Messerschmidts håndlanger forgyldt: Malkede skandalefonde for 3,2 millioner

Året hvor kassen blev tømt: Ansat i omstridte Meld og Feld fik ikke bare et gyldent håndtryk, men også 'bonuser' og ekstra 'honorarer' oven i sin i forvejen høje løn

En årsløn som en statsminister og et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner var ikke nok til den medarbejder, som ifølge Morten Messerschmidt har blåstemplet omstridte udgifter i de skandaleramte ’fonde’ Meld og Feld.

Han fik også bonus og andre honorarer på mindst 430.000 kroner samme år, som Morten Messerschmidt blev valgt til Meld-formand. Dermed rundede medarbejderens samlede årsindtægt knap 3,2 millioner kroner.

Det viser dokumenter fra EU-Parlamentet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Ny afsløring: Skandale-fond malkede EU-kassen systematisk

Den skatteyder-finansierede pengekasse blev dermed godt og grundigt tømt, inden ’manden med det gyldne håndtryk’, argentinskfødte Juan Manuel Ghersinich, sagde farvel til de to organisationer og goddag til et nyt EU-lønnet job med fast skrivebord på Dansk Folkepartis kontorer i Europa-Parlamentet. 

Fik hver tredje krone
Faktisk røg hele 35 procent af Melds samlede udgifter i 2014-regnskabet ind på Ghersinichs bankkonto. Regnskabet blev underskrevet og indleveret af Morten Messerschmidt i april måned sidste år.

Juan Manuel Ghersininch var formelt generalsekretær for Meld og Feld, men ansat på en såkaldt rådgiver-kontrakt indtil januar sidste år, hvorefter han på Morten Messerschmidts anbefaling blev rådgiver i den EU-kritiske ECR-gruppe for blandt andre DF’s nye gruppeformand Anders Vistisen. 

I alt fik Ghersinich, ifølge dokumenterne fra Europa-Parlamentets Generalsekretariat, udbetalt knap 3,2 millioner kroner fra Meld og Feld. Hele beløbet blev bogført i det første regnskab for Meld, som Morten Messerschmidt var ansvarsvarlig for. 

Ifølge Morten Messerschmidt modtog Meld og Feld samlet EU-støtte for cirka 9,2 millioner kroner i 2014. 

Set i forhold til omsætningen i de to ’fonde’ vejer lønomkostningen til den administrative leder altså tungt. (artiklen fortsætter under faktaboksen og billedet)

Sådan var løn-pakken strikket sammen

I regnskabsåret 2014 havde Juan Manuel Ghersinich indtægter på mindst 3.160.000 kroner fra Meld og Feld. 

Fra Meld

Årsløn (12x11.900 euro): 1.065.288 kroner

Fire ekstra månedslønninger: 355.096 Kroner

Honorarer: 74.570 kroner

Møder: 14.920 kroner

Gyldent håndtryk: 976.514 kroner

Fra Feld

Årsløn (mindst): 351.545 kroner

Gyldent håndtryk: 322.250 kroner

Kilder: Notater og dokumenter fra Europa-Parlamentets Generalsekretariat, Meld mfl.

I dette dokument fra EU-parlamentet er løn, bonus og ekstra honorarer fra Meld opgjort pr. 31. december 2014. Men få dage senere fik Ghersinich også udbetalt knap 131.000 euro i gyldent håndtryk, som blev bogført i 2014-regnskabet og betalt med EU-penge. Dermed gik 35 procent af Melds samlede udgifter i 2014 til én person. Dertil kommer løn og gyldent håndtryk fra Feld.
I dette dokument fra EU-parlamentet er løn, bonus og ekstra honorarer fra Meld opgjort pr. 31. december 2014. Men få dage senere fik Ghersinich også udbetalt knap 131.000 euro i gyldent håndtryk, som blev bogført i 2014-regnskabet og betalt med EU-penge. Dermed gik 35 procent af Melds samlede udgifter i 2014 til én person. Dertil kommer løn og gyldent håndtryk fra Feld.
 

Manden der godkendte alt
Ghersinich er på flere planer en central figur i Meld og Feld. Når Morten Messerschmidt og hans politiske allierede i eksempelvis Polen og Litauen forsvarer den omstridte brug af EU-midler, så fastslår de enstemmigt, at alle arrangementerne på forhånd var ’godkendt af Melds sekretariat’ i Bruxelles.

Penge endte i rådgivers private firma: Fik 194.000 kroner fra skandalefond

Men hvis man sammenholder dokumenter fra Europa-Parlamentet og Ghersinichs ansættelseskontrakt med årsregnskaberne, så fremgår det, at Meld kun havde en person ansat i sekretariatet. 

Nemlig Juan Manuel Ghersinich, som alene i 2014 fik fire måneders ekstra løn samt nogle udefinerede honorarer for at passe sit arbejde. 

Et kig på regnskaberne viser også, at lønudgifterne eksploderede hos Meld og Feld i netop 2014, hvor Morten Messerschmidt blev valgt som formand. Det var ellers et stille år på kontoret, da størstedelen af de to organisationers MEP’ere røg ud af parlamentet ved valget i maj samme år.  (Artiklen fortsætter under billedet)

Meld-manden: - Messerschmidt vil aldrig tage ansvar for noget

 

Overfor Ekstra Bladet påpeger Juan Manuel Ghersinich, at hans lønniveau var helt normalt i EU-systemet – og at han blot har fået udbetalt, hvad han havde krav på ifølge sin kontrakt. Han mener, at Morten Messerschmidt ligger, som han selv har redt.

– Der er en underskrevet kontrakt og en underskrevet opsigelse. Det henholder jeg mig til, siger den såkaldte generalsekretær om eksempelvis det omstridte gyldne håndtryk.

DF-rådgiver fik dobbelt løn fra EU

– Han (Messerschmidt, red.) accepterede Europa-Parlamentets afgørelse om, at udgiften ikke måtte dækkes af støttemidlerne. Det betyder, at de skulle have rejst andre ressourcer til at betale tilbage med. Men det gjorde Messerschmidt ikke, siger Juan Manuel Ghersinich.

I stedet valgte Messerschmidt at betale pengene tilbage med den nye EU-støtte for 2015, hvilket naturligvis også var ulovligt. Derfor kræver EU det gyldne håndtryk til 1,3 millioner kroner tilbagebetalt - men ingen vil betale, og derfor kan Messerschmidt blive trukket i retten af Europa-Parlamentet.

Messerschmidt godkendte det
Ghersinich afviser også Messerschmidts forklaring om, at DF-profilen først fik kendskab til det gyldne håndtryk et halvt år efter sin tiltræden som formand for Meld. Forinden var Messerschmidt vicepræsident i Meld.

– Morten Messerschmidt kendte godt til opsigelsen af min kontrakt. Og han godkendte det. Morten Messerschmidt vil aldrig tage ansvar for noget. Så han prøver at bebrejde nogle andre. 

– Men det var den tidligere polske formand, som skrev under? 

– Ja, han skrev under, men Morten accepterede det i enheden (Meld, red), siger Ghersinich, der derefter beslutter sig for, at han er bundet af tavshedspligt og derfor ikke vil citeres. 

Ekstra Bladet har efterfølgende forelagt ham dokumenterne, der viser hans indtægter fra Meld. Men han ønsker ikke at kommentere dem.

Messerschmidt: Som et lyn fra en klar himmel 

Cand.jur. og tidligere Meld-formand Morten Messerschmidt har sat sine initialer på hver eneste side i 2014-regnskabet, som han aflagde i april sidste år. 

Men det skete - må man forstå - uden, at den jura-uddannede toppolitiker på nogen måde satte sig ind i, hvad regnskabets største poster dækkede over. Derfor fastholder Messerschmidt, at han intet kendte til det gyldne håndtryk før et halvt år efter, det var udbetalt.

Det er ikke muligt, at stille spørgsmål til Messerschmidt. Han er sygemeldt, oplyser DF.

Men et kig på 2014-regnskabet viser, at Messerschmidt på udgiftssiden havde posteret en stor betalingsforpligtigelse for Meld, som skulle betales i første kvartal 2015.

Den var på godt en million kroner, og blev betalt med ubrugt EU-støtte fra 2014. (artiklen fortsætter under billedet)

Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.
Messerschmidt har angiveligt aflagt og underskrevet dette regnskab uden at vide, hvilke udgifter for over en million kroner (140.775 euro), som Meld har bogført og betalt efter nytår. Bemærk også at lønudgifterne vokser voldsomt i 2014.
 

Et tilsvarende beløb blev overført til Ghersinich i januar måned. Pengene dækkede primært Melds andel af det ’ulovlige’ gyldne håndtryk til den tidligere medarbejder, mens Feld betalte resten op til 1,3 millioner kroner.

Den store enkeltudbetaling fik sidste sommer EU-bureaukraterne i Luxembourg til at bede Messerschmidt om en god forklaring. (artiklen fortsætter under billedet)

 

Alligevel lød det sådan her, da Messerschmidt tidligere i år blev spurgt til håndtrykket i radioprogrammet ’Europa i flammer’:

– Det er en beslutning, som bliver truffet af formandskabet før mig. Det ved jeg slet ikke noget om ... Så kommer det som et lyn fra en klar himmel, at der overhovedet er en sådan udgift. Fordi det hører til det gamle regnskab ... Jeg fik kendskab til det et halvt år efter, at pengene var udbetalt.

Men Messerschmidt har altså personligt underskrevet det regnskab, hvor det gyldne håndtryk indgår som langt størstedelen en helt konkret udgifts-post.

Messerschmidt i forsvar for gyldent håndtryk: Det er rimeligt og berettiget

Udadtil har Morten Messerschmidt været stærkt kritisk overfor det gyldne håndtryk på 1,3 millioner kroner til sin tidligere medarbejder Juan Manuel Ghersinich. 

Men overfor Europa-Parlamentets Generalsekretariat forsvarede han fratrædelsesordningen. DF-profilen mente ikke, at det kom bureaukraterne i Luxembourg ved. Samtidig brokkede han sig over, at EU’s finanskontrol brugte ordvalget ’hensynsløs og overdreven’, da det gyldne håndtryk blev erklæret i strid med støttereglerne. 

Det viser et brev fra Messerschmidt til Europa-Parlamentet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i. 

’Respekt for kontraktmæssige forpligtigelser er nødvendigt, rimeligt og berettiget ... I øvrigt er det ikke jeres opgave, at træffe beslutninger for partiet (Meld, red.) i disse spørgsmål, skriver Messerschmidt, der opfordrer parlamentet til at omgøre beslutningen.

Han slutter brevet med en kraftig og fremhævet opfordring til, at EU fremover afstår fra at bruge ord som ’hensynsløs og overdreven’ i forbindelse med det gyldne håndtryk.

 

Morten Messerschmidt er stadig sygemeldt og kan derfor ikke besvare spørgsmål.

DF's nye gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen var kasserer i Meld, da regnskabet blev aflagt og revideret. Men den daværende kasserer har tidligere afvist, at han var involveret i tilblivelsen af regnskabet, selvom det er kassererens opgave.

DF-rådgiver fik dobbelt løn fra EU

Da Ghersininch stoppede i Meld, gik han direkte til et job som rådgiver for DF’s 'budgethøg' Anders Vistisen i ECR-gruppen. Ifølge den frafaldne DF'er Rikke Karlsson sad Ghersinich fysisk på DF's kontorer i Bruxelles, indtil sagen detonerede sidste efterår. 
Da Ghersininch stoppede i Meld, gik han direkte til et job som rådgiver for DF’s 'budgethøg' Anders Vistisen i ECR-gruppen. Ifølge den frafaldne DF'er Rikke Karlsson sad Ghersinich fysisk på DF's kontorer i Bruxelles, indtil sagen detonerede sidste efterår.