i Folketinget efter et valg, har den pågældende ret til det såkaldte eftervederlag.

Dette betyder, at man fortsætter med at modtage lønnen fra Folketinget i det halve af det hele antal måneder, den pågældende senest i en sammenhængende periode har været medlem af Folketinget.

Folketingslønnen lyder på godt 55.000 kroner om måneden.

Eftervederlaget ydes mindst i seks måneder og højst i 24 måneder efter, at den pågældende er færdig på Borgen.

Eventuelle lønindtægter modregnes eftervederlaget. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 139.446 kr. i de første 12 måneder. Dermed kan politikerne i den periode modtage en dobbeltindtægt.

Selvom et folketingsmedlem går på orlov, optjener vedkommende stadigvæk retten til eftervederlag.

Dette gælder alle former for orlov, både under sygdom, men også 'privat orlov', som bunder i andre årsager.

Retten til eftervederlag bortfalder dog, hvis orlovsperioden for privat orlov overstiger halvdelen af den seneste valgperiode og udgør mindst 12 måneder. Dette er ikke tilfældet for Jakob Engel-Schmidt.

Kilder: Retsinformation og Folketinget