Minister: Friskolelukning vidner om konsekvent linje

Alle børn har ret til at gå på en skole præget af demokrati, fastslår undervisningsminister Merete Riisager.

Det er et udtryk for, at reglerne og det skærpede tilsyn med friskolerne virker.

Sådan udlægger undervisningsminister Merete Riisager (LA) den afgørelse, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet påtænker at træffe om den muslimske DIA Privatskole.

Skolen skal helt fratages retten til at drive skole, mener styrelsen. Dermed går den længere end i de andre sager, der har været for nylig, hvor to skoler er blevet frataget deres økonomiske støtte.

- Sagerne har formentlig været der i mange år, vurderer ministeren.

- Men det er først under den her regering, at vi så konsekvent følger op og fratager skolerne deres mulighed for at drive skole og få tilskud, hvis ikke de lever op til lovgivningen, siger Riisager.

- Vi har fokus på børnene. Alle børn i Danmark har ret til at gå på en grundskole, der lever op til lovgivningen. Og hvor demokratiet er en integreret del af skolens virke.

Hun anerkender, at det kan være voldsomt for børnene på DIA Privatskole, at de nu skal skifte skole.

- Men alternativet er værre. At skulle gå på en skole, hvor forholdene er så ringe, at styrelsen ikke kan have tillid til, at skolen kan drives.

- Vi taler ikke om småting her, fastslår ministeren.

Hun kan ikke gå i detaljer med sagen om DIA Privatskole, da det er styrelsen, der er tilsynsmyndighed på området, ikke ministeren.

Styrelsens redegørelse om sagen fortæller blandt andet om en viceskoleleder, der har begået bedrageri mod skolen, dokumenter om eksamener, der er blevet stjålet og en støtteforening, hvor nogle af initiativtagerne prædikede om rette fortolkninger af islam på YouTube.

17 kommentarer
Vis kommentarer