Medie: CO2-begmand til klima-Dan

R og V vil indføre CO2-afgifter som en del af ny klimaaftale. Dermed går de to partier i mod regeringen og klimaminister Dan Jørgensen

Dan Jørgensen har afvist at beslutte CO2-afgift på denne side af sommerferien. Nu har Venstre og De Radikale indgået en usædvanlig aftale. Foto: Stine Tidsvilde
Dan Jørgensen har afvist at beslutte CO2-afgift på denne side af sommerferien. Nu har Venstre og De Radikale indgået en usædvanlig aftale. Foto: Stine Tidsvilde

Regeringens støtteparti De Radikale er sammen med Venstre blevet enige om, at en grøn skattereform med CO2-afgift for alle brancher skal besluttes i ny klimaaftale før sommer. Det erfarer Ritzau.

Dermed giver støttepartiet en grøn begmand til klimaminister Dan Jørgensen (S) og regeringen, som hidtil har afvist, at indføre en CO2-afgift på denne side af sommerferien.

- Op mod 50.000 danskere har mistet jobbet, og rigtig mange virksomheder er i fare for at skulle lukke. De er pressede. Så er det altså ikke nu, vi kommer med den store stok og bøffer dem i hovedet. Hvis man skal stille det lidt firkantet op, så er der en tid til pisk og en tid til gulerod. Tiden er lige nu mere til gulerod. Derfor vil vores udspil ikke indeholde en CO2-afgift, som nogen har foreslået, lød det fra klimaministeren til Børsen i sidste måned, hvor regeringen fremlagde sit klimaudspil.

Med kravet om en CO2-afgift lægger Venstre sig også ud med partiets sædvanlige støtter i landbruget og erhvervslivet.

Både DI og bønderne i Landbrug & Fødevarer er også i mod en CO2-afgift. 

Det var ellers en af de centrale anbefalinger i Klimarådets rapport, som blev offentliggjort, kort før coronakrisen lukkede Danmark ned.

Bag kulissen: Han er 'arrogant' og 'bedrevidende'

Nu stiger muligheden for, at en CO2-afgift vil blive indført i Danmark. Mens partierne bag klimaloven forhandler og forsøger at nå en klimaaftale i weekenden, er Venstre og De Radikale gået sammen om at rejse kravet om en CO2-afgift.

De to partier ønsker konkret, at der i forbindelse med klimaforhandlingerne skal træffes en 'principbeslutning' om en grøn skattereform. Den skal blandt andet indføre en 'ensartet' og 'effektiv' CO2-afgift, der som udgangspunkt gælder alle brancher.

Også regeringens øvrige parlamentariske grundlag, SF og Enhedslisten, kræver, at en en aftale om en klimaplan skal indeholde CO2-afgifter.

- Vi er helt enige i, at vi skal indføre en CO2-afgift. Det er nødvendigt for at lave den store grønne omstilling, vi står over for. Enhedslisten er til gengæld imod at bruge pengene fra en CO2-afgift til at sænke selskabsskatten, som nogle har foreslået. Det vil bare blive en støtte til de største og mest indtjenende virksomheder, siger Mai Villadsen, Enhedslistens klimaordfører.

En CO2-afgift vil ifølge Klimarådet været afgørende for at kunne nå målsætningen om, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

For at nå målet om 70 procents reduktion i 2030 vurderer Klimarådet, at en drivhusgasafgift bør ligge på 1500 kroner per ton i 2030.

Tilbage til erhvervslivet
Venstre og De Radikale har som mål, at reformen samlet set ikke skal flytte arbejdspladser ud af Danmark. Reformen må heller ikke gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark. Det har været et af Venstres pejlemærker i flere år.

Derfor skal hele provenuet fra afgiften tilbage til danskerne og danske virksomheder. De to partier lægger op til, at afgiften konkret skal udformes med inddragelse af erhvervsliv og andre relevante aktører.

Der er derfor i første omgang alene tale om en beslutning om, at man vil gennemføre skattereformen. Selve udformningen af CO2-afgiften og gennemførelsen af skattereformen vil så vente til, at man har en model klar.

Torsdag i denne uge blev klimaloven vedtaget i Folketinget. Nu forsøger regeringen og partierne bag klimaloven at nå en sidste stor klimaaftale inden sommer.

Aftalen ventes i vid udstrækning at blive en principiel aftale. Det vil sige, at den eksempelvis kan anvise, hvor meget CO2-udledning forskellige brancher skal reducere uden konkret at beskrive hvordan.

Reformen kan også indeholde en beslutning om, at der på et senere tidspunkt skal gennemføres en grøn skattereform med en CO2-afgift. Det har også De Konservative talt for i blå blok.

Regeringen og partierne vil gerne have aftalen på plads senest søndag, da der mandag er afslutningsdebat i Folketingssalen. Her kan klima blive et af emnerne, især hvis der ikke er indgået en aftale endnu.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra klimaordførerne, Tommy Ahlers (V) og Ida Auken (RV) samt Dan Jørgensen.