Annonce:
Annonce:

Messerschmidts skandalefond: Mystik om forsvundne bilag

I strid med reglerne for EU-støtten til Meld kalder DF-profilen det for urealistisk at finde dokumenter og materiale, der viser, hvordan pengene er blevet brugt

Det er urealistisk, at jeg skal kontakte alle tidligere medlemmer af Meld i ti forskellige lande for at finde dokumenter i flæng, mener Morten Messerschmidt. Men det er i strid med betingelsen for at få EU-støtte. Hvis Olaf kræver det, så skal alle dokumenter vedr. brug af EU-støtte for perioden 2012-2015 kunne fremlægges. Ekstra Bladets journalist Jan Jensen og kommentator Henrik Qvortrup analyserer her situationen
Annonce:
Følg Politik

Morten Messerschmidts partialliance Meld og den tilknyttede fond Feld kan have modtaget op mod 20 millioner EU-kroner i uberettiget støtte. Altså hele tilskuddet siden 2012, fordi de skandaleramte organisationer ikke lever op til EU's krav om dokumentation.

Det viser de forklaringer, som Morten Messerschmidt (DF) og hans talsmand, Erik Bjørn Møller, har givet til flere danske medier siden onsdag i sidste uge. Altså den dag hvor EU’s antisvindelorgan, Olaf, meddelte, at DF-profilen i et år har modarbejdet efterforskningen af misbrug i Meld.

Ifølge EU’s regler for økonomisk støtte til partier og fonde på europæisk plan skal Europa-Parlamentet, Olaf og Den Europæiske Revisionsret have uhindret adgang til ’samtlige originale regnskabs- og bankdokumenter’ fem år tilbage. Det gælder alt relevant materiale vedrørende EU-tilskuddet. 

Annonce:

Men ifølge Morten Messerschmidt kan det ikke lade sig gøre. Det ville nemlig betyde, at han skulle kontakte alle tidligere medlemmer af Meld i ti forskellige europæiske lande og ’bede dem om at sende ham deres materiale’.

Og dette ’anser han for urealistisk’, har Messerschmidt forklaret til Jyllands-Posten – mens han til Ritzau har udtalt, at han ikke kan ’rejse hele Europa rundt for at skaffe en masse dokumenter i flæng’.

Desuden har Messerschmidts talsmand, Erik Bjørn Møller, til Ekstra Bladet bekræftet, at Olaf for cirka et år siden – og med efterfølgende rykkere – har bedt Messerschmidt om at aflevere ’materiale’ fra Meld til deres efterforskning.

– Det var en fuldstændig bred forespørgsel, hvor enhver advokat ville sige til sin klient; det skal du ikke gå ind på … For hvorfor skulle man udlevere mere end det, som er nødvendigt … Det gør man ikke i nogen sager. Spørg en hvilken som helst jurastuderende, lød det fra Messerschmidts talsmand.

Annonce:

Ekspert: Skal fremlægge alt
Forelagt disse udtalelser forklarer Wouter Wolfs, der er lektor ved Leuven Universitet i Belgien og ekspert i finansiering af europæiske politiske partier:

– Et politisk parti eller fond på europæisk plan kan ikke selv bestemme hvilke dokumenter eller information, der er nødvendige for en efterforskning. De skal kunne fremlægge ethvert dokument, som EU’s institutioner – eksempelvis Europa-Parlamentet og Olaf – kræver vedrørende de EU-tilskud, som de har modtaget.

Han understreger, at det er en helt fundamental betingelse for EU-støtten, at organisationer som Meld og Feld har fuldstændig styr på deres bilag og bogholderi. 

– Faktisk skal europæiske politiske partier og fonde opbevare alle relevante dokumenter i en periode på mindst fem år. Og længere hvis der stadig er en løbende undersøgelse.

Annonce:

– Desuden findes der et mere teknisk krav til de politiske partier på europæisk plan. Nemlig, at de som betingelse for at modtage EU-tilskud skal have en tilstrækkelig administrativ og operationel kapacitet. Med andre ord skal de have et sekretariat, som kan håndtere alle administrative og finansielle spørgsmål, siger Wouter Wolfs. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

EUs regler for kontrol med støttekroner

Her kan du læse reglerne for kontrol med, hvordan Meld og Felds EU-tilskud er blevet brugt. Betingelsen for at få tilskuddet er, at man kan leve op til disse krav om opbevaring og udlevering af dokumenter. 

EU’s forordning om Unionens almindelige budget

Artikel 136, Frister for opbevaring af dokumentation:
1. Tilskudsmodtagerne skal opbevare dokumentation, bilag, statistiske dokumenter og andre dokumenter, der vedrører et tilskud, i fem år efter betaling af saldoen og i tre år i tilfælde af tilskud med lav værdi.

2. Dokumentation, der vedrører revisioner, ankesager, retssager eller forfølgelse af erstatningskrav hidrørende fra et projekts gennemførelse, opbevares, indtil sådanne revisioner, ankesager, retssager eller forfølgelse af erstatningskrav er færdigbehandlet.

EU-Parlamentet og Olafs krav på at se dokumenter

Artikel 10, Kontrol og revision:
3.   Modtageren sikrer, at Parlamentet har adgang til samtlige originale dokumenter, navnlig af regnskabs-, bank-, skatte- og afgiftsmæssig art, eller i behørigt begrundede undtagelsestilfælde til bekræftede genparter af de originale dokumenter vedrørende afgørelsen om tildeling af tilskud. Opbevaringsfristen udløber efter fem år fra tidspunktet for udbetaling af saldoen af skyldige beløb, jf. artikel I.4, stk. 2, i afgørelsen om tildeling af tilskud.

5.   Afgørelsen om tildeling af tilskud fastslår udtrykkeligt, at Parlamentet og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at føre kontrol med en modtager, der modtager et tilskud fra Unionens almindelige budget.

6.   I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (5), kan OLAF ligeledes foretage kontrol og inspektion på stedet i overensstemmelse med de i EU-retten fastsatte procedurer med henblik på beskyttelse af Unionens finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder.

Den Europæiske Revisionsrets kontrol 

Artikel 9, Gennemførelse og kontrol:
5.  De politiske partier på europæisk plan, der modtager midler i henhold til denne forordning, stiller på Revisionsrettens anmodning alle dokumenter og oplysninger, som er nødvendige for, at Revisionsretten kan varetage sin opgave, til dennes rådighed.

Messerschmidt vil ikke interviewes af Ekstra Bladet, oplyser hans talsmand Erik Bjørn Møller. 

I stedet bad han om at få spørgsmål på skrift. Da han fik det, ville han alligevel ikke svare.

EU-parlamentet: Dokumenter skal udleveres hurtigt

Europa-Parlamentets talsperson, Marjory Van Den Broeke, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at ’partier på europæisk plan skal opbevare regnskabsdokumenterne i fem år efter indsendelsen af årsrapporten’.

– Dokumenterne kan blive krævet udleveret til enhver tid, og partierne skal reagere forholdsvis hurtigt på anmodningen.

– Bogføringsmateriale og bilag - som vedrører en igangværende undersøgelse af, hvordan EU-støtten er blevet brugt - skal yderligere gemmes, indtil undersøgelsen er afsluttet, forklarer hun. (artiklen fortsætter under billedet)

For at leve op til kravene til at modtage EU-tilskud, skal man gemme sine bilag og hurtigt kunne fremlægge dem for EU's kontrolinstanser.
For at leve op til kravene til at modtage EU-tilskud, skal man gemme sine bilag og hurtigt kunne fremlægge dem for EU's kontrolinstanser.

Annonce:

Men ifølge Morten Messerschmidt er det altså ’urealistisk’, fordi dokumenterne er så spredte, at det vil kræve, at han personligt kontakter hvert enkelt tidligere medlem af Meld.

Købte tryksager i byggefirma
Det kunne eksempelvis være i Polen, hvor Meld købte kuglepenne for en halv million kroner i firmaer, der efterfølgende støttede Meld-politikere økonomisk.

Eller i Litauen hvor Meld - via to lokale firmaer - sendte 194.000 kroner direkte i lommen på en EU-ansat med nære politiske forbindelser til Meld og Feld. 

Eller i Grækenland, hvor Meld bl.a. købte politiske ’tryksager’ hos et byggefirma i Athen for 285.000 kroner. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Intet bilag må være makuleret

Meld blev i 2012 et støtteberettiget politisk parti på europæisk plan – og samme år blev Feld dannet.

Begge organisationer indstillede driften 31. december 2015, og Messerschmidt indsendte et stærkt forsinket og meget misvisende regnskab i foråret 2016.

EU kræver, at bogholderi, rapporter og regnskabsbilag vedrørende EU-støtten gemmes i mindst fem år. Længere hvis der foregår en undersøgelse.

Dermed burde alle dokumenter altså ifølge reglerne være fuldt tilgængelige for både Olaf og Europa-Parlamentet. 

I dag er Europa-Parlamentet kun i besiddelse af udvalgte bilag fra Meld og Feld. De er baseret på stikprøver til årsregnskaberne. 

Som afsløret i Ekstra Bladet har nogle af dokumenterne falsk indhold. Eksempelvis når de nøje beskriver EU-konferencer som rene Meld-arrangementer, selvom de i virkeligheden var DF’s interne sommergruppemøder.

Messerschmidt var enten vicepræsident eller formand (præsident) i hele Melds levetid. 

Men han oplyser nu, at det er urealistisk at Meld kan leve op til EU’s støttekrav, da bilagene er spredt for alle vinde - og dermed ikke kan fremlægges for Olaf.

Messerschmidt-modellen: Nægter at oplyse hvor bilagene er

Hverken Anders Vistisen eller Morten Messerschmidt vil forklare, hvad der skete med Melds arkiv med bilag siden 2012, da organisationen blev lukket ved årsskiftet 2015/2016.  Foto: Mogens Flindt og Anthon Unger
Hverken Anders Vistisen eller Morten Messerschmidt vil forklare, hvad der skete med Melds arkiv med bilag siden 2012, da organisationen blev lukket ved årsskiftet 2015/2016. Foto: Mogens Flindt og Anthon Unger
 

De to DF-jurister Morten Messerschmidt og Meld-kasserer Anders Vistisen nægter at oplyse, hvor Melds bogholderi og dokumentarkiv fysisk befinder sig. Ekstra Bladet har længe forgæves forsøgt at få det oplyst via deres spindoktorer.

Annonce:

De to DF-jurister overtog pengekassen i det europæiske parti Meld – som sammen med Feld – har modtaget knap 20 millioner skattekroner i EU-støtte siden 2012.

Men de fralægger sig begge ansvaret for organisationens bogholderi, selvom alle bogførings- og regnskabsbilag skal gemmes og kunne fremvises mindst fem år tilbage.

Thulesen Dahl-modellen
Overfor DF’s folketingsgruppe har Messerschmidt betegnet Meld som ’vores europæiske parti’.

Overført til hjemlige forhold ville mystikken om Melds bilag svare til, at Kristian Thulesen Dahl overtog formandsposten i DF og samtidig fralagde sig ethvert ansvar for bogholderiet i Pia Kjærsgaards formandsperiode.

Hvis Folketinget efterfølgende ville undersøge DF’s brug af offentlig partistøtte, så kunne Thulesen Dahl – efter Messerschmidt-modellen - blot henvise til, at de relevante bilag måske lå hos Pia Kjærsgaard i Gentofte eller i sommerresidensen på ferieøen Santorini, som hun deler med gemalen Henrik Thorup, der vil være formand for Statsrevisorerne. 

Ny EU-løgn: Messerschmidt afsløret for åben mikrofon

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
Bandidos skal bekæmpes hårdt og med alle midler
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: