Mettes magtmand bryder reglerne

Statsministeriet går til kanten og over, når Martin Rossen får chefansvar

Ifølge politisk kommentator Henrik Qvortrup får Martin Rossen meget at sige i den nye konstellation. Hør mere her.

Udnævnelsen af den nye magtmand i toppen af Danmark, Martin Rossen, er sket i strid med reglerne.

Og det kan i værste fald betyde, at embedsfolk bliver presset til at føre partipolitik, advarer en professor.

Statsministeriet fremhæver ellers selv den såkaldte betænkning 1537 som stedet, hvor ansættelsen af hele tre særlige rådgivere - frem for en eller to - retfærdiggøres.

Men et nærmere dyk ned i dokumentet fra 2013 viser, at Mette Frederiksens udnævnelse overskrider mindst to retningslinjer.

Chef for embedsfolk
For det første får Martin Rossen i sit nye hverv titel af stabschef og skal lede et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, hvor han skal bestemme over 'et antal medarbejdere fra Centraladministrationen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Dette strider imod reglerne, hvor det bl.a. lyder, at særlige rådgivere skal arbejde 'uden instruktionsbeføjelser over for almindelige embedsmænd'.

For det andet oplyser Statsministeriet over for Ekstra Bladet, at Martin Rossens ansættelse trådte i kraft 28. juni.

Dermed har Statsministeriet holdt ansættelsen af Mette Frederiksens nære ven og kollega skjult i en uge. Pressemeddelelsen om hans ansættelse blev først meldt ud torsdag 4. juli - altså en uge senere.

Også dette strider imod reglerne, fordi ansættelsen af særlige rådgivere skal offentliggøres 'senest på dagen for den særlige rådgivers tiltrædelse,' lyder det i betænkningen.

Fri for bøvl
Tim Knudsen er professor emeritus og forfatter til flere bøger om dagens orden i Centraladministrationen.

Han finder ansættelsen af Martin Rossen problematisk på flere punkter.

- Det mest tossede er i mine øjne, at hun (Mette Frederiksen, red.) ikke har udnævnt ham til minister for samordning eller vicestatsminister - jeg er ligeglad med titlen. Så havde vi været fri for al det bøvl.

Han fastslår, at ansættelsen ser ud til at bryde reglerne.

- Den pressemeddelelse, hvor ansættelsen blev offentliggjort, indeholder en overtrædelse af de regler, man har forsøgt at udstikke i betænkninger: Han må ikke være chef for almindelige embedsmænd, påpeger Tim Knudsen.

- Der står tydeligt, at han skal være stabschef for et politisk sekretariat, hvor almindelige embedsmænd indgår. Det kan jeg ikke få til at rime med de regler, der er udstukket.

- Hvorfor er det et problem?

- Hvis særlige rådgivere begynder at være chefer for almindelige embedsmænd, så kan de presse almindelige embedsmænd til at gå ud over grænserne for, hvad de må gøre partipolitisk.

- For det andet, hvordan skal han være underlagt departementschefens instruktionsbeføjelse, når han indgår i udvalg på linje med ministre, spørger Tim Knudsen.

Se også: Mettes spinboss scorer KÆMPE løn

Se også: Mettes nye stabschef: Hjalp Kofod tilbage efter sex med 15-årig

Se også: Løkke i frontalangreb på Mette F.

Statsministeriet erkender: Videre end betænkning

Statsministeriet erkender, at Martin Rossens ledelsesansvar for det nye politiske sekretariat ganske rigtigt bryder med de hidtidige regler.

'Det er forudsat i betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere fra 2013, at særlige rådgivere kan have fagligt ansvar i forhold til ministersekretariater/stabsfunktioner efter nærmere aftale med departementschefen.

Statsministeren har på intet tidspunkt lagt skjul på, at hun ønsker at styrke Statsministeriets og statsministerens rolle som driver af regeringens politik. Derfor går man med oprettelsen af et politisk sekretariat i Statsministeriet også lidt videre end det, som har været forudsat i betænkningen. Det er der ikke noget retligt til hinder for,' skriver Statsministeriet.

Og det faktum at Martin Rossen har arbejdet for statsministeren i en uge uden offentlighedens kendskab, lyder forklaringen:

'Ansættelsen af særlige rådgivere er først meldt ud efter, at kontrakterne kom på plads. Dette har ikke betydning for, at ansættelsen formelt startede den 28.6.'

346 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere