Messerschmidt dømt

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, er netop blevet idømt seks måneders fængsel. DF'eren anker på stedet

Messerschmidt dømt

Se Joachim B Olsens reaktion fra da Morten Messerschmidt fik sin dom

Morten Messerschmidt er fredag kendt skyldig i EU-svig og dokumentfalsk i forbindelse med DF’s sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

DF's næstformand idømmes derfor seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby. Morten Messerschmidt skal også betale sagens omkostninger.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sådan her så det ud, da Messerschmidt blev dømt i Retten i Lyngby. Dommen blev læst op af retsformand Søren Holm Seerup.

100.000 kr i strid med reglerne
Retten er nået frem til at Meld - den europæiske partiorganisation - i 2015 kun havde to aktive medlemmer, hvis eneste formål var at få EU-støtte.

Sagens kerne er et almindeligt DF-sommergruppemøde i Skagen 2015, som retten slår fast altså ikke var en EU-konference.

De knap 100.000 kroner fra Meld til arrangementet var reelt finansiering af DF, og det er i strid med reglerne for EU-støtte, siger retsformand Søren Holm Seerup ved domsafsigelsen.

Ikke i fængsel medmindre ...
Det er en enig domsmandsret, som idømmer Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel i sagen, som Ekstra Bladet startede i sin tid.

Dommen skal ikke fuldbyrdes, medmindre DF–næstformanden begår noget kriminelt inden for de næste to år, forklarer retsformanden.

Anklagemyndigheden havde krævet mindst seks måneders fængsel, mens Morten Messerschmidt har nægtet sig skyldig i anklagerne. Retten i Lyngby lægger sig derfor op ad anklagemyndighedens vurdering.

Derfor fik Messerschmidt seks måneder

Her er Retten i Lyngbys forklaring på, hvorfor straffen til Morten Messerschmidt endte på seks måneders betinget fængsel.

'Retten har i forhold 1 lagt vægt på beløbets størrelse. Der er i formildende retning lagt vægt på, at tiltaltes forsæt efter bevisførelsen først indtraf et stykke inde i gerningsperioden. Der er i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte opretholdt vildfarelsen gennem længere tid, herunder i forhold til den revision, som DG Finans på Europa-Parlamentets vegne foretog. Det er ligeledes tillagt skærpende virkning, at svigen er begået i forhold til en mellemfolkelig myndighed. Retten har i forhold 2 i formildende retning lagt vægt på, at initiativet til dokumentfalsk efter bevisførelsen ikke udgik fra tiltalte, og i skærpende retning lagt vægt på, at det falske dokument blev benyttet som led i en formueforbrydelse.

Retten finder det upåkrævet, at fængselsstraffen kommer til fuldbyrdelse. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold. Retten har tillige lagt vægt på sagsbehandlingstidens længde, der kun i et delvist omfang kan tilskrives tiltaltes forhold.'

Kilde: Retten i Lyngby

Messerschmidt vidste besked
Morten Messerschmidt vidste godt - ifølge retsformanden - at der ikke fandt en EU-konference sted. Han havde også mulighed for at orientere EU - og Melds generalsekretær - om de faktiske forhold, men undlod at gøre det.

I forhold til anklagen om dokumentfalsk kunne Morten Messerschmidt ikke have undgået at se Jeanie Nørhaves - DF's personalechef - navn på den falske hotelkontrakt.

Det var en meget kort kontrakt, siger dommeren. Messerschmidt har forsætligt gjort brug af det falske dokument, lyder det.

Morten Messerschmidt anker dommen på stedet.

Snød EU's kontrol: Sådan blev han fældet

Det er sagt i retten

2. august

- Min klient nægter sig skyldig i begge forhold. Påstanden er derfor frifindelse, siger Peter Trudsø, forsvarer for Morten Messerschmidt.

6. august

Den tidligere generalsekretær for Meld Michaël Verbeke fortæller via video, at han troede, at EU støttede en ren EU-konference i 2015, ikke et sommergruppemøde. - Nej, jeg vidste ikke, at det lå samtidigt. For som det kan ses (fra mails sendt til ham, red.), så var det for mig en europæisk konference, siger han.

9. august

DF-formand Kristian Thulesen Dahl og DF-gruppeformand Peter Skaarup fortæller, at de ikke erindrer, at der var en EU-konference i forbindelse med sommergruppemødet i Skagen. - Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke, siger Peter Skaarup.

10. august

Flere både nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget for DF siger, at de heller ikke mindes, at der var et særskilt EU-arrangement i forbindelse med sommergruppemødet i Skagen i 2015. - Jeg deltog på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Som jeg ser det, var der ikke noget separat møde eller konference med Meld, siger Bent Bøgsted (DF). - Det har været skiltet meget dårligt, hvis jeg har været til Meld-konference. Jeg opfattede, at jeg deltog i et DF-sommergruppemøde, siger Kim Christiansen (DF).

13. august

Anklager Andreas Laursen siger i retten, at Morten Messerschmidt godt vidste, at han skrev under på den falske kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor Jeanie Nørhave skrev under for hotellet og Messerschmidt for Meld. - Vi har hørt meget om, hvordan tiltalte skriver under i blinde på ting, som folk, han stoler på, lægger foran ham. Man får en fornemmelse af, at han intet ser. - Men han er jo ingen maskine, zombie eller har bind for øjnene. Jeanie Nørhaves navn står lige ved siden af, hvor han har skrevet under, siger Andreas Laursen. Senioranklager Rasmus Maar Hansen oplyser i retten, at anklagemyndigheden vil have "ikke under" seks måneders fængsel til Morten Messerschmidt, for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Forsvarer Peter Trudsø siger, at Morten Messerschmidt ingen grund havde til at svindle, da det kunne betyde enden på hans politiske karriere. - Jeg kan ikke få øje på noget motiv. Det udelukker jo intet i denne verden, men det gør det mindre sandsynligt, at Morten skulle have gjort det. - Der er ikke skyggen af et motiv, siger Peter Trudsø.

LIVE

Sådan kan han ryge ud af Folketinget

Hvis Morten Messerschmidt bliver dømt ved Retten i Lyngby, risikerer han at miste sin plads i Folketinget.

Men først skal hans sag være helt færdigbehandlet i retsvæsnet. Derfor vil en anke af en eventuel dom udskyde al snak om hans plads i Folketinget.

Fristen for anke er 14 dage. Både for den dømte og anklagemyndigheden.

I tilfælde af endelig dom bliver det op til Udvalget til Valgs Prøvelse at udarbejde en betænkning, der bliver sendt til afstemning i Folketingssalen.

Der kræves simpelt flertal for at stemme en MF'er ud i kulden.

Det er historisk set sket meget sjældent, da medlemmer af Folketinget, der risikerer at ende i denne situation, oftest trækker sig frivilligt.

* Arnold Chr. Normann, 1972:

Den radikale politiker Arnold Chr. Normann blev stemt ud af Folketinget i 1972. I september 1971 kolliderede han under en overhaling med en anden bil ved Kvistgård i Nordsjælland. To blev dræbt og tre kvæstet i ulykken, som han havde hovedansvaret for.

I efteråret 1972 blev han i Østre Landsret frakendt retten til at køre bil i to år samt idømt 30 dages hæfte.

November samme år blev han stemt ud af Folketinget med stemmerne 88 for og 70 imod. Fem undlod at stemme.

* Mogens Glistrup, 1983 og 1984:

Mogens Glistrup blev stemt ud af Folketinget i 1983 og 1984.

I 1983 blev han i Højesteret idømt tre års fængsel for skattesvig.

Han blev stemt ud af Folketinget 1. juli 1983 med 128 stemmer for, 22 imod og 29 fraværende.

Mogens Glistrup var stemt ud, men havde ikke mistet retten til at stille op igen. Derfor stillede han fra fængslet op til valget i januar 1984, hvor han blev valgt ind.

Han kunne derfor - med sin immunitet som folketingsmedlem - forlade fængslet 16. januar. Allerede 6. februar stemte 139 medlemmer af Folketinget dog for at erklære Glistrups valg ugyldigt. Han måtte derefter tilbage til fængslet.

* Hugo Holm, 1990:

Hugo Holm kom i Folketinget for Fremskridtspartiet i 1988 som suppleant for Pia Kjærsgaard, der havde været ude for en trafikulykke. Efterfølgende erstattede han et andet medlem permanent. I 1989 blev han løsgænger efter interne konflikter.

Hugo Holm blev i 1990 idømt seks måneder fængsel for vold, forsøg på bedrageri, falsk anmeldelse og spritkørsel.

Det blev han efter en bizar episode i 1989, hvor han beskyldte et par, han havde givet et lift, for at have stjålet en større mængde kontanter fra ham.

Han tævede herefter det ene medlem af parret og anmeldte tyveriet til sit forsikringsselskab. I december samme år blev han taget for at køre med en promille på 1,92.

Et enstemmigt Folketing stemte ham i november 1990 ud af Folketinget.

Kilder: Folketinget og Ritzau