Mange K-medlemmer bakker op om exit fra forsvarsforlig

Rundspørge giver konservativ top støtte til historisk beslutning om ikke at stemme for køb af kampfly

Det gav et sæt i det politiske Danmark, da De Konservative 9. juni for første gang i partiets historie pludselig stod uden for forsvarsforliget og uden for aftalen om at indkøbe 27 nye F-35-kampfly.

Politisk kommentator Hans Engell, der selv er tidligere konservativ forsvarsminister, kaldte det 'en strategisk brøler' af partiet.

Men en rundspørge, som Ritzau har foretaget i det konservative bagland, tyder på, at K-medlemmerne bakker op om beslutningen.

316 lokalformænd samt byråds- og regionrådsmedlemmer er blevet spurgt, og heraf har 132 svaret. Det giver en svarprocent på 42.

Adspurgt om det var en rigtig beslutning ikke at deltage i forliget, svarer 117 ja, 12 svarer nej, mens tre personer svarer ved ikke.

En af dem, der bakker helhjertet op om beslutningen, er Caspar Stefani, der udover at være formand for Konservativ Ungdom i København og folketingskandidat også har været udsendt til Afghanistan.

- Når vi skriver under på en aftale, skal vi kunne se os selv i øjnene. Det kan vi ikke, når den udhuler forsvaret fuldstændig, siger den unge konservative.

God og nødvendig beslutning
Planen for indkøbet af de 27 nye kampfly forudsætter, at der lægges beslag på det meste af Forsvarets konto til indkøb og drift af materiel i de næste ti år. Dertil kommer, at der skal findes mere end tre milliarder kroner i form af effektiviseringer.

Også den tidligere konservative formand for Folketingets Forsvarsudvalg Helge Adam Møller bakker op om partiets beslutning. Han skrev i Berlingske 10. juni:

- De Konservative traf en god, rigtig og nødvendig beslutning, da de stod fast på flere midler til et forsvar, som i dag er mindre end det, Danmark havde 9. april 1940.

K-medlemmerne er også blevet spurgt, om de tror, partiet får mere indflydelse på forsvarets vilkår i de kommende år ved at stå uden for forsvarsforliget. Til det svarer 62 ja, 27 svarer nej, mens 43 svarer ved ikke.

- Når man ikke sidder med om bordet, har man ingen indflydelse, siger Caspar Stefani.

- Men det gælder om at vise danskerne, at De Konservative prioriterer forsvaret højt. Man kan ikke blive ved med at spare på forsvaret, hvis vi skal blive ved med at deltage i internationale missioner og skal kunne forsvare Danmark.

Hele kampflysagen udstiller ifølge Caspar Stefani regeringens samarbejdsvanskeligheder med støttepartierne.

- Jeg var rasende over den måde, regeringen håndterede det på. Det tyder på, at der er rigtig dårlig stemning omkring samarbejdet, når regeringen vælger at lave en aftale med De Radikale frem for De Konservative, siger han.

Som den sidste partileder indtager K-formand Søren Pape Poulsen søndag middag hovedscenen på årets folkemøde.

OVERBLIK: K-medlemmer støtter partikurs om kampfly

Ritzau har i en rundspørge hørt konservative byråds- og regionrådsformænd samt lokalformænd til partiets udfordringer. 316 er blevet spurgt, og 132 har svaret på rundspørgen.

Her er spørgsmålene og fordelingen af svarene:

* De Konservative ønskede 43 kampfly. Men partiet var klar til at medvirke i forliget om 27 kampfly, hvis regeringen til gengæld ville tilføre forsvaret flere penge. Var det en rigtig beslutning ikke at deltage i forliget?

Ja: 117.

Nej: 12.

Ved ikke: 3.

* Tror du, De Konservative får mere indflydelse på forsvarets vilkår i de kommende år ved at stå uden for forsvarsforliget?

Ja: 62.

Nej: 27.

Ved ikke: 43.

* Nogle iagttagere har påpeget, at De Konservative er ved at blive til et borgerligt protestparti frem for et parti, der går efter indflydelse og regeringsdeltagelse. Er du enig i den vurdering?

Ja: 5.

Nej: 120.

Ved ikke: 7.

* Er du bekymret for, om De Konservative kan komme under spærregrænsen ved næste valg?

Ja: 14.

Nej: 117.

Ved ikke: 1.

* Er du bekymret for, at partier som Nye Borgerlige vil kapre stemmer fra De Konservative, hvis partiet bliver opstillingsberettiget til næste valg:

Ja: 13.

Nej: 109.

Ved ikke: 10.

Kilde: Ritzau rundspørge udsendt til 316 konservative lokal-, byråds- og regionsrådsformænd. 132 - svarende til 42 procent - har svaret. Svarene er gjort op 17. juni.

6 kommentarer
Vis kommentarer