Minister: Færre krænkelser i Forsvaret end frygtet

401 af 11.854 ansatte i Forsvaret svarer i ny rapport, at de oplever en kønskrænkende kultur på jobbet

Der har været færre krænkselsesager i Forsvaret end frygtet, siger minister. Foto: Jens Dresling
Der har været færre krænkselsesager i Forsvaret end frygtet, siger minister. Foto: Jens Dresling

Én sag om seksuel krænkende adfærd er altid én sag for meget.

Men når det er sagt, så ser omfanget af seksuelle krænkelser heldigvis ikke så slemt ud i det danske forsvar, som mange nok havde frygtet.

Sådan lyder den overordnede melding fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), efter at hendes ministerium har spurgt knap 14.000 ansatte og værnepligtige, om de har oplevet krænkende adfærd.

- Jeg havde frygtet, at tallene generelt ville se værre ud, siger ministeren.

Cirka én ud af 30 ansatte i Forsvaret og Forsvarsministeriet - 401 af 11.854 ansatte - svarer i den nye undersøgelse, at de oplever en kønskrænkende tone eller kultur på deres arbejdsplads.

I samme undersøgelse svarer 1,5 procent, at de inden for det seneste år har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med deres arbejde.

Trine Bramsen understreger, at tallene bestyrker hende i, at de skridt, hun allerede har taget for at slå ned på krænkelser i Forsvaret, er vigtige.

Når det ikke er så grelt, som hun havde frygtet, hænger det sammen med en lignende undersøgelse fra Norge, som danske medier har henvist til.

Denne viste sidste år langt større problemer i vores nabolands militære rækker, hvor flere end 150 norske soldater og værnepligtige blandt andet svarede, at de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

- Så jeg havde måske faktisk troet - i lyset af den norske undersøgelse - at der ville være endnu større udfordringer, siger Trine Bramsen.

Hun mener derfor heller ikke, at niveauet af de oplevede krænkelser i det danske forsvar kan kaldes "alarmerende".

- Jeg tror, at hvis man spurgte i mange andre organisationer, ville man få et tilsvarende billede, siger hun.

Forsvarschef Bjørn Bisserup er heller ikke skræmt af tallene i den nye undersøgelse.

- Undersøgelsen i sig selv viser, at vores problem ikke er større, tror jeg, end det generelle samfunds. Men den viser til gengæld, at det heller ikke er bedre.

- Så der er fortsat noget, vi skal arbejde videre med, siger han.

Blandt de adspurgte i de tre værn er der en lidt større andel i Hæren, der oplever en kønskrænkende kultur.

Men heller ikke dette ryster forsvarschefen.

- Nu kommer jeg jo selv fra Hæren, og Hæren spænder bredt og har rigtig mange unge mennesker fra forskellige samfundslag.

- Så jeg havde egentlig troet, at de ville stikke mere ud, siger han.

I Hæren har 4,5 procent svaret, at de oplever en kønskrænkende kultur, mens det i både Søværnet og Flyvevåbnet er 3,1 procent.

Værst ser det i undersøgelsen ud for Forsvarsakademiet, hvor 9,5 procent oplever en kønskrænkende kultur.

Fakta: Så mange har oplevet kønskrænkende adfærd i Forsvaret:

I alt har 1907 værnepligtige og 11.854 ansatte svaret.

Det svarer til en svarprocent på godt 60 for de ansatte og knap 80 for de værnepligtige.

Folk som oplever kønskrænkende omtale og kultur:

Ansatte: 3,4 procent (401 personer).

Værnepligtige: 4,4 procent (84 personer).

Har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed:

Ansatte: 1,5 procent (173 personer ).

Værnepligtige: 1,9 procent (37 personer)

Har oplevet kønskrænkende berøringer:

Ansatte: 0,5 procent (57).

Værnepligtige: 1,8 procent (35).

Har oplevet seksuel tvang:

Ansatte: 0,05 procent (6).

Værnepligtige: 0,2 procent (4).

Har været udsat for voldtægt/forsøg på voldtægt:

Ansatte: 0,02 procent (2).

Værnepligtige: 0,2 procent (4).

Blandt de enkelte styrelser og værn skiller Forsvarsministeriets Personalestyrelse sig ud med den laveste procentdel, der oplever en kønskrænkende kultur.

Flest - 9,5 procent - har svaret ja til, at de oplever en kønskrænkende kultur på Forsvarsakademiet.

Blandt Forsvarets tre værn ser andelen af personer, der oplever en kønskrænkende kultur således ud:

Hæren: 4,5 procent (143).

Søværnet: 3,1 procent (39).

Flyvevåbnet: 3,1 procent (53).

Der er ikke tidligere lavet sammenlignelige undersøgelser blandt Forsvarets ansatte og værnepligtige, som gør det muligt at redegøre for udviklingen i svarene.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse