Messerschmidts rodebutik: 45 eller 54 deltagere?

Faktura gav bagslag. Dommer borede i antallet af deltagere ved skandaleombrust sommergruppemøde

Messerschmidts rodebutik: 45 eller 54 deltagere?

Journalist Jonas Sahl opsummerer Messerschmidt-sagen efter onsdagens retsmøde.

Var der 45 eller 54 deltagere til Morten Messerschmidts påståede Meld-konference i Skagen?

Det spørgsmål forsøgte retsformand Søren Seerup forgæves at få svar på den næstsidste retsdag i Lyngby onsdag, inden der falder dom i dag klokken 15.00.

I alle papirer til EU-systemet har Morten Messerschmidts europæiske parti Meld omtalt 45 deltagere ved det møde, som han er tiltalt for at have modtaget uberettiget EU-støtte til.

Men i en faktura, som Morten Messerschmidts forsvarer har fundet i DF's arkiv kort før retssagens begyndelse, står helt nye tal for antal deltagere.

Fakturaen er af forsvaret blevet brugt til at bevise, at sommergruppemødet og Meld-konferencen vitterligt begge fandt sted. Men pludselig gav fakturaen anledning til kritisk opmærksomhed fra uventet kant. Retsformanden krævede svar, som Morten Messerschmidt ikke kunne give.

Messerschmidts rodebutik: 45 eller 54 deltagere?

Sagen kort: Morten Messerschmidts skiftende forklaringer om sommergruppemødet i Skagen.

Fra 45 til 54
Af fakturaen fremgår det nemlig, at der endte med at være 54 deltagere ved sommergruppemødet.

- Hvad tænkte De, da De så, at tallet var for lavt? Vi undrer os over, at der bliver udfærdiget tilbud på 45. Meld har betalt for 45 konferencedeltagere, men på den endelige regning er der 54. Hvem betalte så for de sidste ni deltagere?

- Det kan jeg ikke give noget fornuftigt svar på. Jeg var ikke inde over den del, lød det fra Morten Messerschmidt.

Retsformandens undren var især udløst af EU's skrappe regler for udbud. Hvis et arrangement bliver dyrere end 13.800 euro, skal der indhentes tre tilbud, så vennetjeneste og lignende ikke kommer på tale.

- Nu har vi hørt flere vidner forklare, at der skete det lykkelige for DF, at man fik et rigtig godt valg. Men da det gik op for Dem, at der kom flere til mødet end oprindelig planlagt, bekymrede det Dem så ikke i forhold til tærsklen for udbud? (13.800 Euro. red.), spurgte retsformanden DF's næstformand.

- Jamen, jeg var slet ikke med til at udfærdige det praktiske, forsvarede Morten Messerschmidt sig. Han medgav, at retsformandens spørgsmål var relevant.

Det bliver sidste dag i retten for Morten Messerschmidt, som under hele straffesagen mod ham har haft følgeskab af kæresten Dot Wessman. Foto: Martin Sylvest
Det bliver sidste dag i retten for Morten Messerschmidt, som under hele straffesagen mod ham har haft følgeskab af kæresten Dot Wessman. Foto: Martin Sylvest
 

Sådan kan han ryge ud af Folketinget

Hvis Morten Messerschmidt bliver dømt ved Retten i Lyngby, risikerer han at miste sin plads i Folketinget.

Men først skal hans sag være helt færdigbehandlet i retsvæsnet. Derfor vil en anke af en eventuel dom udskyde al snak om hans plads i Folketinget.

Fristen for anke er 14 dage. Både for den dømte og anklagemyndigheden.

I tilfælde af endelig dom bliver det op til Udvalget til Valgs Prøvelse at udarbejde en betænkning, der bliver sendt til afstemning i Folketingssalen.

Der kræves simpelt flertal for at stemme en MF'er ud i kulden.

Det er historisk set sket meget sjældent, da medlemmer af Folketinget, der risikerer at ende i denne situation, oftest trækker sig frivilligt.

* Arnold Chr. Normann, 1972:

Den radikale politiker Arnold Chr. Normann blev stemt ud af Folketinget i 1972. I september 1971 kolliderede han under en overhaling med en anden bil ved Kvistgård i Nordsjælland. To blev dræbt og tre kvæstet i ulykken, som han havde hovedansvaret for.

I efteråret 1972 blev han i Østre Landsret frakendt retten til at køre bil i to år samt idømt 30 dages hæfte.

November samme år blev han stemt ud af Folketinget med stemmerne 88 for og 70 imod. Fem undlod at stemme.

* Mogens Glistrup, 1983 og 1984:

Mogens Glistrup blev stemt ud af Folketinget i 1983 og 1984.

I 1983 blev han i Højesteret idømt tre års fængsel for skattesvig.

Han blev stemt ud af Folketinget 1. juli 1983 med 128 stemmer for, 22 imod og 29 fraværende.

Mogens Glistrup var stemt ud, men havde ikke mistet retten til at stille op igen. Derfor stillede han fra fængslet op til valget i januar 1984, hvor han blev valgt ind.

Han kunne derfor - med sin immunitet som folketingsmedlem - forlade fængslet 16. januar. Allerede 6. februar stemte 139 medlemmer af Folketinget dog for at erklære Glistrups valg ugyldigt. Han måtte derefter tilbage til fængslet.

* Hugo Holm, 1990:

Hugo Holm kom i Folketinget for Fremskridtspartiet i 1988 som suppleant for Pia Kjærsgaard, der havde været ude for en trafikulykke. Efterfølgende erstattede han et andet medlem permanent. I 1989 blev han løsgænger efter interne konflikter.

Hugo Holm blev i 1990 idømt seks måneder fængsel for vold, forsøg på bedrageri, falsk anmeldelse og spritkørsel.

Det blev han efter en bizar episode i 1989, hvor han beskyldte et par, han havde givet et lift, for at have stjålet en større mængde kontanter fra ham.

Han tævede herefter det ene medlem af parret og anmeldte tyveriet til sit forsikringsselskab. I december samme år blev han taget for at køre med en promille på 1,92.

Et enstemmigt Folketing stemte ham i november 1990 ud af Folketinget.

Kilder: Folketinget og Ritzau