Minister om Kamma: - Gør ondt langt ind i hjertet

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil have stoppet ulovlig brug af seler på plejehjem

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kritiserer nu den behandling, 87-årig Kamma har fået. Privatfoto
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kritiserer nu den behandling, 87-årig Kamma har fået. Privatfoto

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kritiserer nu den behandling. en ældre dement patient har fået på et plejehjem i Thisted.

Ekstra Bladet kunne i sidste måned afsløre, hvordan 87-årig Kamma, der lider af demens, i lange perioder var blevet spændt fast med sele i sin seng og kørestol.

Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nielsen slog dengang fast, at reglerne ikke var overholdt.

- Der er ingen tvivl om, at reglerne ikke er overholdt her. Både fordi personalet ikke har forsøgt sig med alle andre mindre indgribende metoder, før de tyr til fiksering. Men også fordi de ikke har informeret de pårørende, som loven foreskriver, siger han.

Astrid Krag går nu ind i Ekstra Bladets sag om demente Kamma, der har været spændt fast i mere end to måneder på sit plejehjem. Foto: Jens Dresling Dansk politik Kamma spændes fast på plejehjem: - Nu er det nok

Nu har social- og indenrigsminister Astrid Krag så også kommenteret sagen i et svar til Folketingets social- og indenrigsudvalg:

'Det gør ondt langt ind i hjertet at læse om borgere, der behandles uværdigt. Disse artikler gør stort indtryk på mig og vidner om, at der er nogen, der ikke overholder de regler, der er skabt for at passe på samfundets sårbare borgere', skriver hun. 

Astrid Krag fremhæver også, at sagen lige nu behandles i Ankelstyrelsen:

'Stofseler kan altså ikke anvendes systematisk, og derfor lader det til, at de beskrivelser, der fremgår af Ekstra Bladets artikler, er udtryk for, at reglerne om anvendelse af stofseler ikke bliver overholdt i den pågældende sag.'

'Jeg kan se, at der er klaget over anvendelsen til Ankestyrelsen, og det er jo den helt rigtige vej at gå. For en sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes', skriver hun.

Tidligere er demente blevet kvalt, fordi de har været spændt fast i en stofsele. De pårørende frygter, at det samme vil ske for Kamma. FOTO: Privat Dansk politik Så farlige kan stofseler være: Flere er blevet kvalt

Det er ikke kun Ankestyrelsen, der undersøger forløbet med 87-årige Kamma. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, er også gået ind i sagen. Det sker, efter man er blevet gjort opmærksom på den, skriver overlæge og enhedschef Charlotte Hjort i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi modtager meget gerne henvendelser fra borgere, journalister eller sundhedspersoner, hvis de er bekymrede over forhold på behandlingssteder. Vi tager henvendelserne meget alvorligt og vurderer altid, om der er behov for, at vi følger op med et tilsyn eller en samtale for at få belyst sagen nærmere. I det konkrete tilfælde er vi gang med at undersøge sagen.'

Minister: Sådan må seler anvendes

I svaret til Folketinget understreger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) også, hvornår plejepersonale må anvende stofseler:

- Hensynet bag servicelovens magtanvendelsesregler, herunder reglerne om anvendelse af stofseler, er at give plejepersonale mulighed for at varetage omsorgen for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være en situation, hvor en borger ikke kan holde sig oppe i sin stol ved middagsbordet, og der derfor er behov for, at plejepersonalet giver borgeren en stofsele på, som forhindrer, at borgeren falder ned af stolen og kommer til skade.

- Stofseler kan kun anvendes, hvis der er risiko for væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Og det er kommunalbestyrelsen, der skal ind og vurdere, om disse betingelser er opfyldt, og der dermed kan gives en tidsbegrænset tilladelse til anvendelse af stofseler. 

- Plejepersonalet kan så på baggrund af tilladelsen anvende stofselerne, dog således at de altid skal sikre, at principperne om proportionalitet og skånsomhed overholdes. Og kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at følge op på støtten til den enkelte borger, herunder hvor meget magt der anvendes over for borgeren.

82 kommentarer
Vis kommentarer